การแจ้งเตือนเร่งด่วน

Enhanced Powerline Safety Settings

เครื่องมือที่ช่วยให้คุณปลอดภัย

ดูว่าบ้านหรือธุรกิจของคุณให้บริการโดยสายไฟที่ติดตั้งระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย (Enhanced Powerline Safety Settings หรือ EPSS) หรือไม่

  หากคุณได้กลิ่นก๊าซธรรมชาติ หรือสงสัยว่าจะมีเหตุฉุกเฉิน ให้ออกจากพื้นที่ทันทีและโทรแจ้ง 9-1-1 

  อย่าเข้าใกล้ หากคุณเห็นสายไฟหย่อน อย่าออกจากรถหรือบ้านของคุณ โทรแจ้ง 9-1-1 จากนั้นโทรแจ้ง PG&E ที่หมายเลข 1-877-660-6789

EPSS ทำงานอย่างไร

EPSS คือระบบความปลอดภัยที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง

 

ระบบนี้จะช่วยให้สายไฟของเราตัดการจ่ายกระแสไฟโดยอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีอันตราย เช่น กิ่งไม้ตกพาดสายไฟฟ้าซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ระบบเหล่านี้จะอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้สูงและบริเวณโดยรอบ

“EPSS ช่วยลดความเสี่ยงจากไฟป่า ในปี 2022 EPSS ที่ติดตั้งช่วยลดการเกิดเปลวไฟบนสายไฟฟ้าได้ถึง 68%” *

* การเกิดเปลวไฟที่รายงานโดย CPUC ใน High Fire-Threat District บนสายส่งไฟฟ้า (เทียบกับค่าเฉลี่ยสำหรับสภาพอากาศปกติในปี 2018-2020)

วิธีที่เราทดสอบระบบความปลอดภัยที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง

ศึกษาว่าเราทำงานอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตนี้ก่อนที่จะเกิดขึ้น

Enhanced Powerline Safety Settings

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากไฟไหม้และบริเวณโดยรอบ

เราช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าและการลุกลามด้วยการหยุดการเกิดเปลวไฟ

 

หากเกิดเปลวไฟ EPSS จะช่วยให้การเกิดเพลิงไหม้จะมีขนาดเล็กลงอย่างมาก ในปี 2022 จำนวนเอเคอร์ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเปลวไฟลดลง 99%* การลดลงนี้เกิดขึ้นแม้จะมีสภาพอากาศแห้งก็ตาม

*วัดจากขนาดของเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า (เทียบกับค่าเฉลี่ยในปี 2018-2020)

สิ่งที่จะได้พบ

ระบบความปลอดภัยนี้จะทำงานเมื่อมีความเสี่ยงจากไฟป่าเพิ่มขึ้น

 

โดยช่วงที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน แต่ความเสี่ยงจากไฟป่าอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีในบางพื้นที่

 

หากสภาพอากาศไม่ตรงตามเกณฑ์ EPSS ระบบจะปิดการทำงาน ซึ่งจะช่วยป้องกันการตัดกระแสไฟโดยไม่จำเป็น

 

EPSS จะช่วยให้คุณมีความปลอดภัยมากขึ้น แต่คุณอาจเจอกับการตัดกระแสไฟโดยไม่คาดคิดได้ การตัดกระแสไฟโดยไม่คาดคิดเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมไปถึงอันตรายจากกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าหรือจากสัตว์ อันตรายอาจทำให้มีการตัดกระแสไฟได้ โดยอาจจะเกิดกับสายที่ไม่มีการติดตั้งระบบ EPSS ด้วยเช่นกัน สายไฟที่มีระบบ EPSS ช่วยป้องกันไฟป่าโดยการตัดกระแสไฟเร็วขึ้น

 

เราคาดว่าการติดตั้งระบบเหล่านี้จะไม่กระทบต่อบิลค่าไฟฟ้าของลูกค้า

การสนับสนุนลูกค้า

การสนับสนุนลูกค้าเพื่อลดผลกระทบจากการตัดกระแสไฟ

 

เราทราบดีว่าการไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้ชีวิตลำบาก ด้วยเหตุนี้เราจึงทำงานหนักเพื่อให้การสนับสนุนและลดผลกระทบจากการตัดกระแสไฟ เรามีทรัพยากรและเครื่องมือที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

Portable Battery Program

ดูว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับแบตเตอรี่แบบพกพาหรือไม่ 

Generator and Battery Rebate Program

รับเงินคืนค่าการสำรองไฟ 

โปรแกรมมิเตอร์จ่ายไฟสำรอง

เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับบ้านของคุณผ่านข้อเสนอฟรีนี้ 

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตัดกระแสไฟ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตัดกระแสไฟ 

ความมุ่งมั่นของเราต่อความปลอดภัยของคุณ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

การดำเนินการอื่น ๆ รวมไปถึง:

หากคุณใช้ไฟจากสายส่งไฟฟ้าที่มีระบบ EPSS คุณอาจเจอกับการตัดกระแสไฟโดยไม่คาดคิดได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการตัดกระแสไฟ นอกจากนี้ เรายังจะส่งข้อมูลอัปเดตจนกว่าจะใช้ไฟฟ้าได้อีกครั้ง

หากสายไฟอยู่ในที่ดินของคุณ เราอาจจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำการปล่อยกระแสไฟ โปรดอนุญาตให้ช่างของเราเข้าไปตรวจตรา ยิ่งพวกเขาสามารถตรวจสอบได้เร็วเท่าไหร่ เราก็จะจ่ายกระแสไฟได้เร็วเท่านั้น

การตัดกระแสไฟที่เกิดจากระบบความปลอดภัยขั้นสูงไม่ใช่การตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Power Shutoffs หรือ PSPS) การตัดกระแสไฟเนื่องจาก PSPS เป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะใช้เพื่อช่วยให้คุณมีความปลอดภัย คุณจะได้รับแจ้งก่อนที่จะเกิด PSPS

อัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อติดตามข่าวสารเสมอ

ค้นหาทรัพยากรเพื่อช่วยเตรียมความพร้อม

เราช่วยลดผลกระทบจากไฟดับโดย:

  • ให้การสนับสนุนพลังงานสำรองสำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
  • แจ้งเตือนคุณเมื่อมีการตัดกระแสไฟ และเมื่อคาดว่าจะกลับมาใช้ไฟได้อีกครั้ง
  • ทำการตรวจตราภาคพื้นดินและทางอากาศเพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายไฟได้เร็วยิ่งขึ้น
  • ลดพื้นที่และระยะเวลาการตัดกระแสไฟ

เรากำลังทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้คุณมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา ไม่ว่าฤดูกาลใด สิ่งสำคัญก็คือต้องมีความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมรับมือกับการตัดกระแสไฟ

รายงานข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ไม่ฉุกเฉินผ่านแอปมือถือของเรา

คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือกับการตัดกระแสไฟ

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ Enhanced Powerline Safety Settings

วิธีที่เราปรับความไวของบางอุปกรณ์ให้ตัดกระแสไฟโดยอัตโนมัติและอย่างรวดเร็ว หากระบบตรวจพบปัญหา

Filename
epss-fact-sheet.pdf
Size
155 KB
Format
application/pdf
ดาวน์โหลด

คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือกับการตัดกระแสไฟที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

ข้อมูลความปลอดภัยสำหรับเจ้าของธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์

Filename
outage-preparedness-guide-nonresidential.pdf
Size
887 KB
Format
application/pdf
ดาวน์โหลด

คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือกับการตัดกระแสไฟสำหรับที่อยู่อาศัย

ข้อมูลเพื่อให้คุณและชุมชนมีความปลอดภัย

Filename
outage-preparedness-guide-residential.pdf
Size
885 KB
Format
application/pdf
ดาวน์โหลด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดกระแสไฟและความปลอดภัย

ความปลอดภัย

ที่ PG&E ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความปลอดภัย

การเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนเมื่อมีการตัดกระแสไฟ

เตรียมพร้อมรับมือกับการตัดกระแสไฟเสมอและขอการสนับสนุน

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ดูวิธีที่เราทำให้ระบบของเราปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้น