การแจ้งเตือนเร่งด่วน

อัตราสำหรับพลังงานทางเลือกของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Alternate Rates for Energy, CARE)

ส่วนลดรายเดือนระยะยาวสำหรับบิลค่าพลังงานของคุณ

สมัครรับส่วนลดรายเดือนผ่านโปรแกรม CARE

โปรแกรมอัตราสำหรับพลังงานทางเลือกของรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Alternate Rates for Energy, CARE) คือส่วนลดรายเดือน 20% ขึ้นไปสำหรับค่าก๊าซและค่าไฟ ผู้เข้าร่วมจะมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์รายได้หรือลงทะเบียนไว้ในโปรแกรมช่วยเหลือสาธารณะบางโปรแกรม

 

 หมายเหตุ: CARE และ FERA ใช้ใบสมัครเดียวกัน หากคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโปรแกรม CARE ได้ เราจะตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโปรแกรม FERA ได้หรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ FERA นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการสนับสนุนอื่น ๆ อีก

เปรียบเทียบหลักเกณฑ์รายได้ของโปรแกรม CARE และ FERA

 

*ควรเป็นรายได้ก่อนหักภาษีและมาจากแหล่งรายได้ปัจจุบัน ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2024

หลักฐานแสดงรายได้

ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานแสดงรายได้เมื่อคุณสมัครเข้าร่วมโปรแกรม CARE

 • คุณอาจถูกคัดเลือกให้ต้องแสดงเอกสารยืนยันรายได้ได้ทุกเมื่อ
 • หากเราไม่ได้รับการติดต่อจากคุณภายในวันที่ที่ระบุไว้ในจดหมาย คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนลดอีก 

มีคำถามหรือไม่

ส่งอีเมลมาที่ CAREandFERA@pge.com หรือโทรมาที่หมายเลข 1-866-743-2273

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจสอบและคู่มือแนะนำเอกสารแสดงรายได้:
 2. หากต้องการส่งเอกสารทางออนไลน์ ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ หรือ 

 

ส่งเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วนทางไปรษณีย์หรือแฟกซ์มาที่:

โครงการ CARE/FERA ของ
PG&E PO BOX 29647
Oakland, CA 94604-9647

แฟกซ์: 1-877-302-7563

ใครบ้างที่จะถูกคัดเลือกให้มีการตรวจสอบหลังการลงทะเบียนเนื่องด้วยมีอัตราการใช้งานสูง 

 • ลูกค้าที่ใช้พลังงานเกิน 400% ของ Baseline Allowance เป็นเวลาสามครั้งในระยะเวลา 12 เดือน
  • California Public Utilities Commission กำหนดให้คุณต้องเข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบหลังการลงทะเบียนของโปรแกรมเนื่องด้วยมีอัตราการใช้งานสูง

 

 • คุณต้องส่งเอกสารประกอบภายใน 45 วันนับจากวันที่เราขอตรวจสอบรายได้ของคุณ หากคุณไม่ดำเนินการ อาจทำให้คุณต้องสูญเสียส่วนลดไป

 

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจสอบหลังการลงทะเบียนเนื่องด้วยมีอัตราการใช้งานสูงของโปรแกรม CARE: แบบฟอร์มสำหรับอัตราการใช้งานสูงของโปรแกรม CARE (PDF)
  • มีแบบฟอร์มในภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่แถบด้านล่าง
 2. หากต้องการส่งเอกสารทางออนไลน์ ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ หรือ
   

  ส่งเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วนทางไปรษณีย์หรือแฟกซ์มาที่:

  โปรแกรม PGE CARE/FERA
  PO BOX 29647
  Oakland, CA 94604-9647

  แฟกซ์: 1-877-302-7563

   

 3. ลูกค้าของโปรแกรม CARE ต้องลงทะเบียนในโปรแกรมความช่วยเหลือในการประหยัดค่าพลังงาน (Energy Savings Assistance, ESA)
  • โปรแกรม ESA จะช่วยปรับปรุงบ้านให้ใช้พลังงานได้อย่างประหยัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
  • California Public Utilities Commission กำหนดให้ลูกค้าของโปรแกรม CARE ต้องเข้าร่วมในโปรแกรม ESA 

ลงทะเบียนในโปรแกรม ESA

ทรัพยากรของโปรแกรม CARE

 

