Cảnh báo khẩn cấp

Giao dịch liên kết

Các giao dịch gần đây giữa PG&E, PG&E Corporation và các chi nhánh của PG&E Corporation

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

   

  Vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, Pacific Gas and Electric Company đã thành lập một công ty liên kết mới không thuộc Quy tắc II.B, PacGen Holding Company, để nắm giữ lợi ích trong Pacific Generation LLC vì mục đích thuế.

  Đăng ngày 11 tháng 1 năm 2024

   

  Vào ngày 11 tháng 10 năm 2023, Pacific Gas and Electric Company đã thành lập một công ty liên kết mới không thuộc Quy tắc II.B, Pacific Energy Risk Solutions LLC, để đóng vai trò là một công ty bảo hiểm bị bắt giữ để giao dịch bảo hiểm và quản lý chương trình tự bảo hiểm cháy rừng của PG&E.

  Đăng ngày 13 tháng 10 năm 2023

   

  Vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, Pacific Gas and Electric Company đã thành lập một công ty liên kết mới không thuộc Quy tắc II.B, Pacific Generation LLC (Pacific Generation), để có khả năng sở hữu và quản lý các tài sản phát điện phi hạt nhân. Trong trường hợp giao dịch được đề xuất được Ủy ban phê duyệt, khi kết thúc giao dịch, Pacific Generation sẽ trở thành một tiện ích tạo được điều chỉnh theo tỷ lệ tuân theo quy định chi phí dịch vụ của Ủy ban.

  Đăng ngày 29 tháng 9 năm 2022

   

  Vào ngày 8 tháng 3 năm 2022, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) đã thành lập một công ty liên kết mới không thuộc Quy tắc II.B, PG&E Wildfire Recovery Funding LLC (PWRF). PWRF được thành lập để mua, sở hữu và quản lý tài sản khôi phục, phát hành trái phiếu khôi phục được bảo đảm bởi tài sản khôi phục và thực hiện các hoạt động ngẫu nhiên. PG&E là thành viên duy nhất của PWRF. 

  Đăng ngày 10 tháng 3 năm 2022 

   

  Vào ngày 4 tháng 6 năm 2021, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) đã thành lập một công ty liên kết không thuộc Quy tắc II.B mới, PG&E Recovery Funding LLC (PRF). PRF được thành lập để mua, sở hữu và quản lý tài sản thu hồi, phát hành trái phiếu thu hồi được bảo đảm bởi tài sản thu hồi và thực hiện các hoạt động ngẫu nhiên. PG&E là thành viên duy nhất của PRF.

  Đăng ngày 8 tháng 6 năm 2021

   

  Vào ngày 18 tháng 3 năm 2021, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) đã thành lập một công ty liên kết mới không thuộc Quy tắc II.B, PG&E ShareCo LLC. PG&E ShareCo LLC được thành lập với mục đích duy nhất là nắm giữ cổ phiếu của PG&E Corporation để trao đổi với PG&E Fire Victim Trust để cho phép PG&E Corporation đưa ra lựa chọn ủy thác của người tài trợ cho các mục đích thuế thu nhập của Hoa Kỳ, tiểu bang và địa phương.
  Đăng ngày 13 tháng 4 năm 2021

   

  Vào ngày 18 tháng 5 năm 2020, Pacific Gas and Electbric Company đã thành lập một công ty liên kết mới không thuộc Quy tắc II.B, PG&E AR Facility, LLC. PG&E AR Facility, LLC được thành lập cho các giao dịch chứng khoán hóa tài khoản phải thu tiềm năng.
  Đăng ngày 20 tháng 5 năm 2020

   

  Vào ngày 30 tháng 7 năm 2012, Pacific Gas and Electric Company đã mua lại một công ty liên kết Rule II.B mới, STARS Alliance, LLC. STARS Alliance, LLC được thành lập bởi Công ty Southern California Edison (SCE), và năm nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân khác, để tăng hiệu quả và giảm chi phí liên quan đến hoạt động của các cơ sở phát điện hạt nhân của các thành viên.
  Đăng ngày 2 tháng 8 năm 2012

   

  Pacific Gas and Electric Company đã thành lập một công ty liên kết mới không thuộc Quy tắc II.B, PG&E Real Estate, LLC. PG&E Real Estate, LLC hiện không hoạt động nhưng có thể được sử dụng trong tương lai cho các hoạt động bất động sản.
  Đăng ngày 8 tháng 11 năm 2010

   

  Vào ngày 13 tháng 10 năm 2010, PG&E Corporation đã đổi tên PG&E Ventures, LLC thành PCG Capital, Inc.
  Đăng ngày 14 tháng 10 năm 2010

   

  PG&E Corporation đã thành lập một công ty liên kết Rule II.B mới, Sequoia Pacific Solar I, LLC. Sequoia Pacific Solar I, LLC đang được thành lập để sở hữu và quản lý các dự án quang điện mặt trời với khách hàng chủ nhà ở nhiều tiểu bang
  Được đăng vào ngày 21 tháng 9 năm 2010

   

  PG&E Corporation đã thành lập một công ty liên kết Rule II.B mới, SunRun Pacific Solar LLC. SunRun Pacific Solar LLC đang được thành lập để sở hữu và quản lý các dự án quang điện mặt trời với khách hàng chủ nhà ở nhiều tiểu bang khác nhau.
  Đăng ngày 2 tháng 6 năm 2010

   

  Vào ngày 7 tháng 5 năm 2010, PG&E Corporation đã thành lập ba công ty liên kết mới là Pacific Energy Capital II, LLC, Pacific Energy Capital III, LLC và Pacific Energy Capital IV, LLC. Ngoài ra, PG&E Corporation đã đổi tên Pacific Venture Capital, LLC thành Pacific Energy Capital I, LLC.

   

  Pacific Energy Capital II, LLC, Pacific Energy Capital III, LLC và Pacific Energy Capital IV đang được thành lập để thiết lập và quản lý danh mục đầu tư tài chính thụ động vào các công ty năng lượng đang phát triển. Pacific Energy Capital I, LLC đã không thay đổi mô tả kinh doanh của mình. Tất cả bốn thực thể đều là các chi nhánh của Quy tắc II.B.
  Đăng ngày 7 tháng 5 năm 2010

  Tìm hiểu thêm về quy định

  Dịch vụ truyền tải phân phối điện

  Tìm hợp đồng tiêu chuẩn và biểu thuế PG&E hiện có hiệu lực liên quan đến dịch vụ truyền tải bán buôn.

  Tiêu chuẩn Ứng xử của FERC

  Tìm hiểu Tiêu chuẩn Ứng xử cho Nhà cung cấp Phân phối Truyền tải Điện của Ủy ban Quản lý Năng lượng Liên bang (Federal Energy Regulatory Commission, FERC).

  Trường hợp Biểu phí Chung (General Rate Case, GRC)

  Đề xuất của PG&E về đầu tư an toàn, khả năng phục hồi và năng lượng sạch.