Cảnh báo khẩn cấp

Tính bền vững của doanh nghiệp

Xem lại công việc của PG&E để thúc đẩy năng lượng sạch và giúp chữa lành hành tinh.

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Hành động môi trường

  Tìm hiểu về những nỗ lực của PG&E nhằm giảm tác động của chúng tôi và bảo vệ đất đai và môi trường sống.

  Quyên góp tại địa phương

  Các chương trình chữ ký của PG&E hỗ trợ các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

  Mục tiêu khí hậu của chúng tôi

  Tìm hiểu cách chúng tôi cam kết hành động vì khí hậu ở California.

  Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh nghiệp 2023

  Tìm hiểu thêm về tính bền vững môi trường

  Báo cáo về tính bền vững của công ty PG&E

  Tìm hiểu về cam kết của PG&E đối với ba lợi nhuận.

  Năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo cho ngôi nhà của bạn

  Tìm hiểu cách bắt đầu với năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo.

  Tìm cách bảo tồn nước

  Lời khuyên về việc giảm sử dụng nước trong nhà và sân của bạn.