ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

PG&E ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਨੀਤੀਆਂ, ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ

ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

PG&E ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨੀਤੀ

PG&E ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ PG&E ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।

PG&E ਦੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਟਮ ਲਾਈਨ

PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

PG&E ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਕੈਰੀਅਰ

ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ California ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ PG&E ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਜਨਰਲ ਰੇਟ ਕੇਸ (General Rate Case, GRC)

ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, PG&E California Public Utilities Commission ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਰੇਟ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.