การแจ้งเตือนเร่งด่วน

การทําความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าดับ

ทําความรู้จักกับประเภทของไฟฟ้าดับที่อาจส่งผลกระทบต่อบ้านหรือธุรกิจของคุณ

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ได้แปลหน้านี้ หากคุณมีคําถาม โปรดโทรติดต่อบริการภาษาที่หมายเลข 1-877-660-6789

ไฟดับขณะบํารุงรักษา

เราตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อทํางานกับสายไฟ เสา หรือเพื่อตัดแต่งต้นไม้หรือต้นองุ่นใกล้กับสายไฟอย่างปลอดภัย 

การตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (PSPS)

ในฐานะที่เป็นรีสอร์ตสุดท้าย เราอาจต้องตัดกระแสไฟฟ้าในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายเพื่อป้องกันไฟป่าเมื่อมีความเสี่ยงสูง 

ไฟดับขณะหมุน

ในระหว่างคลื่นความร้อน ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอาจทําให้เกิดความเครียดบนโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อให้กริดมีเสถียรภาพ PG&E อาจได้รับคําแนะนําให้ปิดระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้ากลุ่มเล็ก ๆ เป็นเวลาประมาณ 1–2 ชั่วโมง

ไฟดับทั่วไปที่ไม่ได้วางแผนไว้

ไฟฟ้าดับที่ไม่ได้วางแผนไว้อาจมีสาเหตุมาจากความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือสภาพอากาศ หรือสาขาต้นไม้ที่กระทบกับสายไฟที่ได้รับการปกป้องโดย Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) EPSS ใช้ในพื้นที่ที่มีอันตรายจากไฟป่าสูงเพื่อป้องกันไฟป่าโดยการปิดระบบไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหากเกิดปัญหา

ไฟดับอย่างหนัก

ไฟดับอย่างแพร่หลายและไม่ได้วางแผนไว้อันมีสาเหตุมาจากพายุ ไฟป่า แผ่นดินไหว หรืออุบัติเหตุครั้งใหญ่

ไฟดับฉุกเฉิน

ไฟดับที่ร้องขอโดยผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินคนแรก เช่น ตํารวจหรือนักดับเพลิง ซึ่งอาจเนื่องมาจากไฟป่า แผ่นดินไหว หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ เพื่อป้องกันการตอบสนองต่อเหตุการณ์

เรารู้ว่าการฟื้นฟูพลังอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญ ระหว่างพายุขนาดใหญ่หรือเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เวลาในการฟื้นฟูนั้นยากที่จะประเมิน ปัญหาต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการให้เวลาการบูรณะที่แน่นอน: 

 

  • สภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย
  • หิมะตกลึก น้ําท่วม หรืออันตรายอื่น ๆ
  • ต้นไม้หรือสภาพอากาศเลวร้าย
  • ความเสียหายในวงกว้าง

 

เราทํางานตลอดเวลาและนําทรัพยากรเพิ่มเติมจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อฟื้นฟูพลังงานของคุณอย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้

 

  • การฟื้นฟูจะให้ความสําคัญกับลูกค้ารายสําคัญ เช่น โรงพยาบาล สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และเขตน้ํา
  • การดับไฟฟ้าครั้งใหญ่ที่สุดจะได้รับการกู้คืนก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้ได้จํานวนลูกค้าสูงสุดได้รับการกู้คืนอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัย

ที่ PG&E เราให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ดูวิธีที่เราทำให้ระบบของเราปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้น

การเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนเมื่อมีการตัดกระแสไฟ

เตรียมพร้อมรับมือกับการตัดกระแสไฟเสมอและขอการสนับสนุน