เลื่อนลงเพื่อค้นหาเอกสาร PDF ต่อไปนี้

 • ใบสมัครฉบับพิมพ์เพื่อลงทะเบียนโปรแกรม CARE
 • ใบสมัครฉบับพิมพ์สำหรับผู้เช่าที่ใช้มิเตอร์ย่อยเพื่อลงทะเบียนโปรแกรม CARE
 • ใบสมัครฉบับพิมพ์อื่น ๆ ของโปรแกรม CARE
 • แบบฟอร์มคำขอตรวจสอบหลังการลงทะเบียน
 • แบบฟอร์มการตรวจสอบหลังการลงทะเบียนเนื่องด้วยมีอัตราการใช้งานสูง
 • คู่มือแนะนำเอกสารแสดงรายได้ที่ต้องใช้
 • ทำความเข้าใจข้อมูลในบิลของคุณ
 • Baseline allowance
 • เคล็ดลับในการประหยัดเงิน

 

แบบฟอร์มส่วนใหญ่มีให้บริการใน:

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษในรูปแบบตัวอักษรขนาดใหญ่
 • Español
 • 中文
 • Việt

 

ใบสมัครฉบับพิมพ์สำหรับผู้เช่าที่ใช้มิเตอร์ย่อยเพื่อลงทะเบียนโปรแกรม CARE

 

ใบสมัครฉบับพิมพ์อื่น ๆ ของโปรแกรม CARE

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ โปรแกรม CARE

 

หากยังคงมีข้อสงสัย โทรมาที่หมายเลข 1-866-743-2273 หรือส่งอีเมลมาที่ CAREandFERA@pge.com

สามารถส่วนลดนี้ได้สองปี หากคุณมีรายได้คงที่ คุณจะใช้ส่วนลดได้นานสี่ปี

 • PG&E จะส่งจดหมายและใบสมัครก่อนที่ส่วนลดจะหมดอายุประมาณสามเดือน หากคุณยังคงมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของโปรแกรมในปัจจุบัน คุณจะต้องสมัครเข้าร่วมอีกครั้ง

ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานแสดงรายได้ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร อย่างไรก็ตาม เราอาจสุ่มเลือกให้คุณแสดงหลักฐานแสดงรายได้ในเวลาต่อมา

ส่วนลดจะปรากฏในบิลถัดไปที่คุณจะได้รับ

ครอบครัวเดี่ยว:

วลี: “ส่วนลดสำหรับโปรแกรม CARE” จะปรากฏในหน้าแรกของบิลของคุณ ใต้หัวข้อ "โปรแกรมที่คุณลงทะเบียน" ไปที่ตัวอย่างบิล (PDF)

 

ผู้เช่าที่ใช้มิเตอร์ย่อย:

 1. เราจะส่งจดหมายถึงทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าเพื่อต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ โปรแกรม CARE
 2. จากนั้น ผู้ให้เช่าจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งต่อส่วนลดสำหรับโปรแกรม CARE ให้กับผู้เช่า
  • ส่วนลดจะปรากฏในใบแจ้งยอดพลังงานที่ผู้เช่าได้รับจากผู้ให้เช่า

 

หมายเหตุ:ส่วนลดจะปรากฏในใบแจ้งยอดพลังงานที่ผู้เช่าได้รับจากผู้ให้เช่า

ไม่ได้ แต่ละครอบครัวจะต้องมีมิเตอร์แยกกันจึงจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดสำหรับโปรแกรม CARE

เราขอแนะนำให้คุณสมัครใหม่ในกรณีที่สถานะรายได้ของคุณเปลี่ยนแปลงไป หากคุณสมัครใหม่ คุณจะต้องใช้หลักฐานแสดงรายได้ภายใน 24 เดือนหลังจากที่ถูกปฏิเสธในการรับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม CARE

 

หมายเหตุ:หลักเกณฑ์รายได้จะเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีในช่วงเดือนมิถุนายน 

 1. ทำตามคำแนะนำในจดหมายที่คุณได้รับ
 2. ลงรายชื่อสมาชิกทุกคนในครัวเรือนของคุณ
 3. จัดทำสำเนาเอกสารแสดงรายได้สำหรับสมาชิกทุกคนในครัวเรือนของคุณที่มีรายได้ 
 4. ส่งเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วนของคุณผ่านระบบออนไลน์ เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ
  • เอกสารจะต้องได้รับภายใน 45 วันนับจากวันที่ที่แสดงในจดหมาย

 

คุณยังสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์โดยใช้ซองจดหมายแบบชำระค่าไปรษณีย์แล้วที่แนบมาพร้อมกับจดหมาย ส่งไปรษณีย์มาที่:


โครงการ
CARE ของ PG&E PO BOX 29647
Oakland, CA 94604-9647

หรือแฟกซ์: 1-877-302-7563

 

ดาวน์โหลด "คู่มือแนะนำเอกสารแสดงรายได้ที่ต้องใช้ของโปรแกรม CARE/FERA" ด้านล่างเพื่อดูตัวอย่างเอกสารที่ยอมรับ

 • สมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่มีรายได้จะต้องส่งเอกสารหลักฐานแสดงรายได้ 
 • คุณอาจต้องส่งเอกสารมากกว่าหนึ่งฉบับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของคุณและวิธีที่คุณและสมาชิกในครัวเรือนของคุณได้รับรายได้

 

ดาวน์โหลดคู่มือแนะนำเอกสารแสดงรายได้ที่ต้องใช้ของโปรแกรม CARE/FERA - อังกฤษ (PDF)

 

สำหรับคู่มือที่พิมพ์เป็นภาษาอื่น ๆ โปรดไปที่แท็บ "แบบฟอร์มและคู่มือ"

PG&E จะโทรติดต่อคุณเพื่อติดตามบริการในเวลา 15 วันหลังจากที่เราส่งจดหมายตรวจสอบรายได้ทางไปรษณีย์

 • การโทรนี้จะช่วยแจ้งเตือนให้คุณส่งเอกสารแสดงรายได้เพื่อคงสถานะการลงทะเบียนใน โปรแกรม CARE

 1. ตรวจดูจดหมายเพื่อดูประเภทของเอกสารที่ต้องใช้
 2. รวบรวมเอกสาร
 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยัง โปรแกรม CARE โดยใช้ซองที่แนบมาให้

หากเราไม่ได้รับเอกสารของคุณภายในวันที่ที่ระบุไว้ในจดหมายตรวจสอบ คุณจะถูกถอดออกจาก โปรแกรม CARE

 • การถอดออกจากโปรแกรมจะมีผลหลังจากรอบบิลถัดไป
 • ซึ่งอาจจะส่งผลให้ค่าพลังงานของคุณเพิ่มขึ้น

หากต้องการลงทะเบียนใหม่ใน โปรแกรม CARE คุณจะต้องส่งหลักฐานแสดงรายได้ตามที่ร้องขอในจดหมายตรวจสอบฉบับเดิมมาทางไปรษณีย์

 

คุณได้ส่งเอกสารและได้รับจดหมายที่ระบุว่าเอกสารของคุณไม่ครบถ้วนหรือไม่ ส่งเอกสารที่ร้องขอทางไปรษณีย์ไปยัง โปรแกรม CARE โดยใช้ซองที่แนบมาให้

คุณอาจถูกปฏิเสธการลงทะเบียนหรือถูกถอดออกจาก โปรแกรม CARE ได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • คุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของโปรแกรม
 • รายได้ครัวเรือนของคุณเกินกว่าหลักเกณฑ์รายได้
 • คุณใช้มิเตอร์ในประเภทที่ขาดคุณสมบัติ
 • คุณไม่ได้ดำเนินการรับรองใหม่ในโปรแกรม คุณต้องดำเนินรับรองใหม่ทุก ๆ สองปี หรือทุก ๆ สี่ปีสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้คงที่
 • เราขอหลักฐานแสดงรายได้แล้วคุณถูกปฏิเสธ ตอบกลับไม่ทันเวลา หรือไม่ตอบกลับมาพร้อมส่งเอกสารที่ครบถ้วน

ไม่ได้ คุณจะต้องลงทะเบียนใน โปรแกรม CARE เพื่อให้ได้รับส่วนลด ส่วนลดย้อนหลังจะไม่มีผลหากคุณไม่ได้ลงทะเบียนใน โปรแกรม CARE

โปรแกรม CARE และ FERA มอบส่วนลดรายเดือนสำหรับครัวเรือนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์รายได้ อย่างไรก็ตาม แต่ละโปรแกรมจะเสนอส่วนลดค่าพลังงานประเภทต่าง ๆ และมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ต่างกัน:

 

โปรแกรม CARE จะมอบส่วนลดค่าก๊าซและค่าไฟขั้นต่ำที่ 20% เพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับส่วนลดสำหรับโปรแกรม CARE คนในครัวเรือนของคุณจะต้อง:

 • เข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือสาธารณะบางโปรแกรมอยู่แล้ว หรือ
 • มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์สำหรับรายได้รวมต่อปีของครัวเรือน

 

โปรแกรม FERA จะมอบส่วนลดค่าไฟ 18% FERA ไม่ได้มอบส่วนลดค่าก๊าซ เพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับส่วนลด FERA คนในครัวเรือนของคุณจะต้อง:

 • มีสมาชิกสามคนขึ้นไป
 • มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์สำหรับรายได้รวมต่อปีของครัวเรือน


หมายเหตุ:CARE และ FERA ใช้ใบสมัครแบบเดียวกัน หากคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโปรแกรม CARE ได้ เราจะตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโปรแกรม FERA ได้หรือไม่

ใช่ โปรแกรม CARE, FERA และ Medical Baseline เป็นโปรแกรมของรัฐที่มอบส่วนลดค่าไฟให้กับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

