Cảnh báo khẩn cấp

Hỗ trợ sức khỏe & khả năng tiếp cận

Chúng tôi cung cấp các tùy chọn hỗ trợ cho bạn và gia đình bạn

Medical Baseline Program

Bạn có dựa vào nguồn điện cho một số nhu cầu y tế nhất định không? Nhận năng lượng ở mức giá thấp nhất theo mức giá hiện tại của bạn và sự hỗ trợ bổ sung.

Vulnerable Customer Status

Nhận được sự hỗ trợ bổ sung nếu bạn dựa vào nguồn điện để đảm bảo sức khỏe hoặc sự an toàn của mình. Để đủ điều kiện, bạn không cần phải có nhu cầu y tế cụ thể. 

Disability Disaster Access and Resources (DDAR)

Nhận trợ giúp để lập kế hoạch khẩn cấp, tìm các chuyến đi bằng ô tô có thể tiếp cận và hơn thế nữa. 

Chương trình Ắc quy Di động (Portable Battery Program)

Cấp nguồn cho các thiết bị quan trọng khi cắt điện.

Ngôn ngữ và nguồn lực hỗ trợ

Nhận các nguồn lực hoặc thông báo bằng ngôn ngữ hoặc định dạng ưa thích của bạn. 

Các nguồn lực về cắt điện

Thông tin thêm về sự cố cắt điện

Nhận trợ giúp chuẩn bị cho sự cố cắt điện

Chúng tôi đang nỗ lực để giữ cho cộng đồng được an toàn trước sự cố cháy rừng. Mặc dù hiệu quả nhưng các nỗ lực của chúng tôi có thể gây ra tình trạng cắt điện. 

Thực phẩm, chỗ ở và phương tiện đi lại

Tìm sự hỗ trợ trong PSPS. Điều này có thể bao gồm lưu trú tại khách sạn, bữa ăn hoặc các chuyến đi có thể tiếp cận được.  

Các nguồn lực cụ thể của hạt

Tìm thông tin về các dịch vụ trong hạt của bạn, như ngân hàng thực phẩm tại địa phương hoặc Meals on Wheels.