การแจ้งเตือนเร่งด่วน

การแจ้งพนักงาน ผู้สมัครงาน และผู้รับเหมา

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 มกราคม 2023

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

 

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ PG&E Corporation และ Pacific Gas and Electric Company (รวมกันเรียกว่า "PG&E" หรือ "เรา")

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้สมัครงาน (Employee, Contractor and Job Applicant Privacy Notice) ฉบับนี้ ("ประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคลากร (Personnel Privacy Notice)") อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้สมัครงานของ PG&E วัตถุประสงค์ในการรวบรวม และบุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้กฎหมายของ California พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้สมัครงานของ PG&E ที่อาศัยอยู่ใน California มีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน Personnel Privacy Notice ฉบับนี้ อธิบายถึงวิธีการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวใน California สำหรับผู้อยู่อาศัยใน California ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลเฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมในฐานะพนักงาน ผู้รับเหมา หรือผู้สมัครงานของ PG&E เท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณในฐานะผู้บริโภค โปรดไปที่ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสาธารณะของ PG&E

 

เราไม่มีเจตนาที่จะรวบรวม ใช้ ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี  หากคุณเชื่อว่าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเราที่ pgeprivacy@pge.com พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับข้อกังวลของคุณ

 

วิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

เพื่อจัดการกับความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือความสัมพันธ์อื่น ๆ ในการทำงานระหว่างคุณกับเรา ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เราอาจได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้:

 

จากคุณโดยตรง: เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณในระหว่างกระบวนการดูแลพนักงานใหม่และในบริบทของการจ้างงานหรือความสัมพันธ์อื่น ๆ ในการทำงานระหว่างคุณกับเรา เช่น เมื่อคุณติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเมื่อคุณสมัครงาน

 

จากอุปกรณ์ของ PG&E และ Bring Your Own Devices (BYOD) (นำอุปกรณ์ของคุณมาเอง) ที่ได้รับอนุญาต: ผ่านอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนยานพาหนะสาธารณูปโภคและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในบริบทของการจ้างงานของคุณกับ PG&E

 

จากการใช้อินทราเน็ต PG&E ของคุณ: เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณและการใช้อินทราเน็ตของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีการบันทึกอื่น ๆ

 

จากฝ่ายอื่น ๆ: เมื่อเราทำงานร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ เช่น ผู้สรรหาบุคลากร บริษัทตัวแทนการรายงานสำหรับผู้บริโภค ผู้ให้บริการ ผู้ขาย ผู้รับเหมา หน่วยงานเครดิต นักวิจัยตลาด หรือผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของเรา

 

จากแหล่งอื่น ๆ: เราอาจมีข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่น ๆ เสริมกับข้อมูลที่อธิบายข้างต้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เราได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์

 

เรารวบรวมข้อมูลใด

 

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณในหมวดหมู่ด้านล่างนี้ รวมถึงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:

 

ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อของคุณ หมายเลขประกันสังคม หมายเลขหนังสือเดินทาง ใบขับขี่หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประจำรัฐ หมายเลขกรมธรรม์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลและที่อยู่ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการสิทธิประโยชน์แก่คุณ ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย จัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคุณ และเพื่อสื่อสารกับคุณ เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการ หน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือกับบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย California เช่น ข้อมูลระบุตัวตนข้างต้น ลายเซ็นของคุณ ลักษณะหรือคำอธิบายทางกายภาพ ประวัติการศึกษา หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิตขององค์กร ข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลประกันสุขภาพ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการสิทธิประโยชน์แก่คุณ เช่น เงินเดือนและประกันภัย ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย และจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคุณ เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือกับบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ลักษณะที่จัดอยู่ในประเภทที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น เพศ สถานะทหารผ่านศึก เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คำอธิบาย "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" ด้านล่าง

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลประกันสังคม ใบขับขี่หรือหมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้ และลักษณะบางอย่างที่จัดอยู่ในประเภทที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ของคุณ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและรสนิยมทางเพศของคุณ เรายังอาจรวบรวมเนื้อหาของอีเมลหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของคุณจากบัญชี PG&E หรืออุปกรณ์ที่แจกให้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน เพื่อให้บริการสิทธิประโยชน์แก่คุณ เพื่อปกป้องและป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย การฉ้อโกงหรือการกระทำที่เป็นอันตรายอื่น ๆ และเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง PG&E จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณเพื่อให้บริการ ทำหน้าที่ทางธุรกิจภายในบางประการ และใช้ข้อมูลตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือกับบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เราไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ

 

ข้อมูลชีวมิติ เช่น ลายนิ้วมือของคุณ เมื่อคุณมีบทบาทที่ต้องเข้าถึงสถานที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง PG&E อาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการ และ/หรือกับบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอนของคุณ เมื่อใช้อุปกรณ์ของ PG&E หรือ BYOD เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน/การทำงาน เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคุณ ตรวจติดตามระบบรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการ หรือกับบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อมูลรับเข้า รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณผ่านกล้องวงจรปิด การบันทึกเสียง และภาพถ่าย เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจติดตามระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่ของ PG&E เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อมูลการทำงานและการจ้างงาน เช่น ข้อมูลในเรซูเมของคุณ จดหมายแนะนำ ประกาศการสัมภาษณ์งาน คุณวุฒิทางการศึกษา/วิชาชีพ ประวัติการศึกษา ที่ตั้งสำนักงาน วันที่จ้างงาน สัญญาการจ้างงาน ข้อมูลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อมูลอื่น ๆ รางวัลและความสำเร็จ บันทึกการฝึกอบรมและการพัฒนา ข้อมูลค่าตอบแทน ข้อมูลการลาหยุด ข้อมูลคุณสมบัติในการทำงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานหรือความสัมพันธ์ในการทำงานของคุณกับเรา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการจ้างงานแก่คุณ ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย จัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคุณ และแจ้งกิจกรรมการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงธุรกิจของเรา เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือกับบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและข้อมูลเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ไฟล์บันทึก ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ผู้ประดิษฐ์ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ของ PG&E อินทราเน็ต และ BYOD ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน/การทำงาน เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคุณ ตรวจติดตามระบบรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ให้บริการ หรือกับบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

คุกกี้: เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ภายในของ PG&E เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจสร้างคุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถส่งไปยังอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ และอาจมีการจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณหรือที่อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ PG&E ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานของอินทราเน็ตหรือคุณลักษณะต่าง ๆ ของเรา คุณยังสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ของเราได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณปิดใช้งานความสามารถของเบราว์เซอร์ในการยอมรับคุกกี้ คุณจะสามารถไปที่อินทราเน็ตของ PG&E ได้ แต่คุณจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะบางอย่างได้

 

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้:

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน: เช่น การจัดการบักิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน:ญชีเงินเดือน เงินเดือน การจ่ายเงิน ค่าจ้างกรณีมีการล่าป่วย และลาหยุดงาน การจัดการภาษีและประกันสังคม การตรวจติดตามคุณสมบัติในการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดเวลา การจัดทำข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การประมวลผลข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับงานของบุคลากร การประเมินใบสมัครงานของคุณ และการบริหารจัดการและการประมวลผลสวัสดิการ รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติสำหรับคุณ ผู้อยู่ในอุปการะและผู้รับผลประโยชน์ของคุณ

 

การตรวจติดตามระบบรักษาความปลอดภัย: การวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่าย และอุปกรณ์และทรัพย์สินอื่น ๆ ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเรา:

 

ภาระผูกพันทางกฎหมาย: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ตัวอย่างเช่น หากเราได้รับหมายศาลหรือคำขอทางกฎหมายอื่น ๆ เราอาจต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เราเก็บไว้เพื่อพิจารณาว่าจะตอบสนองอย่างไร

 

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใน: รวมถึงการดำเนินการวิเคราะห์และการใช้อัลกอริทึมเพื่อค้นหาวิธีการปรับปรุงธุรกิจของเรา ระบุแนวโน้มในกลุ่มพนักงานของเรา และปรับปรุงข้อเสนอบริการของเรา

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

 

วิธีที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาตามเป้าหมาย เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึง:

 

ด้วยความยินยอมของคุณ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณ หากคุณให้ความยินยอมเป็นการเฉพาะแก่เราสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

 

ผู้ให้บริการ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา หรือตัวแทนที่ให้บริการแก่เราหรือในนามของเรา และจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือส่งข้อมูลแก่คุณ ตามที่คุณได้ร้องขอ เราแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น ๆ เหล่านี้เฉพาะในกรณีที่ (ก) จำเป็นต้องมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการสนับสนุนดังกล่าว และ (ข) ผู้ให้บริการเหล่านั้นตกลงที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับตามคำแนะนำของเรา

 

ภาระผูกพันทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ คำขอของรัฐบาล การพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย เช่น เพื่อตอบสนองต่อคำสั่งศาลหรือหมายศาล (รวมถึงการตอบกลับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย)

 

การปกป้องสถานที่ทำงานของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อเราเชื่อว่าจำเป็นต้องตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกรณีการละเมิดนโยบายของเราที่อาจเกิดขึ้น การฉ้อโกงที่น่าสงสัย สถานการณ์ที่อาจเกิดการคุกคามความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีที่เราเกี่ยวข้อง

 

การถ่ายโอนข้อมูลธุรกิจ เราอาจแบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณให้กับบริษัทอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือระหว่างการเจรจาการควบรวมกิจการ การขายทรัพย์สินของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

 

การแบ่งปันข้อมูลโดยรวม: PG&E อาจแบ่งปันข้อมูลรวมที่ไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะของพนักงาน และข้อมูลที่ได้รับจากข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้:

