การแจ้งเตือนเร่งด่วน

พลังงานสะอาด

พลังงานหมุนเวียนสำหรับบ้านและธุรกิจของคุณ 

ระบบโซลาร์เซลล์

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านและธุรกิจของคุณ

รถยนต์ไฟฟ้า (EV)

พบกับวิธีเลือกซื้อ EV ที่เหมาะกับคุณ การเปรียบเทียบราคา และอื่น ๆ อีกมากมาย

แบตเตอรี่จัดเก็บ

ทำให้ไฟฟ้ายังคงใช้งานได้ที่บ้านหรือธุรกิจของคุณขณะตัดไฟหรือเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ

เครื่องคำนวณระบบโซลาร์เซลล์

ลองคำนวณ ทำความเข้าใจข้อดีข้อเสียของการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน

เครื่องคำนวณการประหยัดจาก EV

EV ช่วยให้คุณประหยัดได้เท่าใด พบคำตอบได้วันนี้

เครื่องคำนวณพาหนะ EV

ช่วยองค์กรของคุณประหยัดเงิน เปลี่ยนเป็นพาหนะไฟฟ้าหนึ่งคันขึ้นไป

ค้นหาผู้รับเหมาระบบโซลาร์เซลล์

ราคาพลังงานสะอาด

แผนราคาสำหรับบ้านพลังงานไฟฟ้า

พบกับแผนราคาสำหรับบ้านพลังงานไฟฟ้า

แผนราคา EV

คุณสามารถลดต้นทุนพลังงานได้โดยสมัครเข้าร่วมในแผนราคา EV ของเราแผนใดแผนหนึ่ง ซึ่งได้แก่

 

  • EV2-A แบบชาร์จไฟบ้าน
  • EV-B

ราคา EV สำหรับธุรกิจ

แผนราคา EV ของ PG&E ทั้งสองแผนสำหรับลูกค้าธุรกิจประกอบด้วย EV แบบชาร์จไฟที่ทำงาน ซึ่งได้แก่

 

  • ราคา EV สำหรับธุรกิจที่มีการใช้งานต่ำ – BEV1
  • ราคา EV สำหรับธุรกิจที่มีการใช้งานสูง – BEV2

อัตราการสร้าง/การจัดเก็บที่สามารถทดแทนได้

  • ตัวเลือก R ตัวปรับอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์รายใหญ่ที่มีการผลิตหรือจัดเก็บพลังงานหมุนเวียน
  • ตัวเลือก S ตัวปรับอัตราสําหรับการจัดเก็บเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
  •  ตัวปรับอัตรา B1-ST สําหรับการจัดเก็บ