Cảnh báo khẩn cấp

Quy định

Tìm hiểu về quy định của PG&E

Trường hợp Biểu phí Chung (General Rate Case, GRC)

Đề xuất của PG&E cho các khoản đầu tư vào an toàn, có khả năng thích nghi và năng lượng sạch.

Tài liệu vụ việc quản lý

Tìm các liên kết đến tài liệu vụ việc, biểu giá, thư tư vấn và nhiều nội dung khác.

Dịch vụ truyền tải phân phối điện

Đọc các hợp đồng tiêu chuẩn và biểu giá PG&E hiện tại cho dịch vụ truyền tải phân phối điện. 

Giao dịch liên kết

Đọc hồ sơ về giao dịch liên kết của PG&E.

Tiêu chuẩn Ứng xử của FERC

Tìm hiểu Tiêu chuẩn Ứng xử cho Nhà cung cấp Phân phối Truyền tải Điện của Ủy ban Quản lý Năng lượng Liên bang (Federal Energy Regulatory Commission, FERC).

Chính sách về khu đất của bộ lạc

PG&E đã thông báo cho các bộ lạc về khu đất mà họ có thể muốn mua lại.

Thông tin quản lý

 

Dưới đây là liên kết tới thủ tục của PG&E với California Public Utilities Commission (CPUC) và Ủy ban Quản lý Năng lượng Liên bang (FERC) mà quý vị có thể quan tâm. Những tài liệu vụ việc trong những thủ tục này sẽ được cung cấp cho nhà đầu tư khi nộp đơn lên cơ quan tương ứng. PG&E Corporation và Pacific Gas and Electric Company cân nhắc công khai những tài liệu vụ việc này cho các nhà đầu tư cho mục đích FD theo Quy định của SEC khi đăng tải lên trang này. Các chức năng tìm kiếm cho tài liệu vụ việc quản lý đó được cung cấp theo CPUC - Tài liệu Vụ việc Quản lý và FERC- Tài liệu Vụ việc Quản lý.

 

Nội dung này cũng chứa thông tin do các bên thứ ba cung cấp, cũng như liên kết đến trang web của bên thứ ba, được cung cấp để thuận tiện cho nhà đầu tư. Nội dung bên thứ ba thuộc trách nhiệm của bên thứ ba và PG&E Corporation và Pacific Gas and Electric Company tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với nội dung đó.

Tìm hiểu thêm về quy định

CA Public Utility Commission

Tìm thông tin về các thủ tục của PG&E.

Ủy ban Quản lý Năng lượng Liên bang

Tìm hiểu cách FERC bảo đảm năng lượng đáng tin cậy, an toàn, bảo mật và giá cả phải chăng.

Liên hệ với chúng tôi

Quý vị vẫn có thắc mắc về quy định? Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ RegRelCPUCCases@pge.com.