Cảnh báo khẩn cấp

Hành động môi trường

Các sáng kiến của PG&E nhằm giảm tác động của chúng tôi và bảo vệ đất đai và môi trường sống

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  PG&E có cam kết lâu dài là phục vụ hành tinh và chúng tôi tiếp tục tích cực thực hiện các mục tiêu năng lượng sạch và khí hậu táo bạo của California. Tìm hiểu thêm về những nỗ lực của chúng tôi để xây dựng các hoạt động bền vững hơn.

  PG&E cam kết kết hợp các thực hành bền vững hơn trong suốt các hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi cũng tiếp tục chịu trách nhiệm về việc các hoạt động của chúng tôi đã ảnh hưởng đến môi trường như thế nào trong quá khứ.

  Giải pháp năng lượng sạch

  Chúng tôi cung cấp một số năng lượng sạch nhất của quốc gia, đồng thời nỗ lực để giữ cho dịch vụ an toàn, đáng tin cậy và giá cả phải chăng cho khách hàng và quê hương của chúng tôi.

  Giảm lượng khí thải carbon

  Chúng tôi đang giảm lượng khí thải từ các hoạt động chạy bằng điện và khí đốt tự nhiên, triển khai các phương tiện của đội xe sạch và thúc đẩy các tòa nhà tiết kiệm năng lượng và bền vững hơn.

  Sử dụng nước có trách nhiệm

  Chúng ta cam kết sử dụng nước một cách có trách nhiệm tại các cơ sở và trong các hoạt động của chúng ta—và giúp khách hàng của chúng ta làm điều tương tự.

  Làm cho chuỗi cung ứng của chúng ta bền vững hơn

  Chúng tôi đang làm việc với các nhà cung cấp của mình để giảm tác động môi trường của các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi mua.

  Khôi phục môi trường

  Chúng tôi đang giải quyết các tác động đến môi trường từ các hoạt động lịch sử của chúng tôi tại các trạm nén của chúng tôi.

  PG&E có lịch sử lâu đời về các chương trình và quan hệ đối tác để bảo vệ và phục hồi các loài và môi trường sống của chúng. Khi chúng tôi cung cấp dịch vụ năng lượng cho khách hàng, chúng tôi cũng cố gắng trở thành những người quản lý có trách nhiệm đối với những vùng đất mà chúng tôi sở hữu và nơi chúng tôi hoạt động và ưu tiên hợp tác trong cách tiếp cận của mình.

   

  Các hoạt động quản lý môi trường của chúng tôi bao gồm:

  • Cam kết Bảo tồn Đất đai của chúng tôi để bảo vệ vĩnh viễn hơn 140.000 mẫu đất lưu vực của PG&E.
  • Kế hoạch Bảo tồn Môi trường sống để bảo vệ các loài bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng được liên bang chỉ định và môi trường sống của chúng, đồng thời cho phép PG&E duy trì và vận hành cơ sở hạ tầng khí đốt và điện của chúng tôi.
  • Nâng cao môi trường sống cho cá và các loài động vật hoang dã khác trong các hoạt động thủy điện của chúng tôi.
  • Quản lý đất đai trên tài sản xung quanh Nhà máy Điện Diablo Canyon của PG&E.
  • Bảo vệ chim thông qua Chương trình Bảo vệ chim của chúng tôi.


  Tìm hiểu thêm về công tác quản lý môi trường mà chúng tôi đang thực hiện.

  PG&E duy trì nhiều khu vực giải trí trên toàn tiểu bang mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức các hoạt động ngoài trời. Từ quốc gia Pit River trong Dãy Cascade đến bờ biển của Hạt San Luis Obispo, các cơ sở giải trí của chúng tôi đã sẵn sàng để bạn tận hưởng.


  Tìm hiểu thêm về các khu vực giải trí của PG&E

  Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn để giúp bạn giảm sử dụng năng lượng và tác động môi trường:

   

   

  Phí Đầu tư Chương trình Điện (EPIC)

  Các chương trình công nghệ của chúng tôi tập trung vào các mục tiêu chính sách chính của California.

  Tìm hiểu về các chương trình công nghệ điện của PG&E

   

  Nhận chip gỗ miễn phí để nghiền

  Vui lòng liên hệ với Cơ quan Cứu hỏa Địa phương của bạn để được hướng dẫn về việc duy trì không gian phòng thủ xung quanh nhà của bạn và sử dụng phù hợp vật liệu này trong khu vực của bạn để xác định xem chương trình này có phù hợp với bạn hay không.

   

  Việc trải một lớp phủ gỗ từ 3 đến 4 inch lên đất làm giảm lượng cây nước và cây cần. Mulch làm chậm sự bay hơi và cải thiện chất lượng đất. Mulch cũng giữ cho rễ mát hơn và giúp ngăn ngừa sự phát triển của cỏ dại. Chúng tôi sử dụng hỗn hợp các vật liệu cây khác nhau cho lớp phủ của mình, mà chúng tôi tạo ra trong khi dọn dẹp và cắt tỉa cây từ dây điện.

  Chúng tôi cung cấp mạt gỗ miễn phí, với số lượng không xác định lên đến 13 yard khối cho nhà ở hoặc doanh nghiệp. Lượng mùn được giao dựa trên kích thước xe tải và công việc được tiến hành. Để biết thêm thông tin về mùn phủ của chúng tôi, hãy gọi 1-800-743-5000.

   

  lớp phủ màu nâulớp phủ xanhđổ bùn

   

  Chương trình bụi tái chế miễn phí

  PG&E cung cấp đất miễn phí cho khách hàng để hỗ trợ các nỗ lực xây dựng của họ. Đất được khai thác trong các dự án xây dựng của PG&E. Bằng cách làm việc cùng nhau để tái chế vật liệu này, nếu không sẽ được vận chuyển đến các bãi chôn lấp, chúng ta có thể giảm tác động môi trường và lượng khí thải carbon. Chúng tôi sẽ cung cấp đất tái chế với khoảng cách 10 mét khối cho nhà ở hoặc doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin về chương trình bụi tái chế của chúng tôi, hãy gọi cho Building & Operations 1-877-743-7782, tùy chọn 6. Hoặc gửi email tới RecycledDirtProgram@pge.com. Hoặc nếu quý vị đã sẵn sàng yêu cầu bụi bẩn tự do, hãy truy cập Mẫu Yêu cầu Bẩn Tái chế.

  Thông tin thêm về cam kết môi trường của PG&E

  Báo cáo về tính bền vững của công ty PG&E

  Tìm hiểu về cam kết của PG&E đối với ba lợi nhuận.

  Năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo cho ngôi nhà của bạn

  Tìm hiểu cách bắt đầu với năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo.

  Tìm cách bảo tồn nước

  Lời khuyên về việc giảm sử dụng nước trong nhà và sân của bạn.