การแจ้งเตือนเร่งด่วน

ประกาศของการเข้าถึง การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงาน

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลการใช้พลังงาน

อัปเดตล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2022

 

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ PG&E และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้อง Energy Usage Data เกี่ยวกับตัวคุณ California Public Utilities Commission (CPUC) ได้ออก "กฎเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสำหรับ Energy Usage Data (PDF, 476 KB)" เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เรารักษาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราไว้เป็นความลับ สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่กำหนดโดย CPUC และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีดูแล Energy Usage Data ที่ PG&E รวบรวมและประมวลผล PG&E’s Notice of Accessing, Collecting, Storing, Using and Disclosing Energy Usage Information ครอบคลุมไปถึง Pacific Gas and Electric Company พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา และบริษัทในเครือ

 

และโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการแก้ไขเพื่อสะท้อนถึงสิทธิ์ของ California Consumer (ผู้พำนักอาศัยอยู่ใน California) ภายใต้ California Consumer Privacy Act โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป

 

 

คำจำกัดความ

 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เมื่อใช้เพียงอย่างเดียวหรือรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ที่สามารถใช้เพื่อแยกแยะหรือได้มาซึ่งตัวตนของบุคคล ครอบครัว หรือครัวเรือนที่เป็นหรือซึ่งรวมถึงลูกค้าของ PG&E ข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการรักษาความลับ

 

"ข้อมูลการใช้พลังงาน" หมายถึงข้อมูลการใช้งานใด ๆ ที่ได้รับผ่านการใช้ Advanced Metering Infrastructure (AMI) ของ PG&E ซึ่งรวมถึง SmartMeters™ ของ PG&E เมื่อเกี่ยวข้องกับข้อมูลใด ๆ ที่สามารถนำมาใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อระบุบุคคล ครอบครัว ครัวเรือน ที่พักอาศัย หรือ ลูกค้าที่ไม่ได้อยู่อาศัย

 

"บุคคลที่สาม" หมายถึงผู้ขาย ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือบริษัทในเครือที่ให้บริการหรือในนามของ PG&E

 

"คุณ" หมายถึงลูกค้าของ PG&E ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือผู้ใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ

 

 

PG&E รวบรวมข้อมูลประเภทใด

 

PG&E มุ่งมั่นที่จะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการแก่คุณหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เราได้รับ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง Energy Usage Data ตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับคุณและการใช้บริการสาธารณูปโภคของเรา ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่:

 

 • ข้อมูลการติดต่อที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับคุณได้ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่ใช้ในการชำระค่าสาธารณูปโภค รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ประวัติเครดิต และหมายเลข Social Security
 • ข้อมูลการใช้พลังงาน รวมถึงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและก๊าซที่รวบรวมโดยระบบการวัดของเรา
 • ข้อมูลที่รวบรวมเมื่อคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมสาธารณูปโภคหรือบริการ เช่น โปรแกรมประสิทธิภาพพลังงาน Energy Efficiency หรือ Demand Response หรือบริการบนเว็บ เช่น บัญชีของคุณ

 

คุกกี้: เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจสร้างคุกกี้ ซึ่งเป็นข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่ถูกวางไว้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อดูข้อมูลบัญชีของคุณผ่านระบบออนไลน์ คุณอาจให้หรือมีข้อมูลบางอย่างพร้อมใช้แก่เราและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา แม้ว่า Energy Usage Data ของคุณจะไม่เชื่อมโยงกับคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของเรา แต่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเชื่อมโยงกับคุกกี้เหล่านี้ได้ เมื่อคุณใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น "จดจำชื่อผู้ใช้ของฉัน" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ PG&E และวิธีปิดใช้งานคุกกี้ โปรดไปที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใด

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี ซึ่งรวมถึงวิธีต่าง ๆ ดังนี้:

 

 • เมื่อคุณใช้ไฟฟ้าและแก็ส ระบบมิเตอร์ของเราจะเก็บรวบรวม Energy Usage Data นั้น
 • เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีของคุณหรือโต้ตอบกับเราเกี่ยวกับบัญชีของคุณ บริการสาธารณูปโภค และการเข้าร่วมในโปรแกรมสาธารณูปโภคของคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า ทางไปรษณีย์ ข้อความ อีเมล ผ่านเว็บไซต์ของเราที่ pge.com (โปรดดูข้อกำหนดการใช้งานของเรา) หรือผ่านผู้จำหน่ายที่ให้บริการในนามของเรา
 • เราร่วมงานกับบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานเครดิต นักวิจัยตลาด หรือผู้รับเหมาที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคในนามของเรา
 • จากแหล่งอื่น ๆ: เราอาจมีข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่น ๆ เสริมกับข้อมูลที่อธิบายข้างต้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ ข้อมูลเสริมดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมล ข้อมูลประชากร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 

 

เราใช้ Energy Usage Data อย่างไร

 

เราใช้ Energy Usage Data ที่เรารวบรวมเพื่อให้บริการสาธารณูปโภคแก่คุณ และเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงโครงการและบริการด้านสาธารณูปโภคที่มีให้คุณเลือก ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่:

 • เพื่อออกใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงิน และติดตามประวัติการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินในบัญชีของคุณ
 • เพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูล Energy Usage Data ของคุณในวันถัดไป ถ้ามี โดยใช้การเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการใช้พลังงานของคุณเพื่อช่วยคุณเลือกแพ็คเกจค่าบริการที่ดีที่สุด หรือช่วยคุณ (หากคุณเลือก) ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมการกำหนดราคาที่นำเสนอโดย PG&E เช่น โปรแกรม SmartRateTM ของเรา
 • เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับเคล็ดลับการประหยัดพลังงานและการจัดการพลังงานที่ปรับให้เหมาะกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และการใช้พลังงานในแต่ละวัน
 • เพื่อปรับปรุงบริการสาธารณูปโภคของเราให้กับคุณ

 

นอกจากนี้เรายังอาจรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและก๊าซของคุณในกลุ่มข้อมูลการใช้งานอื่น ๆ เพื่อไม่ให้ระบุชื่อและไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูลสามารถนำไปใช้เพื่อสรุปการใช้พลังงานโดยรวมสำหรับบ้านและธุรกิจทั้งหมดในเขตพื้นที่หรือเขตภูมิอากาศบางแห่งได้ ในกรณีเหล่านี้ เราจะใช้ Energy Usage Data เพื่อจัดการ จัดหา และปรับปรุงบริการและการดำเนินธุรกิจของเรา ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่:

 • เพื่อวิเคราะห์ราคาและโครงสร้างราคา
 • เพื่อคาดการณ์รูปแบบการใช้งานและวางแผนการเติบโตในภูมิภาคต่าง ๆ
 • เพื่อปรับปรุงการวางแผนการจัดหาพลังงานของเรา และเพื่อออกแบบและสร้างระบบการกระจายพลังงานของเราให้ดียิ่งขึ้น

 

 

การแบ่งปันข้อมูล Energy Usage Data กับบุคคลที่สาม

 

เพื่อให้บริการแก่คุณหรือทำธุรกรรมที่คุณร้องขอให้เสร็จสิ้น เราอาจถ่ายโอนข้อมูล Energy Usage Data ของคุณไปยังบุคคลที่สามที่ดำเนินการในนามของเรา บุคคลที่สามที่ดำเนินการในนามของ PG&E จะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับ PG&E และต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างครอบคลุมในกระบวนการจัดการข้อมูลของตนก่อน PG&E จึงจะอนุญาตให้มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 

PG&E ไม่เปิดเผย Energy Usage Data ของลูกค้าให้กับบุคคลหรือองค์กรธุรกิจอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ เว้นแต่ในกรณีที่ PG&E จำเป็นเพื่อ:

 

 • ให้บริการแก่คุณ
 • ใช้งานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหรือก๊าซของ PG&E
 • ปฏิบัติตามหมายเรียก หมายศาล หรือคำสั่งศาลที่ถูกต้อง
 • ปฏิบัติตามคำร้องขอของ California Public Utilities Commission ที่ถูกต้องหรือการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลกลางอื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการรับข้อมูลจาก PG&E
 • ช่วยให้บุคคลที่สามสามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคในนามของ PG&E—แต่เฉพาะในกรณีที่จำเป็นในการให้บริการและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการรักษาความลับและความปลอดภัย
 • ช่วยเหลือหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อชีวิตหรือทรัพย์สินทันที

 

ตามที่ระบุไว้ข้างต้น PG&E อาจแบ่งปันข้อมูล Energy Usage Data ที่ไม่ใช่เฉพาะของลูกค้ากับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่อาจช่วยปรับปรุงโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Energy Efficiency และ Demand Response หรือเพื่อแจ้งนโยบายพลังงานของแคลิฟอร์เนียตามที่กำหนดโดย CPUC

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและภาระหน้าที่ของบุคคลที่สามที่ใช้หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อ PG&E ตามที่อยู่หรือลิงก์ด้านล่างนี้ หรืออ่าน CPUC's Privacy Rules

 

 

การแบ่งปันข้อมูล Energy Usage Data เป็นทางเลือกของคุณ

 

คุณอาจอนุญาตให้บริษัทหรือบุคคลอื่นรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึง Energy Usage Data ของคุณได้ ก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูล คุณต้องเข้าใจว่าบุคคลอื่นมีจุดประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร พวกเขาจะแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นหรือไม่ และสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภค เราสนับสนุนให้คุณรักษาความลับของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชี PG&E ของคุณโดยเฉพาะ

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ pge.com/sharemydata

 

 

การเก็บรักษา

 

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง Energy Usage Data ตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำทางกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดหรือคำแนะนำจาก CPUC โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้บริการสาธารณูปโภคแก่คุณ หรือตามที่ได้รับการอนุมัติจาก CPUC หรือตามที่กฎหมายกำหนด เราจะใช้วิธีการกำจัดข้อมูลอย่างปลอดภัย เมื่อเราไม่ต้องการใช้ข้อมูลอีกต่อไป

 

 

การดูข้อมูลการใช้พลังงานของคุณ

 

เราจะให้สิทธิ์เข้าถึง Energy Usage Data ผ่านทางใบแจ้งยอดรายเดือนหรือผ่านทางพอร์ทัล Your Account ในระบบออนไลน์ Your Account จะแสดง Energy Usage Data หนึ่งวันหลังจากการใช้งานจริง และจะแสดงการใช้งานรายชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้อยู่อาศัยและข้อมูลช่วงเวลา 15 นาทีสำหรับลูกค้า (ธุรกิจ) ที่ไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัย

 

เว็บไซต์ของ PG&E ยังให้การเข้าถึงข้อมูลการกำหนดราคาที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงค่าประมาณการเรียกเก็บเงินเมื้อสิ้นเดือนและอัตราค่าบริการในช่วงเวลาและนอกช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด ลูกค้าในแพ็คเกจค่าบริการมาตรฐานยังสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนได้ เมื่อลูกค้าเลื่อนขึ้นไปยังระดับราคาที่สูงขึ้น โดยเข้าร่วมโครงการของ PG&E โดยสมัครใจที่มีชื่อว่า Energy Alerts

 

 

การจัดการข้อมูลของคุณ

 

เราเสนอทางเลือกในวิธีการสื่อสารกับคุณและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา ในบางกรณี คุณมีสิทธิ์ที่จะจำกัดข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราได้

 

 • หมายเลข Social Security: เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูล Social Security Number เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ สำหรับการเริ่มบริการหรือเริ่มบริการใหม่ คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ Social Security Number แต่อาจมีการเรียกเก็บเงินมัดจำ และเราจะขอเอกสารประจำตัวประเภทอื่น (เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประจำรัฐ ฯลฯ) คุณอาจไม่ต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเริ่มใช้บริการ หากบัญชีนั้นลงทะเบียนสำหรับการเรียกเก็บเงินแบบไม่ใช้กระดาษและเป็นการชำระเงินอัตโนมัติผ่าน pge.com หรือมีผู้ค้ำประกันการชำระเงิน คุณอาจไม่ต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเริ่มบริการใหม่ หากมีผู้ค้ำประกันการชำระเงิน
 • Your Account (บัญชีของคุณ): ในฐานะลูกค้า คุณสามารถสมัครใช้งาน Your Account ทางออนไลน์ได้ที่ pge.com เพื่อเข้าถึงใบเรียกเก็บเงินของคุณ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และรับการแจ้งเตือนที่สำคัญได้ทันที หากคุณเลือกสมัครใช้งาน Your Account, ระบบจะขอให้คุณระบุที่อยู่อีเมลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ที่อยู่อีเมลของคุณ แต่คุณจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการออนไลน์ของเราได้ เช่น การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • การสื่อสารทางอีเมล: หากคุณได้เลือกที่จะรับการสื่อสารทางอีเมลจากเรา คุณสามารถเลือกปฏิเสธไม่รับอีเมลเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยทำตามขั้นตอนการยกเลิกการรับข่าวสารที่ส่วนท้ายของอีเมล หรือติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ของนโยบายฉบับนี้ หากคุณเป็นลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้ Your Account เพื่อเข้าถึงบัญชีออนไลน์ คุณสามารถเลือกไม่รับจดหมายในอนาคตได้ โดยอัปเดตส่วนการตั้งค่าในหน้าโปรไฟล์และการแจ้งเตือนภายในพอร์ทัลบัญชีของคุณที่ pge.com

 

เราต้องขอให้คุณให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องแก่เรา เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและให้คุณได้รับบริการที่มีคุณภาพ หากคุณคิดว่าข้อมูลที่เราครอบครองเกี่ยวกับตัวคุณนั้นไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลเก่า เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเพื่ออัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลนั้น คุณสามารถอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลของคุณได้โดยโทรไปที่หมายเลขที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ด้านล่าง หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีออนไลน์ของคุณผ่านพอร์ทัล Your Account ที่ pge.com เพื่อแก้ไขโปรไฟล์ของคุณ

 

 

ความปลอดภัย

 

การปกป้องข้อมูลของลูกค้าถือเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดของ PG&E เราใช้มาตรการที่ครอบคลุมเพื่อให้ระบบของเรามีความสมบูรณ์และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้และปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการดูแลระบบ ด้านเทคนิค และทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ให้มีการเข้าถึง ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีใด ๆ ที่คุณป้อนขณะที่อยู่ในระบบบัญชีออนไลน์ของคุณ หรือที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ โดยใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เรียกว่า Secure Sockets Layer ("SSL") เราพยายามปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของคุณโดยใช้ SSL เบราว์เซอร์ของคุณต้องรองรับ SSL โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับผู้ผลิตโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่คุณใช้

 

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศนี้

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศนี้จะดำเนินการตามความจำเป็นและเมื่อ CPUC กำหนด เราจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประกาศฉบับนี้บนเว็บไซต์ของ PG&E pge.com นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบทุกปีในใบเรียกเก็บเงินเพื่อทบทวนประกาศฉบับปรับปรุงล่าสุดบนเว็บไซต์ของเรา

 

 

ติดต่อเรา

 

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ ต้องการขอประกาศฉบับปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการอัปเดตประกาศฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้โดยเลือกใช้ช่องทางดังต่อไปนี้:

 

PG&E Residential and Business Customer Service 
Correspondence Management Center 
Attention: Customer Privacy Management 
P.O. Box 997310 
Sacramento, CA 95899-7310

 

ลูกค้าที่อยู่อาศัยของ PG&E: โทรติดต่อที่ 1-800-743-5000 
ลูกค้าธุรกิจของ PG&E: ไปที่ Business Customer Service Center

 

อีเมล์: pgeprivacy@pge.com

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

California Consumer Privacy Act (CCPA)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของคุณ

นโยบายโซเชียลมีเดีย

ดูนโยบายและแนวปฏิบัติด้านโซเชียลมีเดียของ PG&E

นโยบายการสื่อสารดิจิทัล

วิธีที่เราวางแผนในการโต้ตอบกับคุณผ่านเสียง ข้อความ อีเมล และอื่น ๆ