Mahalagang Alerto

Public Safety Power Shutoffs

Mga planadong pagkawala ng kuryente upang mapigilan ang mga wildfire at panatilihin kang ligtas 

Humiling ng abiso kung may potensyal na PSPS sa iyong lugar.

icon ng alerto sa emergency  Kung nakakaamoy ka ng natural na gas o hinihinala ang isang emergency, umalis na ngayon sa lugar at tumawag sa 9-1-1. 

icon ng alerto sa emergency  Kung makakita ka ng bumagsak na mga linya ng kuryente, lumayo dito. Huwag lumabas sa iyong sasakyan o tahanan. Tumawag sa 9-1-1. At pagkatapos ay tumawag sa PG&E sa 1-800-743-5000.

Ano ang isang PSPS

Ano ang isang Public Safety Power Shutoff?

Ang grabeng lagay ng panahon, tulad ng malalakas na hangin, ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng kagamitan ng mga punong-kahoy o mga labi. Kung may tuyong halaman, maaaring hahantong ito sa isang wildfire. Kaya maaaring kakailanganin naming patayin ang kuryente upang panatilihin kang ligtas. Ang pansamantalang pagkawala ng kuryente na ito ay tinatawag na Public Safety Power Shutoff (PSPS).

Nagpaplano kami ng isang PSPS kapag ang isang grabeng lagay ng panahon ay maaaring maglagay sa iyo sa panganib sa mga wildfire:

 

 • Mababa ang halumigmig 
 • Tinayang malakas na hangin  
 • Tuyong materyales sa lupa  
 • Halaman na malapit sa mga linya ng kuryente 
 • Isang Red Flag Warning mula sa National Weather Service 
 • Aktuwal na oras na mga obserbasyon mula sa mga eksperto sa lagay ng panahon at mga tauhan sa labas  

Alamin ang tungkol sa pagsusubaybay ng lagay ng panahon

 

 

Mga lugar na may mataas na panganib sa wildfire

 

Ang California Public Utilities Commission (CPUC) ay nagkategorya ng mga rehiyon ayon sa kanilang panganib sa wildfire.

 

Ang mga tahanan at mga negosyo sa mga lugar na may panganib sa wildfire na Tier 2 at Tier 3 ay mas malamang na makaranas ng isang PSPS.

 

Tier 2: Isang lugar kung saan may tumaas na panganib sa wildfire.

 

Tier 3: Isang lugar kung saan may labis-labis na panganib sa wildfire.

 

Tingnan ang mapa ng CPUC at alamin ang higit pa tungkol sa mga lugar na mataas ang banta sa sunog

 

Mga PSPS na alerto

Alam namin na nakakagambala ang pagkawala ng kuryente at nais naming tulungan kang maghanda.

 

Palagi naming gagawin ang aming makakaya upang alertuhan ka bago ang isang PSPS sa pamamagitan ng email, tawag sa telepono at/o text. 

 

Magpapadala kami sa iyo ng mga alerto sa PSPS sa lalong madaling panahon, araw at gabi, kung kailangan. Ito ay kinakailangan mula sa California Public Utilities Commission. Kung ikaw ay may isang PG&E na account, hindi mo na kailangang mag-sign up upang makatanggap ng mga PSPS na alerto. 

 

important notice icon Tandaan:  Maaaring magbago ang mga tinayang lagay ng panahon. Maaari nitong baguhin ang oras ng pagkawala ng kuryente o ang bilang ng mga apektadong kostumer. Dahil dito, maaaring hindi namin maipadala ang unang alerto sa ilang kaso hanggang sa araw na papatayin ang iyong kuryente. 

Humiling ng mahahalagang alerto upang manatiling ligtas 

Tiyaking napapanahon ang iyong impormasyon sa pagkontak. Tinitiyak nito na maipapaalam ka namin tungkol sa mga potensyal na pagkawala ng kuryente. Piliing tumanggap ng mga alerto sa iyong ginustong wika. 

Mga Alerto sa Adres 

 

Ang mga Alerto sa Adres ay maaaring mag-alerto sa iyo tungkol sa posibleng PSPS sa alinmang adres na mahalaga sa iyo o sa isang mahal sa buhay, tulad ng: 

 • Paaralan ng iyong anak 
 • Tahanan ng iyong magulang 
 • Iyong trabaho 
 • Iba pang mga ari-arian na pagmamay-ari mo 
 • Ang isang paupahang yunit kung saan binabayaran ng iyong landlord ang PG&E na bayarin 

Maaari kang tumanggap ng mga Alerto sa Adres para sa alinmang adres, sa maraming wika sa pamamagitan ng tawag at text. 

Mga alerto sa Medical Baseline at Vulnerable Customer  

 

Kung umaasa ka sa kuryente para sa kalusugan at kaligtasan, nag-aalok kami ng dagdag na mga PSPS na alerto. Maaaring kabilang dito ang pag-alerto sa iyo nang personal upang matiyak na alam mo may isang posibleng PSPS. 

 • Ang Medical Baseline Program ay sumusuporta sa mga umaasa sa kuryente para sa tiyak na mga medikal na pangangailangan.  
 • Ang Vulnerable Customer Status ay sumusuporta din sa mga umaasa sa kuryente para sa kalusugan at kaligtasan. Maaari mong patunayan ang iyong sarili kung hindi ka karapat-dapat para sa Medical Baseline.  

 

Mag-sign up para sa Medical Baseline Program

 

Mag-sign up para sa Vulnerable Customer Status

 

Mga isinaling alerto 

 

Nagbibigay kami ng impormasyon sa pamamagitan ng telepono, email at text tungkol sa kung kailan papatayin o ibabalik ang kuryente. Makukuha ito sa wikang Ingles, at 15 mga wika.  

 

Nakikipagtulungan kami sa aming mga kasosyo upang isagawa ang outreach sa maramihang wika. Ipini-pre-record din namin ang mensaheng alerto sa American Sign Language upang paglingkuran ang mga taong bingi at mahina ang pandinig. 

 

Mag-sign up para sa mga alerto sa iyong ginustong wika

Mga alerto para sa mga pangnegosyong kostumer. Kokontakin namin ang lahat ng numero ng telepono at adres sa email na nasa file.

Suporta para sa mga pambahayan at pangnegosyo na kostumer

Mga pangkalahatang mapagkukunan ng suporta sa PSPS

 

Alamin ang tungkol sa mga mapagkukunan sa pagkawala ng kuryente

 

Ano ang maaasahan sa panahon ng isang PSPS

I download ang Iyong Gabay sa Mga Shutoff ng Kuryente sa Kaligtasan ng Publiko (PDF)

 

Alamin ang tungkol sa PSPS

Download ang fact sheet ng Public Safety Power Shutoff (PDF)

 

Hanapin ang mga mapagkukunman na hindi sa wikang Ingles

Bisitahin ang mga mapagkukunman sa pagsalin

 

Maghanda para sa potensyal na pagkawala ng kuryente

Tingnan ang 7-araw na PSPS na pagtataya

 

Tulungan ang mga nangungupahan na maghanda para sa isang PSPS

Download ang master meter flyer (PDF)

Tiyakin na naka-charge nang buo ang baterya ng iyong de-koryenteng sasakyan.

Mga alerto para sa mga negosyo

Kokontakin ang lahat ng mga numero ng telepono at mga adres sa email na nasa aming file. Magdagdag ng impormasyon sa pagkontak para sa higit sa isang empleyado sa iyong account. Kung nais ng mga empleyado na tumanggap ng mga alerto sa pagkawala ng kuryente sa pamamagitan ng text, maaari mo ring idagdag ang mga numero ng kanilang cell phone. 

 

Mga PSPS na mapagkukunan para sa mga negosyo

 

Ihanda ang iyong pasilidad para sa mga potensyal na pagkawala ng kuryente

Malaking checklist ng kahandaan sa emergency ng negosyo (PDF)

 

Tiyakin na ang iyong maliit na negosyo ay handa para sa potensyal na pagkawala ng kuryente

Checklist ng mga maliliit na negosyo para sa emergency preparedness para sa mga maliliit na negosyo (PDF)

 

Maghanap ng marami pang mga mapagkukunan upang makatulong sa iyo na maghanda para sa potensyal na mga pagpapatay ng kuryente

Checklist ng negosyo at mga tip (PDF)

Critical Facility Customer Fact Sheet (PDF)

 

Para sa anumang mga tanong, mangyaring kontakin ang Program Manager of Critical Facilities sa Businessadvisor@pge.com.

Mga PSPS na report

Naghahain ang PG&E ng isang report sa CPUC pagkatapos ng bawat PSPS.

Nagsusumite din kami ng mga report ng progreso tungkol sa aming mga pagsisikap upang:

 • Bumuo ng mga pinakamahusay na kasanayan para sa PSPS 
 • Pagbutihin ang mga komunikasyon, paghahanda ng komunidad at rehiyonal na koordinasyon
 • Gumamit ng teknolohiya upang madagdagan ang kaligtasan 

2022 PSPS Post Season Report
POSTSR 1 - 2022 Post Season Report narrative (PDF)
POSTSR 3 - Mga gastos sa Edukasyon at Outreach (XLSX)
POSTSR 4 - PSPS reklamo (XLSX)
Tandaan: Hindi nag-de-energize ang PG&E ng sinumang mga kostumer para sa PSPS sa 2022. 

