Cảnh báo khẩn cấp

Giá Năng lượng Thay thế California (California Alternate Rates for Energy, CARE)

Giảm giá hóa đơn năng lượng hàng tháng lâu dài

Đăng ký nhận giảm giá hàng tháng thông qua CARE.

Chương trình Giá Năng lượng Thay thế California (CARE) là chương trình giảm giá điện và khí đốt hàng tháng từ 20% trở lên. Người tham gia hội đủ điều kiện khi đáp ứng các nguyên tắc về thu nhập hoặc ghi danh vào các chương trình hỗ trợ công cộng nhất định.

 

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: CARE và FERA sử dụng cùng một mẫu đơn đăng ký. Nếu quý vị không đủ điều kiện tham gia CARE, chúng tôi sẽ kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện tham gia FERA hay không. Tìm hiểu thêm về FERA. Ngoài ra cũng có các nguồn hỗ trợ và trợ giúp tài chính khác.

So sánh các nguyên tắc về thu nhập của CARE và FERA

 

*Cần cung cấp thu nhập trước thuế và dựa trên các nguồn thu nhập hiện tại. Có giá trị đến ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Băng chứng về thu nhập

Quý vị không cần cung cấp bằng chứng về thu nhập khi đăng ký CARE.

 • Quý vị có thể được chọn để cung cấp bằng chứng về thu nhập bất cứ lúc nào.
 • Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ quý vị vào ngày được chỉ định trong thư, khoản giảm giá của quý vị sẽ bị hủy bỏ. 

Câu hỏi?

Gửi email theo địa chỉ CAREandFERA@pge.com hoặc gọi theo số 1-866-743-2273.

 1. Tải xuống biểu mẫu xác minh và hướng dẫn về tài liệu thu nhập:
 2. Để gửi biểu mẫu trực tuyến, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vịhoặc 

 

Gửi các tài liệu đã hoàn thành qua thư hoặc fax tới:

Chương trình
PG&E CARE/FERA PO BOX 29647
Oakland, CA 94604-9647

Fax: 1-877-302-7563

Ai sẽ được chọn để xác minh sau khi ghi danh mức sử dụng cao? 

 • Khách hàng có mức sử dụng năng lượng vượt quá 400% Baseline Allowance ba lần trong khoảng thời gian 12 tháng.
  • California Public Utilites Commision yêu cầu quý vị tham gia vào quy trình Xác minh Sau khi Ghi danh Mức sử dụng Cao của Chương trình.

 

 • Quý vị phải gửi tài liệu trong vòng 45 ngày kể từ ngày chúng tôi yêu cầu xác minh thu nhập của quý vị. Việc không gửi tài liệu đúng thời hạn có thể khiến khoản giảm giá của quý vị bị hủy bỏ.

 

Thực hiện theo các bước sau:
 

 1. Tải xuống biểu mẫu xác minh sau khi ghi danh mức sử dụng cao của CARE: Biểu mẫu Mức sử dụng Cao của CARE (PDF)
  • Biểu mẫu bằng các ngôn ngữ khác tiếng Anh có tại các hộp văn bản bên dưới.
 2. Để gửi biểu mẫu trực tuyến, hãy đăng nhập vào tài khoản của quý vịhoặc
   

  Gửi các tài liệu đã hoàn thành qua thư hoặc fax tới:

  Chương trình
  PGE CARE/FERA PO BOX 29647
  Oakland, CA 94604-9647

  Fax: 1-877-302-7563

   

 3. Khách hàng của CARE phải ghi danh tham gia chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (Energy Savings Assistance, ESA)
  • Chương trình ESA cung cấp các cải tiến nhà ở tiết kiệm năng lượng miễn phí. 
  • California Public Utilites Commision yêu cầu khách hàng của CARE tham gia chương trình ESA. 

Ghi danh vào chương trình ESA

Các tài liệu của CARE

 

Cuộn xuống để xem các tài liệu sau dưới dạng PDF:

 • Bản in đơn đăng ký ghi danh CARE
 • Bản in đơn đăng ký ghi danh CARE dành cho người thuê cơ sở có lắp đặt công tơ phụ
 • Bản in đơn đăng ký CARE khác
 • Biểu mẫu yêu cầu xác minh sau khi ghi danh
 • Biểu mẫu yêu cầu xác minh sau khi ghi danh cho mức sử dụng cao
 • Hướng dẫn về chứng từ thu nhập bắt buộc
 • Hiểu hóa đơn của quý vị
 • Baseline allowance
 • Mẹo tiết kiệm tiền

 

Đa số các biểu mẫu đều có sẵn bằng:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Anh Chữ in Lớn
 • Español
 • 中文
 • Việt

 

Bản in đơn đăng ký ghi danh CARE dành cho người thuê cơ sở có lắp đặt công tơ phụ

 

Bản in đơn đăng ký CARE khác

Câu hỏi Thường gặp về chương trình CARE

 

Quý vị vẫn còn thắc mắc? Gọi đến số 1-866-743-2273 hoặc gửi email đến địa chỉ CAREandFERA@pge.com.

Chương trình giảm giá này được áp dụng cho thời hạn hai năm. Nếu quý vị có thu nhập cố định, thời hạn giảm giá sẽ được áp dụng trong bốn năm.

 • PG&E gửi thư và đơn đăng ký khoảng ba tháng trước khi kết thúc giảm giá. Quý vị có thể đăng ký lại nếu vẫn đủ điều kiện theo các nguyên tắc của chương trình hiện hành tại thời điểm đó.

Quý vị không bắt buộc phải cung cấp bằng chứng về thu nhập trong quy trình đăng ký. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chọn ngẫu nhiên quý vị để yêu cầu cung cấp bằng chứng thu nhập vào một ngày sau đó.

Khoản giảm giá sẽ xuất hiện trên hóa đơn tiếp theo quý vị nhận được.

Hộ gia đình gồm một gia đình:

Cụm từ: “Giảm giá CARE” sẽ xuất hiện trên trang đầu tiên trong hóa đơn của quý vị, bên dưới tiêu đề “Chương trình Quý vị Ghi danh”. Truy cập hóa đơn mẫu (PDF).

 

Người thuê các cơ sở có lắp đặt công tơ phụ:

 1. Chúng tôi sẽ gửi thư tới cả người thuê nhà và chủ nhà để chào mừng họ tham gia chương trình CARE.
 2. Sau đó, chủ nhà có trách nhiệm chuyển khoản giảm giá CARE cho người thuê nhà.
  • Khoản giảm giá sẽ xuất hiện trên báo cáo năng lượng mà người thuê nhà nhận được từ chủ nhà.

 

Lưu ý: Khoản giảm giá sẽ xuất hiện trên báo cáo năng lượng mà người thuê nhà nhận được từ chủ nhà.

Không. Mỗi gia đình phải có một công tơ riêng để nhận được giảm giá từ CARE.

Chúng tôi khuyến khích quý vị đăng ký lại bất cứ khi nào tình hình thu nhập của quý vị thay đổi. Cần phải có bằng chứng về thu nhập nếu quý vị đăng ký lại trong vòng 24 tháng kể từ khi bị từ chối trợ cấp CARE.

 

Lưu ý: Các nguyên tắc về thu nhập thay đổi vào tháng Sáu hàng năm. 

 1. Thực hiện theo hướng dẫn trong thư mà quý vị nhận được.
 2. Liệt kê tất cả thành viên trong hộ gia đình của quý vị.
 3. Cung cấp các bản sao chứng từ thu nhập của tất cả thành viên có thu nhập trong hộ gia đình của quý vị. 
 4. Gửi các tài liệu đã hoàn thành của quý vị trực tuyến. Đăng nhập vào tài khoản của quý vị.
  • Tài liệu cần được nhận trong vòng 45 ngày kể từ ngày thư được gửi đến quý vị.

 

Quý vị cũng có thể gửi tài liệu qua đường bưu điện bằng phong bì đã trả bưu phí được đính kèm trong thư. Gửi thư tới:


Chương trình
PG&E CARE PO BOX 29647
Oakland, CA 94604-9647

Hoặc fax: 1-877-302-7563

 

Tải xuống “Hướng dẫn về Chứng từ Thu nhập Bắt buộc của CARE/FERA” bên dưới để xem ví dụ về các chứng từ được chấp nhận.

