การแจ้งเตือนเร่งด่วน

ข้อมูลบริษัท

โปรไฟล์ นโยบาย เป้าหมาย และค่านิยมของ PG&E

โปรไฟล์บริษัท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PG&E Corporation

นโยบายการเปิดเผยช่องโหว่ของ PG&E

PG&E ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างจริงจัง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของเรา 

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างคือหัวใจสำคัญของ PG&E

Triple Bottom Line ของ PG&E

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PG&E

ตำแหน่งงานว่าง

บุคลากรคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม สวัสดิการ และตำแหน่งงานของเรา

รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนขององค์กร

สำรวจความพยายามของ PG&E ในการทำให้แคลิฟอร์เนียและโลกใบนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

General Rate Case (GRC)

ทุกๆ สามปี PG&E จะมอบเงินทุนให้กับคณะกรรมการสาธารณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเรียกว่า General Rate Case