Mahalagang Alerto

Kaligtasan

Ang iyong kaligtasan ang aming pinakamahalagang responsibilidad

Kaligtasan sa kuryente

Alamin ang mas marami pa tungkol sa kaligtasan sa panahon ng pagkawala ng kuryente at higit pa. 

Kaligtasan sa gas

Alamin ang mga senyales ng pagtagas ng gas at iba pang mahalagang impormasyon sa kaligtasan.  

Kaligtasan sa bakuran

Iwasang matamaan ang mga pipeline ng gas sa ilalim ng lupa kapag naghuhukay ka sa pamamagitan ng pagtawag sa 811. 

Pamamahala ng mga halaman

Alamin kung paano namin inilalayo ang mga halaman sa mga linya ng kuryente upang mapigilan ang mga sunog at tiyakin ang maaasahang kuryente.

Kaligtasan sa likas na sakuna

Maghanap ng tools para gumawa ng plano para manatiling ligtas sa panahon ng mga likas na sakuna,

Kaligtasan sa nuclear

Alamin kung paano ka makapaghahanda para sa mga nuclear emergency.

Kaligtasan sa napakasamang lagay ng panahon

Maghanap ng mahalagang impormasyon sa mga bagyo at heat wave, at kung paano makakatulong ang PG&E.

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

Alamin kung paano namin ginagawang mas ligtas at maaasahan ang aming sistema.

Pagiging handa at suporta sa sunog

Gumawa ng mga hakbang para manatililng ligtas ang iyong pamilya o negosyo mula sa mga sunog.

Mas marami pa tungkol sa kaligtasan

Pangkalahatang kaligtasan kapag nawalan ng kuryente

Tiyakin na alam mo ang gagawin kapag nawalan ng kuryente.

Kaligtasan sa pipeline

Ang aming pangako ay ang itatak ang pinakaligtas na sistema ng gas sa buong bansa. 

Pagtatanim at pamamahala ng mga punongkahoy

Kunin ang mga katotohanan sa pagtatabas at pagtatanim ng mga punongkahoy sa paligid ng mga linya ng kuryente.