การแจ้งเตือนเร่งด่วน

การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ธุรกรรมล่าสุดระหว่าง PG&E, PG&E Corporation และบริษัทในเครือ

ícono de aviso importante หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ได้แปลหน้านี้ หากคุณมีคําถาม โปรดโทรติดต่อบริการภาษาที่หมายเลข 1-877-660-6789

   

  ในวันที่ 10 มกราคม 2024 บริษัท Pacific Gas and Electric ได้ก่อตั้ง PacGen Holding Company ซึ่งเป็นบริษัทในเครือใหม่ที่ไม่ใช่กฎระเบียบ II.B เพื่อครอบครองผลประโยชน์ใน Pacific Generation LLC เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี

  โพสต์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2024

   

  ในวันที่ 11 ตุลาคม 2023 บริษัท Pacific Gas and Electric ได้ก่อตั้ง Pacific Energy Risk Solutions LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือใหม่ที่ไม่ใช่กฎระเบียบ II.B เพื่อทําหน้าที่เป็นบริษัทประกันภัยในเครือในการทําธุรกรรมประกันภัยและจัดการโปรแกรมการประกันภัยตนเองสําหรับไฟป่าของ PG&E

  โพสต์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2023

   

  ในวันที่ 26 กันยายน 2022 บริษัท Pacific Gas and Electric ได้ก่อตั้ง Pacific Generation LLC (Pacific Generation) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือใหม่ที่ไม่ใช่กฎระเบียบ II.B เพื่อเป็นเจ้าของและจัดการสินทรัพย์ที่ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์ ในกรณีที่ธุรกรรมที่เสนอได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการ เมื่อปิดธุรกรรม Pacific Generation จะกลายเป็นอรรถประโยชน์รุ่นที่มีการควบคุมอัตราภายใต้กฎระเบียบค่าใช้จ่ายในการให้บริการของคณะกรรมาธิการ

  โพสต์เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2022

   

  ในวันที่ 8 มีนาคม 2022 บริษัท Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ได้ก่อตั้งบริษัทในเครือใหม่ที่ไม่ใช่กฎระเบียบ II.B, PG&E Wildfire Recovery Funding LLC (PWRF) PWRF ถูกสร้างขึ้นเพื่อซื้อ เป็นเจ้าของ และจัดการทรัพย์สินส่วนรับคืน ออกพันธบัตรส่วนรับคืนที่มีทรัพย์สินส่วนรับคืนเป็นหลัก และดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น PG&E เป็นสมาชิกของ PWRF แต่เพียงผู้เดียว 

  โพสต์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2022 

   

  ในวันที่ 4 มิถุนายน 2021 บริษัท Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ได้ก่อตั้งบริษัทในเครือใหม่ที่ไม่ใช่กฎระเบียบ II.B, PG&E Recovery Funding LLC (PRF) PRF ถูกสร้างขึ้นเพื่อซื้อ เป็นเจ้าของ และบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนรับคืน ออกพันธบัตรส่วนรับคืนที่มีทรัพย์สินส่วนรับคืนเป็นหลัก และดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น PG&E เป็นสมาชิกของ PRF แต่เพียงผู้เดียว

  โพสต์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2021

   

  ในวันที่ 18 มีนาคม 2021 บริษัท Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ได้จัดตั้งบริษัทในเครือใหม่ที่ไม่ใช่กฎระเบียบ II.B ซึ่งก็คือ PG&E ShareCo LLC PG&E ShareCo LLC ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการถือหุ้นของ PG&E Corporation เพื่อแลกเปลี่ยนกับ PG&E Fire Victim Trust เพื่อให้ PG&E Corporation สามารถเลือกทรัสต์ผู้มอบหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีเงินได้ของสหรัฐอเมริกา รัฐ และท้องถิ่น
  โพสต์เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2021

   

  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2020 บริษัท Pacific Gas and Electbric ได้ก่อตั้งบริษัทในเครือใหม่ที่ไม่ใช่กฎระเบียบ II.B ซึ่งตั้งอยู่ที่ PG&E AR Facility, LLC PG&E AR Facility, LLC ก่อตั้งขึ้นสําหรับธุรกรรมการยักยอกบัญชีลูกหนี้ที่อาจเกิดขึ้น
  โพสต์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2020

   

  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 บริษัท Pacific Gas and Electric ได้เข้าถือผลประโยชน์ใน STARS Alliance, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือใหม่ตามกฎ II.B STARS Alliance, LLC ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท Southern California Edison Company (SCE) และผู้ประกอบการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกห้าราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของโรงผลิตพลังงานนิวเคลียร์ของสมาชิก
  โพสต์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2012

   

  บริษัท Pacific Gas and Electric ก่อตั้งบริษัทในเครือใหม่ที่ไม่ใช่กฎระเบียบ II.B ซึ่งคือ PG&E Real Estate, LLC PG&E Real Estate, LLC ไม่ได้ใช้งานในขณะนี้ แต่อาจถูกนําไปใช้ในอนาคตสําหรับกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์
  โพสต์เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2010

   

  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2553 PG&E Corporation เปลี่ยนชื่อ PG&E Ventures, LLC เป็น PCG Capital, Inc.
  โพสต์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2010

   

  PG&E Corporation ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ Rule II.B แห่งใหม่ Sequoia Pacific Solar I, LLC Sequoia Pacific Solar I, LLC ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเจ้าของและจัดการโครงการเซลล์แสงอาทิตย์กับลูกค้าโฮสต์ในหลากหลายรัฐ
  ที่โพสต์เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2010

   

  PG&E Corporation ก่อตั้งบริษัทในเครือ Rule II.B แห่งใหม่คือ SunRun Pacific Solar LLC SunRun Pacific Solar LLC ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเจ้าของและจัดการโครงการเซลล์แสงอาทิตย์กับลูกค้าโฮสต์ในหลากหลายรัฐ
  โพสต์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2010

   

  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2010 PG&E Corporation ได้ก่อตั้งบริษัทในเครือใหม่สามแห่ง ได้แก่ Pacific Energy Capital II, LLC, Pacific Energy Capital III, LLC และ Pacific Energy Capital IV, LLC นอกจากนี้ PG&E Corporation ได้เปลี่ยนชื่อ Pacific Venture Capital, LLC เป็น Pacific Energy Capital I, LLC

   

  Pacific Energy Capital II, LLC, Pacific Energy Capital III, LLC และ Pacific Energy Capital IV กําลังจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างและจัดการพอร์ตการลงทุนทางการเงินแบบพาสซีฟในบริษัทพลังงานที่กําลังเติบโต Pacific Energy Capital I, LLC ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคําอธิบายทางธุรกิจ นิติบุคคลทั้งสี่เป็นบริษัทในเครือตามกฎ II.B
  โพสต์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2010

  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องระเบียบข้อบังคับ

  บริการส่งก๊าซธรรมชาติแบบขายส่ง

  ค้นหาสัญญามาตรฐานและพิกัดอัตราภาษีศุลกากรของ PG&E ที่มีผลบังคับในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการส่งแบบขายส่ง

  มาตรฐานการปฏิบัติของ FERC

  สำรวจมาตรฐานการปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมพลังงานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (FERC) สำหรับผู้ให้บริการส่งก๊าซธรรมชาติ

  กรณีอัตราทั่วไป (GRC)

  ข้อเสนอของ PG&E สําหรับการลงทุนด้านความปลอดภัย ความยืดหยุ่น และพลังงานสะอาด