การแจ้งเตือนเร่งด่วน

ความปลอดภัย

ความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของเราคือความปลอดภัยของคุณ

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในระหว่างที่ไฟฟ้าดับและอื่น ๆ 

ความปลอดภัยของแก๊ส

เรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการรั่วไหลของแก๊ส และข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญอื่น ๆ  

ความปลอดภัยในสวน

หลีกเลี่ยงการขุดโดนท่อแก๊สใต้ดินโดยโทรติดต่อ 811 

การจัดการต้นไม้และพืช

เรียนรู้ว่าเราจะย้ายพืชผักให้ห่างจากแนวสายไฟได้อย่างไรเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและยืนยันถึงกำลังไฟที่เชื่อถือได้

ความปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ค้นหาเครื่องมือเพื่อสร้างแผนในการดำงรงชีวิตอย่างความปลอดภัยในระหว่างการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

ความปลอดภัยจากนิวเคลียร์

เรียนรู้ว่าคุณจะสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินจากนิวเคลียร์ได้อย่างไรบ้าง

ความปลอดภัยจากสภาพอากาศที่รุนแรง

ค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพายุและคลื่นความร้อนต่าง ๆ และความช่วยเหลือจาก PG&E

Community Wildfire Safety Program (CWSP)

ดูวิธีที่เราทำให้ระบบของเราปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้น

การเตรียมความพร้อมรับมือกับไฟป่าและการสนับสนุน

ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ครอบครัวหรือธุรกิจของคุณปลอดภัยจากไฟป่า

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

ความปลอดภัยทั่วไปในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ

ตรวจสอบว่าคุณรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ

ความปลอดภัยของระบบท่อ

พันธกิจของเราคือการสร้างระบบแก๊สที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศ 

การปลูกต้นไม้และการจัดการต้นไม้

รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเล็มและการปลูกต้นไม้บริเวณแนวสายไฟ