هشدار فوری

ایمنی

حفظ ایمنی شما مهم‌ترین وظیفه ماست

ایمنی برق

با حفظ ایمنی در طول قطع برق و غیره آشنا شوید. 

ایمنی گاز

با علائم نشت گاز و سایر اطلاعات ایمنی مهم آشنا شوید.  

ایمنی حیاط

هنگام حفاری با تماس با 811 از برخورد با خطوط لوله گاز زیرزمینی جلوگیری کنید. 

مدیریت پوشش گیاهی

بیاموزید که برای جلوگیری از آتش‌سوزی و تضمین برق قابل اطمینان، چگونه پوشش گیاهی را از خطوط برق دور نگه می‌داریم.

ایمنی در برابر بلایای طبیعی

برای ایجاد برنامه جهت حفظ ایمنی در طول بلایای طبیعی ابزارهایی پیدا کنید،

ایمنی هسته‌ای

با نحوه آمادگی برای شرایط اضطراری هسته‌ای آشنا شوید.

ایمنی در برابر شرایط آب و هوایی نامساعد

اطلاعات مهمی را درباره طوفان و امواج گرما و نحوه کمک PG&E کسب کنید.

برنامه عمومی ایمنی در برابر آتش‌سوزی (Community Wildfire Safety Program، CWSP)

با روش ما در زمینه تقویت ایمنی و اطمینان‌پذیری سامانه آشنا شوید.

آمادگی و پشتیبانی هنگام آتش‌سوزی

برای حفظ ایمنی خانواده یا کسب و کار خود در برابر آتش‌سوزی اقداماتی انجام دهید.

Safety Action Center

اطلاعات بیشتر درباره ایمنی

ایمنی عمومی در برابر قطع برق

مطمئن شوید که می‌دانید در طول قطع برق باید چه کار کنید.

ایمنی خط لوله

ما نسبت به ایجاد ایمن‌ترین سیستم گاز در کشور متعهد هستیم. 

کاشت و مدیریت درختان

حقایق مربوط به هرس و کاشت درختان در اطراف خطوط برق را دریافت کنید.