ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

សុវត្ថិភាព

សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាការទទួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើង

សុវត្ថិភាពអគ្គិសនី

ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ពេលផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី ឬ​ច្រើនទៀត។ 

សុវត្ថិភាពឧស្ម័ន

ស្វែងយល់ពីសញ្ញានៃការលេចធ្លាយឧស្ម័ន និងព័ត៌មានសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។  

សុវត្ថិភាពនៅទីធ្លា

ជៀសវាងការប៉ះទង្គិចបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នក្រោមដី នៅពេលអ្នកជីកដោយទូរសព្ទទៅលេខ 811។ 

ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិ៖

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងរក្សារុក្ខជាតិឱ្យឆ្ងាយពីខ្សែភ្លើង ដើម្បីបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃ ហើយធានាថាមពលអាចទុកចិត្តបាន។

សុវត្ថិភាពពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ

ស្វែងរកឧបករណ៍ដើម្បីបង្កើតផែនការក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ

សុវត្ថិភាពពីនុយក្លេអ៊ែរ

ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភាពអាសន្ននៃនុយក្លេអ៊ែរ។

សុវត្ថិភាពនៃអាកាសធាតុដែលគ្រោះថ្នាក់

ស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីព្យុះ និងរលកកម្តៅ និងរបៀបដែល PG&E អាចជួយបាន។

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងកំពុងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរបស់យើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងកាន់តែអាចទុកចិត្តបាន។

ការត្រៀមខ្លួន និងជំនួយសម្រាប់ភ្លើងឆេះព្រៃ

ចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាគ្រួសារ ឬអាជីវកម្មរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃ។

ច្រើនទៀតអំពីសុវត្ថិភាព

សុវត្ថិភាពនៃការដាច់ភ្លើងទូទៅ

ត្រូវប្រាកដថាអ្នកដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើអំឡុងពេលដាច់ភ្លើង។

សុវត្ថិភាពបំពង់

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងគឺដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធឧស្ម័នដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេស។ 

ការដាំ និងការគ្រប់គ្រងដើមឈើ

ទទួលបានការពិតអំពីការកាត់ និងដាំដើមឈើនៅជុំវិញខ្សែភ្លើង។