Mahalagang Alerto

Privacy Center

Magsimulang gumawa ng malinis na enerhiya para sa iyong tahanan o negosyo

Pagsisiwalat

Mga tuntunin sa paggamit sa website ng Pacific Gas & Electric Company

Patakaran sa pagkapribado ng PG&E

Alamin kung paano namin pinoprotektahan ang personal na impormasyon na kinokolekta at ginagamit namin tungkol sa iyo. 

Abiso sa Pag-access, Pangongolekta, Pag-iimbak, Paggamit at Pagsisiwalat ng Impormasyon sa Paggamit ng Kuryente

Alamin kung paano namin pinoprotektahan ang Energy Usage Data tungkol sa iyo. 

Abiso sa pagkapribado ng empleyado

Alamin kung aling mga kategorya ng personal na impormasyon ang aming kinokolekta, ginagamit at ibinabahagi tungkol sa aming mga empleyado, aplikante sa trabaho at kontratista.

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Higit pa tungkol sa pagkapribado

Patakaran sa social media

Basahin ang mga patakaran at alituntunin ng PG&E sa social media.

Patakaran sa mga digital na komunikasyon

Paano namin pinaplanong makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng voice, mga mensaheng text, email at iba pa