 • Tất cả các thành viên nhận được thu nhập trong hộ gia đình đều được yêu cầu gửi giấy tờ chứng minh thu nhập. 
 • Tùy thuộc vào hoàn cảnh và phương thức nhận thu nhập của quý vị và các thành viên trong hộ gia đình, quý vị có thể sẽ phải gửi nhiều tài liệu.

 

Tải xuống Hướng dẫn về Chứng từ Thu nhập Bắt buộc của CARE/FERA - Tiếng Anh (PDF)

 

Để xem hướng dẫn được in bằng các ngôn ngữ khác nhau, hãy chuyển đến thẻ “Biểu mẫu và hướng dẫn”.

PG&E sẽ gọi điện nhắc riêng với quý vị 15 ngày sau khi chúng tôi gửi thư xác minh thu nhập.

 • Cuộc gọi này nhắc nhở quý vị gửi lại các chứng từ thu nhập để tiếp tục được ghi danh vào chương trình CARE.

 1. Vui lòng xem lại thư để biết loại tài liệu cần gửi.
 2. Thu thập tài liệu.
 3. Gửi tài liệu đến chương trình CARE bằng phong bì được cung cấp.

Nếu tài liệu của quý vị không được nhận trước ngày được nêu trong thư xác minh, quý vị sẽ bị loại khỏi chương trình CARE.

 • Việc quý vị bị loại khỏi chương trình sẽ có hiệu lực sau chu kỳ thanh toán tiếp theo.
 • Theo đó, chi phí năng lượng của quý vị có thể sẽ tăng lên.

Để ghi danh lại vào chương trình CARE, quý vị phải gửi các bằng chứng về thu nhập đã được yêu cầu trong thư xác minh ban đầu.

 

Quý vị có gửi tài liệu và nhận được thư cho biết tài liệu của quý vị chưa đầy đủ không? Gửi các tài liệu được yêu cầu đến chương trình CARE bằng phong bì được cung cấp.

Quý vị có thể bị từ chối yêu cầu ghi danh hoặc bị loại khỏi chương trình CARE vì các lý do sau đây:

 • Quý vị không đáp ứng các nguyên tắc về tính đủ điều kiện của chương trình.
 • Thu nhập hộ gia đình của quý vị đã vượt quá nguyên tắc về thu nhập.
 • Quý vị không đủ điều kiện về loại công tơ.
 • Quý vị đã không chứng nhận lại trong chương trình. Quý vị phải chứng nhận lại hai năm một lần hoặc bốn năm một lần đối với các hộ gia đình có thu nhập cố định.
 • Chúng tôi đã yêu cầu bằng chứng về thu nhập và quý vị đã từ chối, không phản hồi kịp thời hoặc không cung cấp đầy đủ giấy tờ.

Không. Quý vị phải được ghi danh trong chương trình CARE để được giảm giá. Không áp dụng giảm giá hồi tố khi quý vị không được ghi danh trong chương trình CARE.

Cả CARE và FERA đều cung cấp khoản giảm giá hàng tháng cho các hộ gia đình đủ điều kiện về thu nhập. Tuy nhiên, mỗi chương trình sẽ cung cấp một hình thức giảm giá năng lượng khác nhau và có các nguyên tắc về tính đủ điều kiện khác nhau:

 

Chương trình CARE cung cấp mức giảm giá tối thiểu 20% đối với khí đốt và điện. Để đủ điều kiện tham gia CARE, thành viên trong hộ gia đình của quý vị phải:

 • Đã tham gia các chương trình hỗ trợ công cộng nhất định, hoặc
 • Đáp ứng các nguyên tắc về tổng thu nhập hộ gia đình hàng năm

 

Chương trình FERA giảm giá 18% cho giá điện. FERA không hỗ trợ giảm giá khí đốt. Để đủ điều kiện tham gia chương trình giảm giá FERA, hộ gia đình của quý vị phải:

 • Gồm ba thành viên trở lên
 • Đáp ứng các nguyên tắc về tổng thu nhập hộ gia đình hàng năm


Lưu ý: CARE và FERA đều sử dụng cùng một mẫu đơn đăng ký. Nếu quý vị không đủ điều kiện tham gia CARE, chúng tôi sẽ kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện tham gia FERA hay không.