 • PG&E จะบริหารจัดการโปรแกรมเหล่านี้ให้กับลูกค้าทุกคน ซึ่งรวมถึงผู้ที่เลือกรับบริการจาก CCA ด้วย
 • หากคุณลงทะเบียนในโปรแกรม CARE/FERA/Medical Baseline และเริ่มใช้บริการกับ CCA บัญชีของคุณจะยังคงมีสิทธิ์ลงทะเบียนในโปรแกรมเหล่านี้ได้ คุณจะยังคงได้รับส่วนลดเต็มจำนวนต่อไปภายใต้ผู้ให้บริการรายใหม่ของคุณ
 • คุณจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่และลงทะเบียนซ้ำสำหรับโปรแกรม CARE/FERA/Medical Baseline ผ่าน PG&E

คุณสมบัติรายได้ของคุณจะขึ้นอยู่กับรายได้ปัจจุบันของทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนของคุณ

 1. เพิ่มรายได้รวมต่อปีสำหรับทุกคนในครัวเรือนของคุณ
 2. ตรวจสอบช่วงรายได้ในตารางหลักเกณฑ์รายได้เพื่อดูว่าคุณมีคุณสมบัติเข้าร่วมโปรแกรม CARE หรือไม่

 

ใช้เฉพาะรายได้ปัจจุบันและรายได้ที่คาดหวังในอีก 12 เดือนข้างหน้า

 • การคำนวณรายได้ต่อปีของคุณต้องไม่รวมรายได้ที่ได้รับจากการจ้างงานครั้งก่อน
  • หากคุณและ/หรือสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนของคุณประสบปัญหาตกงานหรือค่าจ้างลดลง ในกรณีนี้คุณอาจมีคุณสมบัติ

 

เงินช่วยเหลือจาก UI หรือ PUA

คุณได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันการว่างงาน (Unemployment Insurance, UI) หรือเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานเนื่องจากโรคระบาดใหญ่ (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) ภายใต้กฎหมาย กฎหมาย CARES Act ณ เวลาที่สมัครหรือไม่

 • ใช้จดหมายแจ้งสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจาก EDD ของคุณเพื่อคำนวณรายได้ตามจำนวนสัปดาห์ตามกำหนดเวลาที่คุณได้รับเงิน
 • โปรดดูที่ "จำนวนสิทธิประโยชน์สูงสุด" ในขณะที่ลงทะเบียน ข้อนี้ควรเป็นจำนวนเงินสูงสุดตามกำหนดเวลาที่คุณจะได้รับ

ความร่วมมือกับ CARE Community

PG&E ร่วมมือกับหลาย ๆ กลุ่มเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นผู้อยู่อาศัยผ่าน โปรแกรม CARE

 

รายชื่อ Outreach Contractors:

หากต้องการดูรายชื่อ CARE Community Outreach Contractor (COC) ของเราในปัจจุบัน:

ดาวน์โหลดรายชื่อ CARE Community Outreach Contractor (PDF)

 

การสมัครเป็น CARE Community Outreach Contractor

 1. ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้:
 2. พิมพ์ กรอกข้อมูล และส่งแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล

 3. ส่งแบบฟอร์มที่มีข้อมูลครบถ้วนถึง PG&E ทางอีเมล: CAREandFERA@pge.com

 

โทรมาที่หมายเลข 1-866-743-2273 หรือส่งอีเมลมาที่ CAREandFERA@pge.com

โปรแกรมความช่วยเหลือในการประหยัดค่าพลังงาน

 • คุณลงทะเบียนในโปรแกรม CARE หรือไม่
 • คุณเป็นเจ้าของหรือเช่าบ้าน อพาร์ตเมนต์ หรือบ้านเคลื่อนที่ที่มีอายุอย่างน้อยห้าปีหรือไม่

คุณอาจมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโปรแกรมความช่วยเหลือในการประหยัดค่าพลังงาน (Energy Savings Assistance, ESA)

ทรัพยากรและการสนับสนุนเพิ่มเติม

ส่วนลดเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนลดค่าบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบพลังงานที่บ้าน

 • ตรวจสอบพลังงานที่บ้านเป็นเวลา 5 นาที
 • ระบุแหล่งพลังงานที่สูญเปล่าในครัวเรือนของคุณ
 • รับแผนประหยัดค่าใช้จ่ายที่ปรับตามความเหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่ายรายเดือน

Budget Billing

Budget Billing เป็นเครื่องมือฟรีที่จะช่วยเฉลี่ยค่าพลังงานรายปีของคุณ เพื่อช่วยคุณจัดการค่าใช้จ่าย

 • คงระดับค่าใช้จ่ายที่ชำระรายเดือน
 • ชดเชยค่าใช้จ่ายในช่วงฤดูกาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง