การแจ้งเตือนเร่งด่วน

ศูนย์ความเป็นส่วนตัว

เริ่มต้นผลิตพลังงานสะอาดสำหรับบ้านหรือธุรกิจของคุณ

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของ Pacific Gas & Electric Company

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PG&E

เรียนรู้ว่าเราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและใช้เกี่ยวกับคุณอย่างไร 

ประกาศของการเข้าถึง การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงาน

เรียนรู้ว่าเราปกป้องข้อมูลการใช้พลังงานเกี่ยวกับคุณอย่างไร 

ประกาศความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

ดูว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันเกี่ยวกับพนักงาน ผู้สมัครงาน และผู้รับเหมาของเรา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

นโยบายโซเชียลมีเดีย

ดูนโยบายและแนวปฏิบัติด้านโซเชียลมีเดียของ PG&E

นโยบายการสื่อสารดิจิทัล

วิธีที่เราวางแผนในการโต้ตอบกับคุณผ่านเสียง ข้อความ อีเมล และอื่น ๆ