Có. CARE, FERA và Medical Baseline là các chương trình của tiểu bang, cung cấp mức giá giảm giá điện cho các hộ gia đình có thu nhập thấp đủ điều kiện.

 • Các chương trình này được PG&E quản lý cho tất cả khách hàng, bao gồm những khách hàng lựa chọn nhận dịch vụ từ CCA.
 • Nếu quý vị đã ghi danh vào CARE/FERA/Medical Baseline và bắt đầu dịch vụ với CCA, tài khoản của quý khách sẽ vẫn được ghi danh vào các chương trình này. Quý vị sẽ tiếp tục nhận được khoản giảm giá đầy đủ theo nhà cung cấp mới của mình.
 • Quý vị phải thực hiện ghi danh mới và ghi danh lại vào CARE/FERA/Medical Baseline thông qua PG&E.

Khả năng hội đủ điều kiện về thu nhập của quý vị dựa trên thu nhập hiện tại của tất cả thành viên sống trong hộ gia đình quý vị.

 1. Cộng tổng thu nhập hàng năm của tất cả thành viên trong hộ gia đình quý vị.
 2. Kiểm tra phạm vi thu nhập trên bảng nguyên tắc về thu nhập để xem liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia CARE hay không.

 

Chỉ sử dụng thu nhập hiện tại và thu nhập dự kiến trong 12 tháng tới.

 • Không thêm khoản thu nhập kiếm được từ công việc trước đó vào thu nhập hàng năm của quý vị.
  • Nếu quý vị và/hoặc thành viên khác trong hộ gia đình bị mất việc làm hoặc giảm lương, quý vị đã đủ điều kiện để tham gia chương trình.

 

Các khoản thanh toán UI hoặc PUA

Quý vị có đang nhận trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp (Unemployment Insurance, UI) hoặc các khoản Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) theo đạo luật CARES Liên bang tại thời điểm nộp đơn đăng ký không?

 • Sử dụng thư thông báo EDD của quý vị để tính thu nhập dựa trên số tuần quý vị dự kiến nhận được khoản thanh toán.
 • Tham khảo “Số tiền Trợ cấp Tối đa”. Tại thời điểm ghi danh, số tiền này sẽ là số tiền tối đa quý vị dự kiến ​​nhận được.

Quan hệ đối tác với Cộng đồng CARE

PG&E hợp tác với nhiều nhóm để giúp đỡ khách hàng ở khu dân cư thông qua Chương trình CARE.

 

Danh sách outreach contractors:

Để xem danh sách các CARE Community Outreach Contractor (COC) hiện tại của chúng tôi:

Tải xuống danh sách CARE Community Outreach Contractor (PDF)

 

Trở thành CARE Community Outreach Contractor

 1. Tải xuống các tài liệu bắt buộc:
 2. In, điền và gửi biểu mẫu tiếp nhận.

 3. Gửi email biểu mẫu quý vị đã hoàn thành đến PG&E theo địa chỉ: CAREandFERA@pge.com.

 

Gọi đến số 1-866-743-2273 hoặc gửi email đến địa chỉ CAREandFERA@pge.com.

Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng

 • Quý vị đã được ghi danh tham gia CARE chưa?
 • Quý vị có sở hữu hoặc thuê nhà, căn hộ hoặc nhà di động có tuổi thọ từ năm năm trở lên không?

Quý vị có thể có đủ điều kiện tham gia chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (ESA).

Tài liệu và hỗ trợ khác

Chương trình giảm giá khác

Tìm thông tin về chương trình giảm giá đối với các dịch vụ internet và điện thoại.

Thực hiện Kiểm tra Năng lượng Tại nhà

 • Hãy dành 5 phút để Kiểm tra Năng lượng Tại nhà.
 • Xác định các nguồn gây lãng phí năng lượng trong gia đình quý vị.
 • Nhận gói tiết kiệm tùy chỉnh để giảm hóa đơn hàng tháng.

Lập thanh toán ngân sách

Lập thanh toán Ngân sách là công cụ tính trung bình chi phí năng lượng hàng năm miễn phí giúp quý vị quản lý hóa đơn.

 • Cân bằng các khoản thanh toán hàng tháng.
 • Bù trừ hóa đơn cao theo mùa.