ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਸਾਡੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਾਰਜਬਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

 ਨੋਟ: ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1-877-660-6789 'ਤੇਕਾਲ ਕਰੋ। 

 

ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵਿਭਿੰਨ ਕੰਪਨੀ

 

 • ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਡਾ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਬਲ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 

 • ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ
 • ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਾਨਤਾ
 • ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
  • ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ
  • ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼
  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬਲੈਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼
  • ਬਾਹਰ (A) ਬਰਾਬਰ 
 • ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰੋਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰ

 

 • ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ। 
 • ਅਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ।
 • ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
 • ਅਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 
 • ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 
 • ਅਸੀਂ ਇਕ ਟੀਮ ਹਾਂ।

 

ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

PG&E ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ

ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਸਾਡੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚੇ

ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।