Cảnh báo khẩn cấp

Lập kế hoạch khẩn cấp

Giữ an toàn cho bản thân và gia đình bằng cách chuẩn bị cho các sự kiện bất ngờ

Cập nhật thông tin liên hệ của bạn để nhận thông báo quan trọng.

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Lập kế hoạch khẩn cấp cho trẻ em

  Ngay cả trẻ em cũng có thể đóng vai trò trong việc chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu về một số cách trẻ có thể giúp chuẩn bị.

  Khám phá các tài nguyên về cắt điện

  Cập nhật thông tin trong thời gian mất điện

  Nhận thông báo bằng văn bản hoặc email về các địa điểm quan trọng đối với quý vị hoặc người thân.

  Hỗ trợ sức khỏe và khả năng tiếp cận

  Nhận hỗ trợ nếu quý vị dựa vào điện để đảm bảo sức khỏe hoặc sự an toàn của mình.

  Lời khuyên về an toàn

  Tìm thêm cách để chuẩn bị và giữ an toàn trong thời gian mất điện và các sự kiện bất ngờ khác.