การแจ้งเตือนเร่งด่วน

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน

การให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าในช่วงที่การตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff, PSPS)

ค้นหาศูนย์ทรัพยากรชุมชนในเคาน์ตี้ของคุณ

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน (Community Resource Center, CRC) จัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยให้กับลูกค้าเพื่อเข้าถึงระบบไฟฟ้า รับข่าวสารล่าสุด และค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ

ค้นหาสถานที่ปลอดภัยในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ
 

ในระหว่างการเกิดเหตุการณ์การตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff, PSPS) PG&E จะเปิดศูนย์ทรัพยากรชุมชน (Community Resource Center, CRC) ที่สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานได้ PG&E ยังคงสร้างที่ตั้งของศูนย์ CRC ตามสัญญาต่อไป รวมถึงสถานที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ซึ่งสามารถเปิดใช้สถานที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น โดยจะมีการระบุสถานที่ที่ตั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือกับเคาน์ตี้ รัฐบาลของชนพื้นเมือง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่น ๆ


ศูนย์ CRC อาจจัดหา:

 • สถานีชาร์จสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์
 • บริการ Wi-Fi
 • ขนมขบเคี้ยวและน้ำดื่ม
 • ผ้าห่มและของใช้อื่น ๆ
 • เก้าอี้และโต๊ะ
 • ห้องน้ำที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคนพิการแห่งสหรัฐอเมริกา (ADA)
 • ความครอบคลุมของสัญญาณมือถือ
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 • บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย
 • สถานีล้างมือ

 

ศูนย์ภายในอาคารอาจจัดหา:

 • เครื่องปรับอากาศและ/หรือระบบทำความร้อน
 • ถุงประคบเย็น
 • การคัดกรองเพื่อความเป็นส่วนตัว

 

เมื่อศูนย์ CRC ปิด คุณจะสามารถใช้แผนที่ไฟดับ เพื่อระบุพื้นที่ที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า

 

 

มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

 

เพื่อให้ลูกค้าและชุมชนของเราปลอดภัย เราจึงปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อควรพิจารณาในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับโรค COVID-19 ที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางของรัฐบาลกลาง มลรัฐ และเคาน์ตี้ เราใช้แนวทางของศูนย์ควบคุมโรค (Center for Disease Control, CDC) ซึ่งครอบคลุมถึง:

 

 • ข้อแนะนำในการปิดคลุมใบหน้าและการเว้นระยะห่าง แต่ไม่บังคับ
 • มีการแจกอุปกรณ์เพื่อให้ผู้มาเยือนสามารถ "หยิบไปใช้ได้ทันที" แต่พวกเขาอาจเลือกที่จะอยู่และชาร์จอุปกรณ์ของตนภายในสถานที่ได้
 • ในกรณีที่มีความต้องการสูง เราจะจัดให้การชาร์จอุปกรณ์ทางการแพทย์มีความสำคัญในอันดับต้น ๆ
 • พื้นผิวจะได้รับการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
 • เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน เราขอความร่วมมือจากลูกค้าไม่มาที่ศูนย์หากมีอาการเจ็บป่วยใด ๆ

เราสามารถช่วยเหลือคุณในการเดินทางไปยังศูนย์ CRC ได้
 

พันธมิตรเหล่านี้สามารถให้ความช่วยเหลือคุณในการระบุสถานที่ที่ให้บริการการขนส่งที่เข้าถึงและเชื่อถือได้

 

San Francisco, Marin, Sonoma, Solano, San Joaquin, Stanislaus, Amador, Calaveras และเคาน์ตี้ Tuolumne:
Vivalon

415-847-1157

Shasta County
Dignity Health Connected Living

530-226-3074 ต่อ 4

El Dorado County
El Dorado Transit

530-642-5383 เลือกตัวเลือก 4

Fresno County
Fresno Economic Opportunities Commission

1-800-325-7433

รับความช่วยเหลือในระหว่างการเกิดไฟฟ้าดับ

ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่ รายการนี้เป็นรายการทรัพยากรที่จะช่วยเหลือคุณได้ในระหว่างการตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff, PSPS)

 

การสนับสนุนสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

 • Colusa County ให้บริการรับส่งถึงบ้านสำหรับผู้พิการ: 530-458-0287
 • Sierra County:
  • Incorporated Seniors Citizens of Sierra County (Eastern Sierra County): 530-798-8555 (โทรหรือส่งข้อความ)
  • Golden Rays Seniors Citizens (Western Sierra County): 530-993-4770

หากคุณใช้กำลังไฟในการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการดำรงชีวิต อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ ติดต่อศูนย์ส่งเสริมการดำรงชีวิตอิสระ (Independent Living Center) ในพื้นที่ของคุณ หากคุณถูกตัดกระแสไฟฟ้าในระหว่าง PSPS

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV)

ค้นหาทรัพยากรในพื้นที่ด้วย 211
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 211

ใช้ Google Maps เพื่อวางแผนเส้นทางของคุณในการเดินทางไปยังศูนย์ CRC
ไปที่ Google Maps

ศูนย์ทรัพยากรชุมชน

เรียนรู้ว่าศูนย์ CRC สามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องใดได้บ้าง

ทรัพยากรเพิ่มเติมในกรณีที่มีการตัดกระแสไฟ

211

เหตุการณ์ฉุกเฉินและการตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ เรียนรู้ว่า 211 สามารถช่วยคุณเตรียมพร้อม รับการสนับสนุน และรักษาความปลอดภัยได้อย่างไร

การวางแผนกรณีฉุกเฉิน

รักษาความปลอดภัยให้กับตัวคุณเองและครอบครัวโดยการเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

โปรแกรมการจ่ายเงินชดเชยกรณีไฟฟ้าดับ

รับเงินชดเชยสำหรับกรณีไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน