Cảnh báo khẩn cấp

Tiếp cận

Tất cả khách hàng PG&E đều có quyền tiếp cận bình đẳng

Liên hệ với chúng tôi khi gặp vấn đề 

Vui lòng báo cáo mọi rào cản tiếp cận nào bạn gặp phải khi sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ PG&E khác. Liên hệ ADASupport@pge.com.

Hộp thư được theo dõi trong giờ làm việc thông thường (M-F; 8am-5pm).  Chúng tôi sẽ phản hồi lại yêu cầu của bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

Một trang web dễ truy cập

Pge.com được thử nghiệm theo Hướng dẫn Tiếp cận Nội dung trên Web (WCAG) 2.1AA.

Các trình duyệt được hỗ trợ

Nhận danh sách chi tiết về các trình duyệt được hỗ trợ. Tìm hiểu xem hệ điều hành nào phù hợp nhất với pge.com.

Thông tin thêm về khả năng truy cập

Yêu cầu định dạng thay thế

Yêu cầu mọi tài liệu in không có hóa đơn của PG&E bằng chữ nổi Braille, bản in lớn hoặc âm thanh.

Vulnerable Customer Status

Sức khỏe hay sự an toàn của bạn có gặp nguy hiểm nếu dịch vụ điện lực hay ga của bạn bị ngắt? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.

Medical Baseline Program

Giúp những khách hàng cư dân phụ thuộc vào năng lượng cho các nhu cầu y tế nhất định.