การแจ้งเตือนเร่งด่วน

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ย้าย ขยาย หรือเริ่มต้นธุรกิจ

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ได้แปลหน้านี้ หากคุณมีคําถาม โปรดโทรติดต่อบริการภาษาที่หมายเลข 1-877-660-6789

อัตราการพัฒนาเศรษฐกิจ

ธุรกิจของคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการลดอัตราไฟฟ้าของคุณลง 12, 18 หรือ 25 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสูงสุดห้าปี

เครื่องมือการพัฒนาเศรษฐกิจ

  • ค้นหาเว็บไซต์สําหรับธุรกิจของคุณ
  • เปรียบเทียบชุมชน
  • ค้นหากลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
  • รับเงินคืนและสิ่งจูงใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

การตอบสนองความต้องการ

ลดการใช้พลังงานในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงสุดและรับสิ่งจูงใจทางการเงิน

ตัวเลือกพลังงานแสงอาทิตย์

รับไฟฟ้าของคุณจากโปรแกรมพลังงานแสงอาทิตย์ของ PG&E โดยไม่ต้องติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณเอง

ติดต่อเรา

เริ่มธุรกิจใหม่หรือไม่ ย้ายที่ตั้งหรือขยายธุรกิจที่มีอยู่หรือไม่ เราสามารถช่วยได้ 

 

อีเมล economicdevelopment@pge.com