การแจ้งเตือนเร่งด่วน

211

เราสามารถช่วยคุณเตรียมพร้อมสําหรับเหตุฉุกเฉิน รับการสนับสนุน และรักษาความปลอดภัย

ค้นหาการสนับสนุนในท้องถิ่นด้วย 211 บริการฟรีและเป็นความลับ

ícono de aviso importante หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ได้แปลหน้านี้ หากคุณมีคําถาม โปรดโทรติดต่อบริการภาษาที่หมายเลข 1-877-660-6789

  211 คืออะไร

  211 เชื่อมโยงคุณกับศูนย์ท้องถิ่นที่สามารถช่วยคุณค้นหาการสนับสนุนและทรัพยากรในพื้นที่ของคุณ บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นความลับ

   

  เหตุการณ์ฉุกเฉินและการตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงร่วมงานกับ California Network 211 เพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อม รับการสนับสนุน และปลอดภัยอยู่เสมอ

  211 สามารถช่วยได้อย่างไร

  สร้างแผน

  เตรียมพร้อมก่อนเกิดไฟฟ้าดับหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ

  ขอความช่วยเหลือในท้องถิ่น

  ค้นหาความช่วยเหลือด้านการขนส่ง การสนับสนุนโรงแรม และตัวเลือกอาหารในช่วงที่ไฟฟ้าดับ

  รับการสนับสนุนในกรณีฉุกเฉิน

  ค้นหาความช่วยเหลือหลังจากไฟฟ้าดับหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต

  โทร 211 เพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน

  โทร 211 เพื่อขอความช่วยเหลือในพื้นที่ก่อน ระหว่าง และหลังเหตุฉุกเฉิน เช่น การตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) ผู้ที่ใช้บริการรีเลย์สามารถโทร 800-402-4018 คุณสามารถส่งข้อความ “PSPS” ไปที่ 211-211

  เหตุไฟฟ้าดับและทรัพยากรด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

  ศูนย์ทรัพยากรชุมชน

  ศูนย์ทรัพยากรชุมชน (CRC) ให้การสนับสนุนลูกค้าในระหว่างการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)

  การวางแผนกรณีฉุกเฉิน

  รักษาความปลอดภัยให้กับตัวคุณเองและครอบครัวโดยการเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

  โปรแกรมการจ่ายเงินชดเชยกรณีไฟฟ้าดับ

  รับเงินชดเชยสำหรับกรณีไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน