การแจ้งเตือนเร่งด่วน

การสัมมนาออนไลน์และกิจกรรมความปลอดภัยจากไฟป่า

เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ของ PG&E เกี่ยวกับความปลอดภัยจากไฟป่า

รายงาน Safety Town Hall ประจำปี 2023

 

รายงาน Safety Town Hall ประจำปี 2022

 

รายงาน Safety Town Hall ประจำปี 2021

 

รายงาน Safety Town Hall ประจำปี 2020

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับไฟดับและความปลอดภัยเพิ่มเติม

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน

ให้การสนับสนุนลูกค้าในระหว่างการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (PSPS)

การวางแผนกรณีฉุกเฉิน

รักษาความปลอดภัยให้กับตัวคุณเองและครอบครัวโดยการเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

การชำระเงินค่าไฟฟ้าดับ

รับเงินชดเชยสำหรับกรณีไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน