การแจ้งเตือนเร่งด่วน

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน

การให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าในช่วงที่การตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff, PSPS)

ค้นหาศูนย์ทรัพยากรชุมชนในเคาน์ตี้ของคุณ

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน (Community Resource Center, CRC) จัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยให้กับลูกค้าเพื่อเข้าถึงระบบไฟฟ้า รับข่าวสารล่าสุด และค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ

ค้นหาสถานที่ปลอดภัยในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ
 

ในระหว่างการเกิดเหตุการณ์การตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff, PSPS) PG&E จะเปิดศูนย์ทรัพยากรชุมชน (Community Resource Center, CRC) ที่สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานได้ PG&E ยังคงสร้างที่ตั้งของศูนย์ CRC ตามสัญญาต่อไป รวมถึงสถานที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ซึ่งสามารถเปิดใช้สถานที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น โดยจะมีการระบุสถานที่ที่ตั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือกับเคาน์ตี้ รัฐบาลของชนพื้นเมือง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่น ๆ


ศูนย์ CRC อาจจัดหา:

  • สถานีชาร์จสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  • บริการ Wi-Fi
  • ขนมขบเคี้ยวและน้ำดื่ม
  • ผ้าห่มและของใช้อื่น ๆ
  • เก้าอี้และโต๊ะ
  • ห้องน้ำที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคนพิการแห่งสหรัฐอเมริกา (ADA)
  • ความครอบคลุมของสัญญาณมือถือ
  • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  • บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย
  • สถานีล้างมือ

 

ศูนย์ภายในอาคารอาจจัดหา:

  • เครื่องปรับอากาศและ/หรือระบบทำความร้อน
  • ถุงประคบเย็น
  • การคัดกรองเพื่อความเป็นส่วนตัว

 

เมื่อศูนย์ CRC ปิด คุณจะสามารถใช้แผนที่ไฟดับ เพื่อระบุพื้นที่ที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า

 

 

มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

 

เพื่อให้ลูกค้าและชุมชนของเราปลอดภัย เราจึงปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อควรพิจารณาในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับโรค COVID-19 ที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางของรัฐบาลกลาง มลรัฐ และเคาน์ตี้ เราใช้แนวทางของศูนย์ควบคุมโรค (Center for Disease Control, CDC) ซึ่งครอบคลุมถึง:

 

  • ข้อแนะนำในการปิดคลุมใบหน้าและการเว้นระยะห่าง แต่ไม่บังคับ
  • มีการแจกอุปกรณ์เพื่อให้ผู้มาเยือนสามารถ "หยิบไปใช้ได้ทันที" แต่พวกเขาอาจเลือกที่จะอยู่และชาร์จอุปกรณ์ของตนภายในสถานที่ได้
  • ในกรณีที่มีความต้องการสูง เราจะจัดให้การชาร์จอุปกรณ์ทางการแพทย์มีความสำคัญในอันดับต้น ๆ
  • พื้นผิวจะได้รับการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
  • เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน เราขอความร่วมมือจากลูกค้าไม่มาที่ศูนย์หากมีอาการเจ็บป่วยใด ๆ

เราสามารถช่วยเหลือคุณในการเดินทางไปยังศูนย์ CRC ได้
 

พันธมิตรเหล่านี้สามารถให้ความช่วยเหลือคุณในการระบุสถานที่ที่ให้บริการการขนส่งที่เข้าถึงและเชื่อถือได้

 

San Francisco, Marin, Sonoma, Solano, San Joaquin, Stanislaus, Amador, Calaveras และเคาน์ตี้ Tuolumne:
Vivalon

415-847-1157

Shasta County
Dignity Health Connected Living

530-226-3074 ต่อ 4

El Dorado County
El Dorado Transit

530-642-5383 เลือกตัวเลือก 4

Fresno County
Fresno Economic Opportunities Commission

1-800-325-7433

รับความช่วยเหลือในระหว่างการเกิดไฟฟ้าดับ

ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ รายการนี้เป็นรายการทรัพยากรที่จะช่วยเหลือคุณได้ในระหว่างการตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff, PSPS)

 

การสนับสนุนสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

  • Colusa County ให้บริการรับส่งถึงบ้านสำหรับผู้พิการ: 530-458-0287
  • Sierra County:
    • Incorporated Seniors Citizens of Sierra County (Eastern Sierra County): 530-798-8555 (โทรหรือส่งข้อความ)
    • Golden Rays Seniors Citizens (Western Sierra County): 530-993-4770

หากคุณใช้กำลังไฟในการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการดำรงชีวิต อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ ติดต่อศูนย์ส่งเสริมการดำรงชีวิตอิสระ (Independent Living Center) ในพื้นที่ของคุณ หากคุณถูกตัดกระแสไฟฟ้าในระหว่าง PSPS

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV)

ค้นหาทรัพยากรในพื้นที่ด้วย 211
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 211

ใช้ Google Maps เพื่อวางแผนเส้นทางของคุณในการเดินทางไปยังศูนย์ CRC
ไปที่ Google Maps

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน

รับชมวิดีโอของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทการสนับสนุนที่ CRC นำเสนอ
หรือ เข้าถึงวิดีโอในเวอร์ชันที่มีเสียงบรรยายภาพ 

ทรัพยากรเพิ่มเติมในกรณีที่มีการตัดกระแสไฟ

211

เหตุการณ์ฉุกเฉินและการตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ เรียนรู้ว่า 211 สามารถช่วยคุณเตรียมพร้อม รับการสนับสนุน และรักษาความปลอดภัยได้อย่างไร

การวางแผนกรณีฉุกเฉิน

รักษาความปลอดภัยให้กับตัวคุณเองและครอบครัวโดยการเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

โปรแกรมการจ่ายเงินชดเชยกรณีไฟฟ้าดับ

รับเงินชดเชยสำหรับกรณีไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน