การแจ้งเตือนเร่งด่วน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับใช้: 6 ธันวาคม 2023

เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นส่วนตัว

แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การเก็บ

 

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อ PG&E และเราจะพยายามปกป้องข้อมูลที่เราครอบครองเกี่ยวกับตัวคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ระบุถึงข้อมูลที่ได้รับจาก California Consumer ลูกค้าของ PG&E ผู้เข้าชมเว็บไซต์ และผู้ใช้แอปพลิเคชันมือถือ และมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่ PG&E เก็บรวบรวมและนำมาใช้ ใช้นโยบายนี้เป็นค่าเริ่มต้นในการโต้ตอบของเรากับผู้อยู่อาศัยใน California  อย่างไรก็ตาม หากระหว่างการโต้ตอบกับ PG&E มีการเสนอประกาศความเป็นส่วนตัวชุดอื่นกับคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมไปถึง Pacific Gas and Electric Company และ PG&E Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ รวมถึงเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สำหรับการใช้ในที่นี้ คำว่า "PG&E" หมายถึง Pacific Gas and Electric Company และ/หรือ PG&E Corporation

 

PG&E อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่บกพร่องทางการได้ยิน มีปัญหาทางการได้ยิน และผู้พิการทางสายตา ลูกค้าที่มีความบกพร่องในการพูด และลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือในภาษาอื่น ๆ ด้วยบริการช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้พิการ ลูกค้าที่เป็นผู้พิการสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PG&E ได้โดยติดต่อแหล่งข้อมูลช่วยเหลือ หรือโทรไปที่หมายเลขโทรฟรีของเราที่ 1-800-743-5000

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Energy Usage Data ของคุณโดยเฉพาะ โปรดดูที่ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถึง เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงานของ PG&E ซึ่งเป็นส่วนเสริมนโยบายฉบับนี้

 

หากคุณเคยเป็นหรือกำลังเป็นผู้สมัครงาน พนักงาน หรือผู้รับจ้างในปัจจุบัน นโยบายนี้จะไม่มีผลกับคุณเนื่องด้วยสถานะดังกล่าว สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้สมัครงาน พนักงาน หรือผู้รับจ้างมีอธิบายไว้ในนโยบายฉบับแยกต่างหาก ดู Employee, Job Applicant, and Contractor Notice

 

คำจำกัดความ

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่ระบุถึง เกี่ยวข้องกับ อธิบายถึง สามารถเชื่อมโยงได้อย่างสมเหตุสมผลกับ หรืออาจเชื่อมโยงได้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้บริโภคหรือครัวเรือนหนึ่ง ๆ ได้โดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนหรือข้อมูลรวม หรือข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐบางฉบับ

 

"คุณ" หมายถึง California Consumer ลูกค้าของ PG&E ผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือผู้ใช้แอปพลิเคชันมือถือ

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้:

 • จากคุณ: เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีหรือโต้ตอบกับเราเกี่ยวกับบัญชีของคุณ ในเรื่องของการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน เมื่อคุณเริ่มใช้ รับ หรือหยุดใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน เมื่อกำหนดคุณสมบัติและการเข้าร่วมในโครงการสาธารณูปโภค หรือเมื่อคุณโต้ตอบกับ PG&E และ/หรือตัวแทนของบริษัท เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทางโทรศัพท์ผ่านตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า ทางไปรษณีย์ ข้อความ อีเมล ผ่านเว็บไซต์ของเราที่ pge.com แอปมือถือ หรือผ่านผู้ให้บริการที่จัดหาบริการหรือให้บริการในนามของเรา
 • จากมิเตอร์ค่าสาธารณูปโภคและอุปกรณ์อื่น ๆ ของเรา: เมื่อคุณใช้ไฟฟ้าและแก๊ส ระบบมิเตอร์ของเราจะเก็บรวบรวม Energy Usage Data นั้น ในบางแอปพลิเคชัน เช่น การวิเคราะห์อัตราค่าบริการ เราจะเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • จากผู้ให้บริการ: เราร่วมงานและรับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการ ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง หน่วยงานเครดิต และนักวิจัยตลาดที่จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการด้านสาธารณูปโภคในนามของเรา
 • จากการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปมือถือของเรา: เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณและการใช้เว็บไซต์และแอปมือถือของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีการบันทึกอื่น ๆ
 • จากแหล่งอื่น ๆ: เราอาจมีข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่น ๆ เสริมกับข้อมูลที่อธิบายข้างต้น ซึ่งรวมถึง Community Choice Aggregator และหน่วยงานรัฐประจำท้องถิ่นและรัฐ

