Cảnh báo khẩn cấp

Đa dạng & hòa nhập

Tìm hiểu về lực lượng lao động đa dạng và hòa nhập của chúng tôi

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

   

  Cộng đồng đa dạng, công ty đa dạng

   

  • PG&E coi trọng văn hóa hòa nhập.
  • Lực lượng lao động đa dạng của chúng tôi phản ánh sự đa dạng của khách hàng để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.
  • Chúng tôi cũng nỗ lực xây dựng và duy trì một chuỗi cung ứng mạnh mẽ và đa dạng.

   

  Dưới đây chỉ là một vài ví dụ về cách PG&E nuôi dưỡng một lực lượng lao động đa dạng và hòa nhập:

   

  • Hội thảo và học tập về Lãnh đạo Đa dạng và Hòa nhập
  • Ghi nhận giải thưởng Đa dạng và Hòa nhập Hàng năm
  • Hợp tác và tài trợ sự kiện của các tổ chức như:
   • Hiệp hội Kỹ sư Chuyên nghiệp Tây Ban Nha
   • Hiệp hội nữ kỹ sư
   • Hiệp hội Kỹ sư Da đen Quốc gia
   • Ngoài & Bình đẳng 
  • Có lịch sử lâu dài trong việc hỗ trợ các nhóm nguồn lực nhân viên của PG&E

  Văn hóa của chúng ta

   

  • Chúng ta đặt an toàn lên hàng đầu.
  • Chúng ta chịu trách nhiệm. 
  • Chúng ta hành động với sự liêm chính, minh bạch và khiêm tốn.
  • Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng của mình.
  • Chúng ta đón nhận sự thay đổi, đổi mới và cải tiến liên tục.
  • Chúng ta coi trọng sự đa dạng và hòa nhập. 
  • Chúng ta lên tiếng, lắng nghe và theo dõi.
  • Chúng ta thành công thông qua sự hợp tác và hợp tác. 
  • Chúng ta là một đội.

   

  Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng chỉ mạnh như những người tạo nên doanh nghiệp đó. PG&E tập trung vào việc cung cấp một môi trường nơi tất cả nhân viên của chúng ta có thể trải nghiệm sự tăng trưởng và xuất sắc.

  Thông tin bổ sung về PG&E

  Sự đa dạng của nhà cung cấp

  Tìm hiểu về sứ mệnh trở thành nhà lãnh đạo trong đa dạng nhà cung cấp của chúng tôi.

  Báo cáo phát triển bền vững

  Tìm hiểu về những nỗ lực của PG&E để tạo ra điều tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

  Mục tiêu khí hậu của chúng tôi

  Khám phá kế hoạch của chúng tôi để mang lại một tương lai năng lượng sạch.