Cảnh báo khẩn cấp

Baseline Allowance

Trợ cấp Cơ bản của PG&E và chương trình mức lương của quý vị

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Baseline Allowance là gì?

 

Trợ cấp Cơ bản là thước đo năng lượng được bán với giá thấp nhất. Trợ cấp cơ bản của quý vị dựa trên:

 • Nơi bạn sống
 • Nguồn sưởi ấm của quý vị
 • Mùa (mùa hè hoặc mùa đông)

Câu hỏi thường gặp

Trợ cấp Cơ bản áp dụng cho khách hàng trong các chương trình giá sau:

 • Kế hoạch Tỷ lệ theo Cấp bậc (E-1)
 • Thời gian sử dụng (Giá giờ cao điểm 4 - 9 giờ tối hàng ngày) E-TOU-C
 • Kế hoạch Tỷ lệ Thời gian Sử dụng (E-6)

Quy định này cũng áp dụng cho những người nhận dịch vụ khí đốt PG&E.

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Chương trình của quý vị được liệt kê ở trang 3 của bản kê năng lượng của quý vị. Nó cũng có sẵn trong tài khoản trực tuyến của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

 • Khoản trợ cấp cơ bản của bạn sẽ được đặt lại khi bắt đầu mỗi chu kỳ thanh toán.
 • Năng lượng được sử dụng trong số tiền trợ cấp được lập hóa đơn ở mức giá thấp nhất.
 • Giá tăng khi bạn: 
  • Sử dụng nhiều năng lượng hơn
  • Vượt quá số tiền trợ cấp trong chu kỳ thanh toán của bạn

Lượng năng lượng trong Trợ cấp Cơ bản của quý vị được xác định bởi:

 • Nơi quý vị sống (Lãnh thổ Cơ sở của quý vị)
 • Nguồn nhiệt chính của quý vị
 • Mùa (mùa hè hoặc mùa đông)

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Khách hàng có tình trạng bệnh lý đủ điều kiện có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp cao hơn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Medical Baseline .

 

 • Số lượng điện cơ bản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
 • Số lượng khí cơ bản có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 2019.

Khách hàng dịch vụ điện

Mức sử dụng fpr trên Trợ cấp Cơ bản của quý vị dựa trên chương trình của quý vị:

Khách hàng dịch vụ khí đốt

Khách hàng dịch vụ khí đốt được lập hóa đơn theo cấu trúc hai cấp:

 • Bậc 1- Sử dụng tại lần khám ban đầu, được lập hóa đơn với giá thấp nhất tại lần khám ban đầu của quý vị
 • Bậc 2- Sử dụng khí đốt vượt quá Trợ cấp Cơ bản của quý vị, được lập hóa đơn với giá cao hơn

Khách hàng sử dụng khí đốt được lập hóa đơn ở mức giá thấp nhất cho tất cả việc sử dụng khí đốt cho đến Trợ cấp Cơ bản của họ. Bất kỳ việc sử dụng khí đốt nào vượt quá Trợ cấp Cơ bản sẽ được tính ở mức giá (cao hơn) Bậc 2.

Xem lại các khoản phí xăng xuất hiện như thế nào trên báo cáo hàng tháng của bạn trong phần Chi tiết về Phí xăng:

Tìm Lãnh thổ và Phụ cấp Cơ bản của bạn

Lãnh thổ Cơ sở của bạn được liệt kê trên báo cáo năng lượng của bạn.

Tìm Lãnh thổ Cơ sở của quý vị trong phần Thông tin Dịch vụ ở trang 3 của hóa đơn:

Quý vị có biết Lãnh thổ Cơ sở của mình không? Bây giờ quý vị có thể tìm thấy trợ cấp mùa hè và mùa đông của mình.

 

Tính Trợ cấp Cơ bản của bạn cho một chu kỳ thanh toán:

 

Lượng năng lượng hàng ngày của quý vị

x

Số ngày thanh toán

= Phụ cấp Cơ bản của Quý vị cho một chu kỳ thanh toán

 

Tìm lượng năng lượng hàng ngày được phân bổ cho Trợ cấp Cơ bản của quý vị trong bảng dưới đây.

Tìm số ngày thanh toán trên trang 3 của bản kê năng lượng của bạn. Xem bản khai báo mẫu .

 

Quý vị có muốn biết thông tin mới nhất về Trợ cấp Cơ bản không? Xem lại biểu giá áp dụng trên trang Thuế quan .

 

biểu tượng thông báo quan trọngLưu ý:Dựa trên mức sử dụng khí đốt và điện trung bình cho mỗi lãnh thổ, Mã Tiện ích Công cộng yêu cầu các phạm vi cụ thể này cho các khoản phụ cấp cơ bản.

Bảng Phụ cấp Cơ bản

Số lượng đại diện cho tổng số kilowatt giờ hàng ngày (điện) hoặc quy chuẩn (khí).

Chú giải (điện)

 • Mùa hè (S): 1 tháng 6 - 30 tháng 9
 • Mùa Đông (W): 1 tháng 10 - 31 tháng 5

Chú giải (khí)

 • Mùa hè (S): 1 tháng 4 - 31 tháng 10
 • Mùa Đông Mùa Đông Mùa Đông Mùa Hè (W Off): Tháng 11, Tháng 2, Tháng 3
 • Mùa Đông On-Peak (W On): Tháng 12 và Tháng 1

Trợ cấp Cơ bản được xác định như thế nào cho từng lãnh thổ

 

 • Trợ cấp phải chiếm từ 50 đến 60 phần trăm nhu cầu điện của khách hàng trung bình ở mỗi lãnh thổ.
 • Điều này phù hợp với Mã Tiện Ích Công Cộng.
Các khoản trợ cấp được xác định như sau
 • Từ 50-60% mức sử dụng trung bình trong lãnh thổ của bạn
  • Khách hàng sử dụng điện cơ bản (không có nhiệt điện được lắp đặt vĩnh viễn)
  • Khách hàng sử dụng điện toàn phần vào mùa hè và mùa đông (được lắp đặt nhiệt điện vĩnh viễn)
  • Khách hàng sử dụng xăng, chỉ phục vụ mùa hè
 • Từ 60-70% mức sử dụng trung bình trong lãnh thổ của bạn
  • Khách hàng sử dụng điện và khí đốt, chỉ sử dụng trong mùa đông
Ba năm một lần, Trợ cấp Cơ bản là:
 • Tính toán lại
 • Đã nộp cho Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) để phê duyệt

Chúng có thể được điều chỉnh hàng năm, nếu cần.

Thông tin thêm về giá

Tìm gói giá tốt nhất cho quý vị

Xếp hạng các kế hoạch phù hợp với nhiều nhu cầu năng lượng gia đình. 

Bảng chú giải thuật ngữ liên quan đến năng lươ

 • Hiểu rõ hơn về tuyên bố năng lượng của bạn. 
 • Tìm hiểu các thuật ngữ phổ biến liên quan đến năng lượng.