 

Oktubre 22-24, 2022 Kaganapan sa Panahon Kaganapan
ng panahon Okt. 22, 2022 Report (PDF)
Kaganapan sa panahon Okt. 22, 2022 Report - Supplemental Excel file (XLSX)
Tandaan:   Para sa Oktubre 22-24 na Kaganapan ng Lagay ng Panahon, hindi tumuloy ang PG&E sa de-energization. 

 

2022 PSPS Pre Season Report
2022 salaysay ng ulat bago ang panahon (PDF) 
2022 Mga talahanayan ng ulat bago ang panahon (XLSX)

 

2022 PSPS Pre Season Report Section IV: Mga Ulat
sa Pagsasanay 2022 Ulat Bago ang Panahon Bahagi IV: Mga ulat sa ehersisyo (PDF)   
2022 Mga Talahanayan ng Ulat Bago ang Panahon 8 & 9 (XLSX)
PSPS Mga materyales na nakasulat sa ehersisyo (ZIP)

2021 PSPS Post Season Report
POSTSR 1 - 2021 Post season report narrative (PDF)
POSTSR 2A - PSPS Data sa pamamagitan ng census tract (geo spatial) (ZIP)
POSTSR 2B - PSPS Data ayon sa census tract (hindi espasyo) (XLSX)
POSTSR 3 - Mga gastos sa edukasyon at outreach (XLSX)
POSTSR 4 - PSPS Reklamo (XLSX)

 

Oktubre 14 16, 2021 PSPS Kaganapan
Pampubliko Kaligtasan Power Shutoff Okt. 14, 2021 Ulat (PDF)
Pagpapasara ng Kuryente ng Kaligtasan ng Publiko Okt. 14, 2021 Ulat – Supplemental Excel file (XLSX)
Oktubre 14, 2021 PSPS Mga polygon ng kaganapan ng mga de-energized na lugar Geodatabase file (ZIP)OctOBER 14, 2021 PSPS Mga punto ng pinsala sa kaganapan Geodatabase file (ZIP)

 

Oktubre 11 12, 2021 PSPS Kaganapan Pampublikong
Kaligtasan Power Shutoff Okt. 11, 2021 Ulat (PDF)
Pagpapasara ng Kuryente ng Kaligtasan ng Publiko Okt. 11, 2021 Ulat – Supplemental Excel file (XLSX)
Oktubre 11, 2021 PSPS Mga polygon ng kaganapan ng mga de-energized na lugar Geodatabase file (ZIP)Oktubre 11, 2021 PSPS Mga punto ng pinsala sa kaganapan Geodatabase file (ZIP)

 

Setyembre 20-21, 2021 PSPS Kaganapan Pampublikong
Kaligtasan Power Shutoff Sep. 20, 2021 Ulat (PDF)
Pagpapasara ng Kuryente ng Kaligtasan ng Publiko Sep. 20, 2021 Report – Supplemental Excel file (XLSX)
Setyembre 20, 2021 PSPS Mga polygon ng kaganapan ng mga de-energized na lugar Geodatabase file (ZIP)
Tandaan: Walang mga pinsala o mga peligro ang natagpuan sa mga patrol pagkatapos ng lagay ng panahon para sa PSPS na kaganapan na ito.

 

Agosto 17 19, 2021 PSPS Event
Public Safety Power Shutoff Aug. 17, 2021 Report (PDF)
Public Safety Power Shutoff Aug. 17, 2021 Report – Supplemental Excel file (XLSX)
August 17, 2021 PSPS Event polygons ng mga de energized na lugar Geodatabase file (ZIP)Agosto 17, 2021 PSPS Mga punto ng pinsala sa kaganapan Geodatabase FILE (ZIP)

 

Enero 19, 2021 PSPS Kaganapan Pampubliko Kaligtasan
Power Shutoff Jan. 19, 2021 Ulat (PDF)

Mga 2020 na report

Mga 2019 na report

Mga naunang bersyon ng 2019 na report

2018 mga report

Mga pagkawala ng kuryente sa aktuwal na oras 

Tingnan ang mga kasalukuyang pagkawala ng kuryente at 7-araw na pagtataya sa PSPS. 

Higit pang impormasyon tungkol sa mga pagkawala ng kuryente at kaligtasan

Kaligtasan

Sa PG&E, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kaligtasan.

Paghahanda at suporta sa pagkawala ng kuryente

Manatiling handa para sa mga pagkawala ng kuryente at humiling ng suporta.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Alamin kung paano namin ginagawang mas ligtas at mas maaasahan ang aming sistema.