Mahalagang Alerto

Mapa ng Pag unlad ng Kaligtasan ng Wildfire

Alamin ang tungkol sa gawaing kaligtasan ng wildfire na nagaganap sa iyong kapitbahayan 

Ang aming Community Wildfire Safety Program (CWSP) ay tumutulong na manatili kang ligtas. Maaari mong gamitin ang Wildfire Safety Progress Map upang malaman ang tungkol sa gawaing pangkaligtasan sa iyong lugar.

 

Ang bawat bahagi ng mapa ay nagpapakita ng mga pangunahing inisyatibo ng CWSP sa pagkilos:

Matuto nang higit pa tungkol sa mga pagsisikap sa kaligtasan ng wildfire

Ang opsyon na "Address Lookup" ay nagpapakita ng trabaho malapit sa isang address na mahalaga sa iyo. Maaari mo ring malaman kung ang isang address ay kwalipikado para sa backup na tulong sa kapangyarihan tulad ng Permanent Battery Storage Rebate Program at ang Self Generation Incentive Program.

 

Paano gamitin ang mapa

Paghahanap ng adres

Maghanap ng isang adres sa pamamagitan ng paglagay nito sa search bar.

  • Mag click sa address at isang window ay bubukas, na nagpapakita ng trabaho sa kaligtasan para sa lokasyon na iyon.
  • Maaari mo ring i click ang tab na "Address Lookup" upang maghanap ayon sa address. Upang mahanap ang kasaysayan ng PSPS para sa lahat ng mga address na nakatali sa iyong PG&E account, mag click sa "Maramihang Mga Address."
  • Upang maghanap ng isang lungsod, county o tribo, i click ang tab na "Lungsod / County / Tribo" at i type ang pangalan ng lokasyon. Pagkatapos ay lilitaw ang isang window, na nagpapakita ng impormasyon sa gawaing pangkaligtasan.

 

Galugarin ang mapa

Makikita sa mapa kung saan nagaganap ang gawaing pangkaligtasan.

  • Piliin mula sa drop-down menu upang makita ang partikular na pagsisikap. Ang legend sa ibaba ay nagpapaliwanag kung ano ang kahulugan ng bawat icon.
  • Mag-klik sa mga icon o gamitin ang paghahanap ng adres upang alamin ang higit pa tungkol sa mga pagsisikap ng CWSP ng PG&E.

important notice icon Tandaan:  Hindi suportado ang Internet Explorer para sa application na ito.

Higit pang impormasyon tungkol sa mga pagkawala ng kuryente at kaligtasan

Kaligtasan

Sa PG&E, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kaligtasan.

Paghahanda at suporta sa pagkawala ng kuryente

Manatiling handa para sa mga pagkawala ng kuryente at humiling ng suporta.

Lagay ng panahon at pagtuklas ng sunog

Alamin kung paano namin ginagamit ang pagsubaybay sa panahon upang tumugon sa panganib ng wildfire.