Cảnh báo khẩn cấp

Bản đồ Tiến độ An toàn Cháy rừng

Tìm hiểu về công việc an toàn cháy rừng đang diễn ra trong khu phố của bạn 

Chương trình Bảo vệ An toàn chống Cháy rừng cho Cộng đồng (Community Wildfire Safety Program, CWSP) của chúng tôi giúp bạn được an toàn. Bạn có thể sử dụng Bản đồ Tiến độ An toàn Cháy rừng để tìm hiểu về công tác an toàn trong khu vực của bạn.

 

Mỗi phần của bản đồ hiển thị các sáng kiến CWSP chính đang thực hiện:

Tìm hiểu thêm về các nỗ lực an toàn cháy rừng

Tùy chọn "Tìm kiếm Địa chỉ" hiển thị công việc gần một địa chỉ quan trọng đối với bạn. Bạn cũng có thể tìm hiểu xem địa chỉ có đủ điều kiện để được hỗ trợ nguồn điện dự phòng hay không nhưChương trình Giảm giá Lưu trữ Pin Vĩnh viễn vàChương trình Ưu đãi Tự Tạo.

 

Cách sử dụng bản đồ

Tìm kiếm địa chỉ

Tìm kiếm địa chỉ bằng cách nhập địa chỉ đó vào thanh tìm kiếm.

  • Nhấp vào địa chỉ và một cửa sổ sẽ mở ra, hiển thị công việc an toàn cho vị trí đó.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào tab “Tìm kiếm Địa chỉ” để tìm kiếm theo địa chỉ. Để tìm lịch sử PSPS cho tất cả các địa chỉ được liên kết với tài khoản PG&E của bạn, hãy nhấp vào “Nhiều Địa chỉ”.
  • Để tìm kiếm thành phố, quận hoặc bộ lạc, hãy nhấp vào tab “Thành phố / Quận / Bộ lạc” và nhập tên của địa điểm. Sau đó, một cửa sổ sẽ xuất hiện, hiển thị thông tin công việc an toàn.

 

Khám phá bản đồ

Bản đồ cho biết nơi thực hiện công tác an toàn.

  • Chọn từ menu thả xuống để xem nỗ lực cụ thể. Chú giải ở phía dưới giải thích ý nghĩa của từng biểu tượng.
  • Hãy nhấn vào biểu tượng hoặc sử dụng tìm kiếm địa chỉ để tìm hiểu thêm về các nỗ lực CWSP của PG&E.

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý:  Internet Explorer không được hỗ trợ cho ứng dụng này.

Thông tin bổ sung về các sự cố mất điện và an toàn

An toàn

Tại PG&E, an toàn là điều tối quan trọng.

Chuẩn bị và hỗ trợ cho sự cố mất điện

Luôn chuẩn bị cho sự cố mất điện và nhận hỗ trợ.

Phát hiện thời tiết và hỏa hoạn

Tìm hiểu cách chúng tôi sử dụng giám sát thời tiết để ứng phó với nguy cơ cháy rừng.