 

  • การแจ้งนโยบายพลังงานของแคลิฟอร์เนียตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนียและหน่วยงานรัฐบาลแคลิฟอร์เนียอื่น ๆ ที่ควบคุม PG&E
  • การจัดให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนของเรา เหนือสิ่งอื่นใดอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

 

หากคุณเป็นผู้อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย คุณมีสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวบางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 

  • สิทธิ์ในการรู้: คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ PG&E รวบรวมเกี่ยวกับคุณ และวิธีการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • สิทธิ์ในการขอให้ลบ: คุณมีสิทธิ์ขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการ
  • สิทธิ์ในการแก้ไขความไม่ถูกต้อง: คุณมีสิทธิ์ขอให้ PG&E แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง

 

คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้โดยส่งคำขอเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณในฐานะพนักงานภายใต้กฎหมาย California Consumer Privacy Act หรือโทรติดต่อเราที่ 1-800-788-2363 เราจะดำเนินการตามขั้นตอนยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ เช่น ขอให้คุณทำตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบบัญชี

 

PG&E ไม่อาจตอบสนองต่อคำขอหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คุณได้ หากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือสิทธิของคุณในการส่งคำขอและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ เมื่อคุณส่งคำขอ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืนยันตัวตนของคุณโดยใช้บริการยืนยันตัวตน หากคุณมีบัญชีกับเรา เราอาจใช้วิธีการตรวจสอบบัญชีที่มีอยู่เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีกับเราเพื่อส่งคำขอ หากคุณมีบัญชีกับเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนที่คุณให้ไว้ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ขอหรือสิทธิ์ในการส่งคำขอ และเมื่อใดก็ตามที่เหมาะสมเท่านั้น เราจะพยายามจับคู่ข้อมูลที่คุณให้กับข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราอาจมีอยู่แล้ว

 

หากคุณประสงค์ที่จะอนุญาตให้บุคคลที่สามส่งคำขอในนามของคุณผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องติดต่อ PG&E Privacy Team โดยตรงที่ PGEPrivacy@pge.com และต้องส่งหนังสือมอบอำนาจของ California ที่มีผลใช้ได้ตามกฎหมาย หรือเอกสารที่เทียบเท่าเพื่อแสดงถึงการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณและการยืนยันตัวตนของคุณกับ PG&E หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Probate Code มาตราที่ 4000 ถึง 4465

 

นอกจากนี้ คุณยังส่งคำขอเรื่องความเป็นส่วนตัวในนามของบุตรหลาน/ผู้รับประโยชน์/ผู้อยู่ในความอุปการะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้เช่นกัน

 

เราจะไม่เลือกปฏิบัติหรือตอบโต้เอาคืนคุณจากการใช้สิทธิส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

การยอมรับการควบคุมความเป็นส่วนตัวทั่วโลก (Global Privacy Control)

 

เว็บเบราว์เซอร์บางตัวใช้สัญญาณการควบคุมความเป็นส่วนตัวทั่วโลกเพื่อพยายามจำกัดการติดตามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ มีเบราว์เซอร์เพียงบางตัวที่เสนอตัวเลือก Global Privacy Control และสัญญาณเหล่านี้ก็ยังไม่สอดคล้องกัน เว็บไซต์อินทราเน็ตของ PG&E ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ Global Privacy Control

 

การเก็บรักษา

 

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือความต้องการทางธุรกิจ เราเก็บข้อมูลพนักงานต่อไปอีก 7 ปีนับจากวันที่เลิกจ้างหรือ 6 ปีนับจากวันที่จ่ายสวัสดิการเมื่อเกษียณอายุทั้งหมดให้กับพนักงานเก่าภายใต้แผนที่พวกเขาเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการทางกฎหมายหรือธุรกิจในกรณีที่มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น เราจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัครงาน (ยังไม่ได้รับการว่าจ้าง) ไว้เป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่ปิดคำขอพนักงานใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการทางกฎหมายหรือทางธุรกิจในกรณีที่มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น

 

การเปลี่ยนแปลงในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

เราจะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบและ/หรือขอความยินยอมจากคุณ ตามที่กฎหมายกำหนด เราขอแนะนำให้คุณอ่านทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำ

 

หากคุณมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคลากร (Personnel Privacy Notice) ฉบับนี้ โปรดติดต่อ PG&E Privacy Team โดยตรงที่ PGEPrivacy@pge.com

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

California Consumer Privacy Act (CCPA)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของคุณ

นโยบายโซเชียลมีเดีย

ดูนโยบายและแนวปฏิบัติด้านโซเชียลมีเดียของ PG&E

นโยบายการสื่อสารดิจิทัล

วิธีที่เราวางแผนในการโต้ตอบกับคุณผ่านเสียง ข้อความ อีเมล และอื่น ๆ