Cảnh báo khẩn cấp

211

Chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp, nhận hỗ trợ và giữ an toàn

Tìm hỗ trợ tại địa phương với 211, một dịch vụ miễn phí và bảo mật.

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  211 là gì?

  211 kết nối quý vị với các trung tâm địa phương có thể giúp quý vị tìm hỗ trợ và nguồn lực trong khu vực của mình. Dịch vụ này là miễn phí và bảo mật.

   

  Các trường hợp khẩn cấp và cắt điện vì an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với Mạng lưới 211 của California để giúp quý vị chuẩn bị sẵn sàng, nhận sự hỗ trợ và giữ an toàn.

  211 có thể giúp gì

  Tạo kế hoạch

  Chuẩn bị trước khi có khả năng mất điện hoặc trường hợp khẩn cấp khác.

  Nhận trợ giúp tại địa phương

  Xác định vị trí hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ khách sạn và các tùy chọn thực phẩm trong thời gian mất điện.

  Nhận hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp

  Tìm trợ giúp sau khi mất điện hoặc trường hợp khẩn cấp, như hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

  Gọi 211 để được hỗ trợ khẩn cấp

  Gọi 211 để được hỗ trợ tại địa phương trước, trong và sau trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như Cắt Điện vì An Toàn Cộng Đồng (PSPS). Những người sử dụng dịch vụ rơ le có thể gọi 800-402-4018. Quý vị cũng có thể nhắn tin “PSPS” tới số 211-211.

  Nhiều tài nguyên về mất điện và an toàn hơn

  Trung tâm Nguồn lực Cộng đồng

  Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng (CRC) hỗ trợ khách hàng trong thời gian Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (PSPS).

  Lập kế hoạch khẩn cấp

  Hãy giữ an toàn cho bản thân và gia đình bằng cách chuẩn bị cho những sự kiện bất ngờ.

  Chương trình bồi thường cho việc cắt điện

  Nhận bồi thường khi cắt điện kéo dài.