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เราอาจได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในหมวดหมู่ต่อไปนี้:

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อของคุณ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขหนังสือเดินทาง ใบขับขี่หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประจำรัฐ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ของบัญชี ที่อยู่ IP หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลระบุตัวตนที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ที่ไม่เหมือนใคร เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการแก่คุณ รักษาบัญชีของคุณ ดำเนินธุรกิจของเรา และเพื่อสื่อสารกับคุณ เราอาจส่งข้อมูลนี้ให้กับผู้ให้บริการและผู้รับจ้าง หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานบริการทางการเงิน หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย California เช่น ข้อมูลระบุตัวตนข้างต้น ลายเซ็นของคุณ และเราหรือผู้ให้บริการของเราอาจรวบรวมข้อมูลหมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หรือหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการแก่คุณ รักษาบัญชีของคุณ และเพื่อสื่อสารกับคุณ เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือกับบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ลักษณะที่จัดอยู่ในประเภทที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำอธิบาย "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" ด้านล่าง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขประกันสังคม เลขที่ใบขับขี่ หรือหมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เฉพาะของคุณ เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เราจะไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณดังข้อกำหนดที่ระบุใน California Consumer Privacy Act เราอาจส่งข้อมูลนี้ให้กับผู้ให้บริการและผู้รับจ้าง และหน่วยงานบริการทางการเงิน หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลการชำระเงิน เราหรือผู้ให้บริการของเราอาจรวบรวมข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลบัตรเดบิตของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อประมวลผลการชำระเงินค่าบริการของเรา ผู้ให้บริการของเราจะเป็นผู้ดำเนินการในรายการซื้อและการชำระเงิน
 • ข้อมูลเชิงพาณิชย์ เช่น บันทึกทรัพย์สินส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับหรือพิจารณาว่าเป็น หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือประวัติผู้บริโภค เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้บริการของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของเรา เราอาจส่งข้อมูลนี้ให้กับผู้ให้บริการและผู้รับจ้าง หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบริการทางการเงิน หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อให้บริการแก่คุณและปรับบริการของเราให้เหมาะกับคุณมากขึ้น โดยอิงตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของคุณ เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง หน่วยงานกำกับดูแล หรือกับบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ ความร้อน การรับกลิ่น หรือข้อมูลที่คล้ายกัน เพื่อความปลอดภัย เราอาจเก็บรวบรวมภาพถ่ายของผู้เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวก PG&E เมื่อมาเช็คอิน  เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง หน่วยงานกำกับดูแล หรือกับบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคุณในฐานะผู้แทนหรือตัวแทนของบริษัทหรือธุรกิจ เช่น ตำแหน่งงานและข้อมูลติดต่อของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินธุรกิจกับคุณหรือนายจ้างของคุณ และให้บริการและสื่อสารกับคุณ เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการและผู้รับจ้าง หรือกับบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตและกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ประวัติการเรียกดู ประวัติการค้นหา ข้อมูลการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ การใช้แอปมือถือ หรือการโต้ตอบกับโฆษณาดิจิทัลของเรา เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง หรือกับบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เราอาจรวบรวมข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตและกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
 • การเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปมือถือของ PG&E เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และแอปมือถือของเรา เช่น จำนวนผู้เข้าชมและจำนวนผู้ใช้ที่คลิกลิงก์หรือใช้บริการบางอย่าง ในบางฟังก์ชัน เช่น การวิเคราะห์อัตราค่าบริการ เราจะเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานกับลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์
 • ข้อมูลบันทึกล็อก เราได้รับข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ของเราทำการบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปมือถือของเรา ซึ่งรวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ("IP")
 • คุกกี้ เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจสร้างคุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถส่งไปยังอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ และอาจมีการจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณหรือที่อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ PG&E ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันอื่น ๆ บนเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ ให้บริการด้านพลังงานแก่คุณ และเพื่อนำเสนอโปรแกรมและ/หรือบริการที่คุณอาจสนใจ 
  • คุกกี้ของ PG&E: เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อแสดงฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การเข้าสู่ระบบ การรักษาข้อมูลเซสชัน และการส่งเสริมการเข้าถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้
  • Google Analytics: เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics เพื่อช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ลักษณะการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ และกำหนดโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) จะถูกส่งถึงและจัดเก็บโดย Google อ่านเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google
  • เพื่อจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ โปรดใช้ลิงก์ "Do Not Sell My Personal Information" ที่ส่วนท้ายของหน้าเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ของเราได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่า หากคุณปิดใช้งานความสามารถในการรับคุกกี้ของเบราว์เซอร์ คุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ของ PG&E ได้ แต่คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างได้ เช่น "จดจำชื่อผู้ใช้ของฉัน" และจะไม่ได้รับโฆษณาเกี่ยวกับโครงการหรือบริการของเราที่คุณอาจสนใจ
 • คุกกี้ของบุคคลที่สาม: คุกกี้ของบุคคลที่สามอาจถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์ของเราโดยที่บุคคลที่สามจัดเตรียมฟังก์ชันการทำงานให้กับเว็บไซต์ของเรา

 

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานแก่คุณ
 • แจ้งข้อมูลให้คุณทราบถึงบริการของเราและผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ
 • ดำเนินการและบำรุงรักษาบริการและอุปกรณ์สาธารณูปโภคที่ปลอดภัย มั่นคงและเชื่อถือได้ภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมายของ PG&E เพื่อให้บริการระบบสาธารณูปโภคภายใต้การควบคุมใน California
 • ปฏิบัติตามหมายศาล หมายเรียก หรือคำสั่งศาลที่มีผล หรือใช้สิทธิ์หรือปกป้องสิทธิ์กรณีมีการฟ้องร้องดำเนินคดี หรือปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา
 • ปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของ California Public Utilities Commission หรือปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลางที่มีอำนาจตามกฎหมายในการรับข้อมูลส่วนบุคคลจาก PG&E
 • พัฒนาและดำเนินการตามแผนการตลาด การศึกษา และการเข้าถึง เพื่อปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์ที่เรามอบให้แก่คุณและผู้บริโภครายอื่น ๆ
 • ปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของลูกค้า ผู้เข้าชม พนักงาน และผู้รับจ้างของ PG&E โดยรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉ้อโกง อาชญากรรมและภัยคุกคามต่อความปลอดภัยอื่น ๆ
 • ช่วยให้ผู้ให้บริการและผู้รับจ้างสามารถจัดหาบริการ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ด้านพลังงานในนามของ PG&E ตามที่กำหนดไว้ เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ทางการค้าของ PG&E กับคุณ หรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของ PG&E ในฐานะสาธารณูปโภคของรัฐ California ภายใต้การควบคุม ตามข้อกำหนดว่าด้วยการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • แจ้งหน่วยงานรายงานเครดิตและหน่วยงานเรียกเก็บเงินเพื่อประเมินเครดิตของคุณ หรือพิจารณาว่าบัญชีของคุณได้รับการกำหนดให้เรียกเก็บเงินหรือไม่
 • สนับสนุนหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายอื่นใดที่คาดการณ์ได้อย่างสมควรภายในบริบทความสัมพันธ์ระหว่าง PG&E กับคุณ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ

 

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ตามที่คุณเลือก คุณอาจอนุญาตให้บริษัทหรือบุคคลอื่นรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก PG&E ซึ่งรวมถึง Energy Usage Data ของคุณได้
 • ให้กับผู้ให้บริการและผู้รับเหมาของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการและผู้รับจ้างที่ให้บริการและการสนับสนุนแก่เรา เรามีสัญญาที่กำหนดให้ผู้ให้บริการและผู้รับจ้างที่ดำเนินการในนามของ PG&E ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่มอบให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้าง
 • ให้หน่วยงานกำกับดูแล เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น California Public Utilities Commission, California Energy Commission และหน่วยงานของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่นอื่น ๆ ดังที่กฎหมายกำหนด
 • ให้หน่วยงานบริการทางการเงิน เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสถาบันการเงิน หน่วยงานเครดิต และหน่วยงานบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่ให้บริการสนับสนุนทางการเงินและการตรวจสอบสำหรับโครงการและบริการสาธารณูปโภคของเรา
 • ให้กับบุคคลที่สามเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย บางครั้ง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับฝ่ายอื่น ๆ ตามที่กำหนดตามหมายศาล หมายเรียก คำสั่งศาลที่มีผลตามกฎหมาย หรือคำสั่งทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ หรือตามความจำเป็นสำหรับ PG&E เพื่อปกป้องสิทธิ์กรณีมีการฟ้องร้องดำเนินคดี
 • ให้กับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลจากภายนอก เราใช้บุคคลที่สามที่เราคัดเลือกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์และแอปของเรา ข้อมูลนี้อาจนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และบริการของเรา
 • ให้กับผู้ที่อาจเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณให้กับบริษัทอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือระหว่างการเจรจาการควบรวมกิจการ การขายทรัพย์สินของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา
 • ให้กับฝ่ายอื่น ๆ บางครั้ง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตใจว่า คุณหรือผู้อื่นกระทำการผิดกฎหมาย เมื่อเราเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือคำขอของรัฐบาลอื่น ๆ เพื่อดำเนินธุรกิจของเราอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือปกป้องสิทธิ์ของเรา หรือสิทธิ์หรือสวัสดิภาพของผู้ใช้ของเรา และเมื่อเราเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเรา ผู้บริโภครายอื่น และประชาชนทั่วไป

 

การขายและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

PG&E ไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะมีมูลค่าเป็นตัวเงินเท่าใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม การใช้ cookie ในบางเว็บไซต์อาจถือเป็นการ "ขาย" ข้อมูลภายใต้กฎหมายของ California ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา เราอาจได้เปิดเผยกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณกับบุคคลที่สามซึ่งมีคุกกี้อยู่บนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา ส่งโฆษณาและข้อมูลผลิตภัณฑ์ PG&E ที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ และให้บริการฟังก์ชันการทำงานแบบไดนามิกเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเลือกปฏิเสธไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้ได้ โดยใช้ลิงก์ "Do Not Sell My Personal Information" ที่ส่วนท้ายของหน้าเว็บไซต์ นอกจากนี้ เรายังทราบถึงสัญญาณในการตั้งค่าเลือกไม่ใช้ที่อยู่ในช่องส่วนหัวของ HTTP

 

PG&E ไม่ "แบ่งปัน" ข้อมูลส่วนบุคคลดังข้อกำหนดที่ระบุใน California Consumer Privacy Act

 

การเปิดเผยข้อมูลรวมและข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน

PG&E อาจแบ่งปันข้อมูลรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่ไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะลูกค้าและข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่อาจช่วยให้ PG&E จัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณูปโภค ซึ่งรวมถึงโครงการต่าง ๆ เช่น Energy Efficiency และ Demand Response หรือเพื่อแจ้งนโยบายด้านพลังงานของ California ตามแนวทางของ California Public Utilities Commission และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ใน California ที่ควบคุมดูแล PG&E

 

สิ่งจูงใจทางการเงิน

ในบางครั้ง เราอาจเสนอสิ่งจูงใจทางการเงินให้กับผู้บริโภคเพื่อแลกกับที่ผู้บริโภคแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการกับเรา คำชี้แจงเฉพาะสำหรับวิธีการเข้าร่วมและรางวัลที่เสนอเป็นสิ่งจูงใจอาจแตกต่างกันไป และกำหนดไว้ภายในแต่ละโครงการ ค่าประมาณมูลค่าโดยสุจริตใจของเราสำหรับข้อมูลของคุณ คือมูลค่าผลประโยชน์ที่เรานำเสนอให้กับคุณ เราคำนวณมูลค่าดังกล่าวโดยใช้ค่าใช้จ่ายที่เรามีในการดำเนินโครงการซึ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการของเรา เพื่อเข้าร่วมในโครงการที่มีสิ่งจูงใจใด ๆ คุณสามารถเข้าร่วมได้โดยการลงทะเบียนสมัครสำหรับสิ่งจูงใจดังกล่าวที่ได้รับการเสนอ การเข้าร่วมในโครงการโปรโมชั่นของเราเป็นทางเลือกที่ไม่บังคับเสมอ และคุณสามารถสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการในเวลาใดก็ได้ดังที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดของโครงการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-743-5000 เพื่อยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือยกเลิกการเข้าร่วมของคุณในโครงการใด ๆ

 

สัญญาณ "ห้ามติดตาม" ของเว็บเบราว์เซอร์

เว็บเบราว์เซอร์บางตัวจะใช้สัญญาณ "ห้ามติดตาม" เพื่อพยายามจำกัดการติดตามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์โดยคุณ เบราว์เซอร์บางส่วนไม่ได้มีตัวเลือก "ห้ามติดตาม" และสัญญาณ "ห้ามติดตาม" จะไม่เหมือนกัน เว็บไซต์ของเราได้รับการกำหนดค่าให้รับรู้สัญญาณ “ห้ามติดตาม” ภายใต้ขอบเขตที่เบราว์เซอร์ของคุณเผยแพร่สัญญาณ “ห้ามติดตาม”

 

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ PG&E

ขณะเรียกดูเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของ PG&E ที่ PG&E ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุน คุณอาจพบและเลือกเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ที่ดำเนินการโดยหุ้นส่วนธุรกิจ บริษัท หรือหน่วยงานของ PG&E ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับ PG&E จากการคลิกที่ลิงก์หรือไอคอนไฮเปอร์เท็กซ์ เว็บไซต์เหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณและกิจกรรมออนไลน์ของคุณ PG&E ไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของฝ่ายอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของพวกเขา หรือวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

การเก็บรักษา

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือความต้องการทางธุรกิจ โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราหรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยทั่วไป ข้อมูลลูกค้าจะได้รับการเก็บรักษาตามระยะเวลาความสัมพันธ์ที่มีกับ PG&E และระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 5 ปีนับจากการสิ้นสุดความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจหรือข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับระยะการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น เช่นเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจจะได้รับการเก็บรักษาตามระยะเวลาในสัญญา/ข้อตกลงที่ทำร่วมกับ PG&E และระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 11 ปีนับจากการสิ้นสุดสัญญา และ/หรือการหมดอายุของภาระผูกพันตามสัญญาในปัจจุบัน แต่เป็นไปตามระยะการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นสำหรับความต้องการทางธุรกิจหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย

 

การจัดตั้งบริการและการตั้งค่าบัญชี

 

การจัดตั้งบริการ: เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลหมายเลขประกันสังคมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ สำหรับการเริ่มบริการหรือเริ่มบริการใหม่ คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งหมายเลขประกันสังคม แต่อาจมีการเรียกเก็บเงินมัดจำ และเราจะขอเอกสารประจำตัวประเภทอื่น (เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประจำรัฐ ฯลฯ) คุณอาจไม่ต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเริ่มใช้บริการ หากบัญชีนั้นลงทะเบียนสำหรับการเรียกเก็บเงินแบบไม่ใช้กระดาษและเป็นการชำระเงินอัตโนมัติผ่าน pge.com หรือมีผู้ค้ำประกันการชำระเงิน คุณอาจไม่ต้องชำระเงินมัดจำเพื่อเริ่มบริการใหม่ หากมีผู้ค้ำประกันการชำระเงินการตั้งค่าบัญชีของคุณ: ในฐานะลูกค้า คุณสามารถสมัครใช้งานบัญชีออนไลน์ได้ที่ pge.com เพื่อเข้าถึงใบเรียกเก็บเงินของคุณ ชำระเงิน และรับการแจ้งเตือนที่สำคัญ ("บัญชี" ของคุณ) ได้ทันที คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์ ข้อมูลส่วนบุคคล และการตั้งค่าบัญชีผ่านบัญชีของคุณได้ หากคุณเลือกสมัครใช้งานบัญชี ระบบจะขอให้คุณระบุที่อยู่อีเมลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ที่อยู่อีเมลของคุณ แต่คุณจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการออนไลน์ของเราได้ เช่น การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารทางอีเมล: คุณสามารถเลือกปฏิเสธไม่รับอีเมลการสื่อสารบางอย่างได้ตลอดเวลา โดยไปที่ลิงก์ยกเลิกการรับข่าวสารที่ส่วนท้ายของอีเมล หรือติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "ติดต่อเรา" ของนโยบายฉบับนี้ หากคุณเป็นลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บัญชีของคุณเพื่อเข้าถึงบัญชีบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถปฏิเสธไม่รับจดหมายในอนาคตได้ โดยอัปเดตที่หน้าโปรไฟล์และการแจ้งเตือนในพอร์ทัลบัญชีของคุณที่ pge.com การปฏิเสธไม่รับอีเมลการสื่อสารไม่ได้หมายความว่า PG&E จะไม่ติดต่อคุณเพื่อแจ้งเรื่องเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือบริการไฟฟ้าและแก๊สของคุณ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าปัจจุบันจะยังคงได้รับข้อความแจ้งเหตุฉุกเฉินจาก PG&E ตามที่กฎหมายกำหนด และคุณไม่สามารถเลือกไม่รับข้อความสื่อสารเหล่านี้ได้การโทรด้วยเสียง ข้อความตัวอักษร และข้อความ SMS: คุณอาจได้รับข้อความเสียง ข้อความตัวอักษร และข้อความ SMS จาก PG&E เป็นครั้งคราว เพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ ความถี่ในการส่งข้อความจะแตกต่างกันไป เมื่อคุณให้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณและเลือกรับข้อความตัวอักษรแล้ว ถือว่าคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะรับข้อความสื่อสารเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงข้อความอัตโนมัติที่ส่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้ คุณไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมที่จะรับข้อความตัวอักษรเพื่อรับผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก PG&E อาจมีอัตราค่าบริการข้อความและข้อมูล และจะใช้อัตราค่าบริการของผู้ให้บริการของคุณ คุณสามารถปฏิเสธไม่รับข้อความตัวอักษรในอนาคตหรือขอรับความช่วยเหลือได้โดยปฏิบัติตามคำชี้แจงที่ได้รับในข้อความตัวอักษร เนื่องจากเรามีสำนักงานตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา อัตราค่าบริการระหว่างประเทศจึงขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เราอาจเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณกับผู้ให้บริการที่เราทำสัญญาร่วมกัน เพื่อส่งข้อความอัตโนมัติถึงคุณ แต่เราจะไม่เปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพวกเขาเอง โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ การปฏิเสธไม่รับโทรศัพท์ ข้อความ และข้อความ SMS ไม่ได้หมายความว่า PG&E จะไม่ติดต่อคุณเพื่อแจ้งเรื่องเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือบริการไฟฟ้าและแก๊สของคุณ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าปัจจุบันจะยังคงได้รับข้อความแจ้งเหตุฉุกเฉินจาก PG&E ตามที่กฎหมายกำหนด และคุณไม่สามารถเลือกไม่รับข้อความสื่อสารเหล่านี้ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐ California

California Civil Code Section 1798.83 หรือที่เรียกว่ากฎหมาย "Shine The Light" อนุญาตให้ผู้ใช้ของเราซึ่งเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ใน California ส่งคำขอและรับข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล (หากมี) ที่เราเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง ตลอดจนชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามทุกรายที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในปีปฏิทินก่อนหน้า จากเราได้ปีละครั้งและไม่เสียค่าใช้จ่าย หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ใน California และต้องการส่งคำขอดังกล่าว โปรดส่งคำขอของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

 

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยอยู่ใน California คุณมีสิทธิส่วนบุคคลบางประการที่สามารถใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หัวข้อนี้จะอธิบายถึงสิทธิ์เหล่านั้นและวิธีการใช้สิทธิ์ของคุณ:

 

สิทธิ์ในการทราบและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ PG&E เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ รวมถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของแหล่งที่มาที่เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ในการเก็บรวบรวม ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณ หมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ และข้อมูลเฉพาะที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการขอชุดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแบบพกพาตามหลักการที่เหมาะสม

 

สิทธิ์ในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ PG&E ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเกี่ยวกับตัวคุณภายใต้ข้อจำกัดบางประการ หากเราไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยมีเหตุผลตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เราจะแจ้งให้คุณทราบ

 

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง
คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ PG&E แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ

 

สิทธิ์ในการเลือกปฏิเสธไม่ให้มีการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะเลือกปฏิเสธไม่ให้มีการขายหรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ PG&E ทราบได้ถึงสัญญาณในการตั้งค่าการเลือกปฏิเสธที่อยู่ในช่องส่วนหัวของ HTTP คุณยังสามารถใช้ลิงก์ "Do Not Sell My Personal Information" ที่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์

 

การใช้สิทธิส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเป็น California Consumer โปรดส่งคำขอโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อใช้สิทธิ์ของคุณ:

 

PG&E ไม่อาจตอบสนองต่อคำขอหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คุณได้ หากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือสิทธิของคุณในการส่งคำขอและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ เมื่อคุณส่งคำขอ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืนยันตัวตนของคุณโดยใช้บริการยืนยันตัวตน อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีกับเราเพื่อส่งคำขอ หากคุณไม่มีบัญชีกับเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนที่คุณให้ไว้ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ขอหรือสิทธิ์ในการส่งคำขอ และเมื่อใดก็ตามที่เหมาะสมเท่านั้น เราจะพยายามจับคู่ข้อมูลที่คุณให้กับข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราอาจมีอยู่แล้วหากคุณมีความประสงค์ที่จะอนุญาตให้บุคคลที่สามส่งคำขอในนามของคุณผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุญาต คุณต้องติดต่อทีมความเป็นส่วนตัวของ PG&E โดยตรงและต้องส่งหนังสือมอบอำนาจของ California ที่มีผลใช้ได้ตามกฎหมาย หรือเอกสารที่เทียบเท่าเพื่อแสดงถึงการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณและการยืนยันตัวตนของคุณกับ PG&E นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งคำขอใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวในนามของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของคุณได้เช่นกันPG&E ทราบได้ถึงสัญญาณในการตั้งค่าการเลือกปฏิเสธที่อยู่ในช่องส่วนหัวของ HTTP เมื่อเราได้รับสัญญาณการตั้งค่าเลือกปฏิเสธ เราจะประมวลผลสัญญาณดังกล่าวดังที่กฎหมายกำหนด

*PG&E ติดตามคำขอไม่เข้าร่วมผ่านทางคำขอเลือกที่จะไม่รับคุกกี้การตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละบุคคล ข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่ส่งคำขอเลือกไม่ยอมรับ แม้ว่าลูกค้าแต่ละรายอาจส่งคำขอหลายรายการในระหว่างปี 2022 ก็ตาม

 

การไม่เลือกปฏิบัติ

เราจะไม่เลือกปฏิบัติหรือตอบโต้เอาคืนคุณจากการใช้สิทธิส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการที่เหมาะสมตามเหตุอันควร ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ระบบของเรามีความสมบูรณ์และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้และปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการดูแลระบบ ด้านเทคนิค และทางกายภาพเป็นประจำ เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ให้มีการเข้าถึง ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม โปรดเข้าใจว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลใดที่ปลอดภัย 100% เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

 

ความเป็นส่วนตัวของเด็กในโลกออนไลน์

บริการของเราไม่ใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี และ PG&E ไม่มีเจตนาที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ยกเว้นดังที่กฎหมายกำหนด หากคุณเชื่อว่าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเราที่ pgeprivacy@pge.com พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับข้อกังวลของคุณ

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบและ/หรือขอความยินยอมจากคุณ ตามที่กฎหมายกำหนด เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำ

 

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ต้องการขอประกาศฉบับปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้โดยเลือกใช้ช่องทางดังต่อไปนี้:

 

PG&E Residential and Business Customer Service
Correspondence Management Center
Attention: Privacy Management
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310

 

ลูกค้าที่อยู่อาศัยของ PG&E: โทรติดต่อที่ 1-800-743-5000
ลูกค้าธุรกิจของ PG&E: โทรมาที่หมายเลข 1-800-468-4743

 

อีเมล: pgeprivacy@pge.com

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

California Consumer Privacy Act (CCPA)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของคุณ

นโยบายโซเชียลมีเดีย

ดูนโยบายและแนวปฏิบัติด้านโซเชียลมีเดียของ PG&E

นโยบายการสื่อสารดิจิทัล

วิธีที่เราวางแผนในการโต้ตอบกับคุณผ่านเสียง ข้อความ อีเมล และอื่น ๆ