การแจ้งเตือนเร่งด่วน

ไฟดับและความปลอดภัย

เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะไฟฟ้าดับและวิธีการรักษาความปลอดภัยในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน

ศูนย์ไฟฟ้าดับ

รายงานเหตุไฟฟ้าดับ ดูแผนที่เมื่อไฟฟ้าดับ รับสถานะการตัดกระแสไฟฟ้าที่วางแผนไว้และไม่ได้วางแผนไว้ในปัจจุบัน

การเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนเมื่อมีการตัดกระแสไฟ

เตรียมพร้อมสําหรับไฟฟ้าดับและแก๊ส และรับการสนับสนุน

ความปลอดภัย

รับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านก๊าซและไฟฟ้าในบ้าน สนาม ธุรกิจ และอื่นๆ

ทําไมไฟฟ้าดับจึงเกิดขึ้น

เรียนรู้ว่าไฟฟ้าดับส่งผลกระทบต่อบ้านหรือธุรกิจของคุณอย่างไร ค้นพบวิธีที่เราเปิดเครื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าดับและความปลอดภัย

Safety Action Center

สร้างแผนฉุกเฉิน รับทราบข้อมูลอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัย

แอปมือถือ Report It

ใช้แอปมือถือ PG&E เพื่อรายงานข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน

โปรแกรม Community Wildfire Safety Program

ค้นหาวิธีที่เราทําให้ระบบของเราปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้น