Cảnh báo khẩn cấp

Chịu trách nhiệm về các thực hành môi trường của chúng ta

Duy trì cam kết của chúng ta với cộng đồng

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  PG&E đang giải quyết và giám sát việc dọn sạch ô nhiễm di sản do các hoạt động lịch sử của chúng tôi. Bộ phận khắc phục môi trường của chúng tôi thực hiện công việc này để hỗ trợ:

  • Quan điểm của chúng tôi rằng mọi thứ và mọi người luôn an toàn
  • Tăng cường sự thịnh vượng bằng cách mở khóa các địa điểm để sử dụng trong tương lai 
  Map with locations of manufactured gas plant projects; power plants, landfills, service centers and utility operations; and Chromium projects within the PG&E service territory.

  Là một phần của cam kết này, chúng tôi:

  • Tận dụng các thực hành tốt nhất để giảm khí nhà kính và loại bỏ ô nhiễm một cách bền vững
  • Thu hút nhiều bên liên quan, được hướng dẫn bởi các kế hoạch truyền thông minh bạch 
  • Đầu tư vào các lợi ích cộng đồng, như thuê địa phương và các chương trình khu vực

   

  Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi 1-866-247-0581 hoặc gửi email tới remediation@pge.com.

  Công việc của chúng ta

   
  Giải quyết các địa điểm nhà máy khí lịch sử và các cơ sở tiện ích trước đây

   

  Trước khi có khí tự nhiên, các nhà máy điện trên toàn quốc đã chuyển đổi than và dầu thành khí đốt. Nhiều nhà máy khí này đã đóng cửa hơn một thế kỷ trước. Tuy nhiên, một số địa điểm vẫn còn dư lượng trong đất và nước ngầm từ quá trình này. Điều này là do tại thời điểm đó, việc chôn vùi dư lượng dưới lòng đất là một thông lệ phổ biến.

   

  Hôm nay, PG&E tự nguyện hành động để giải quyết các Nhà máy Khí Sản xuất (MGP) trước đây của chúng tôi. Chúng tôi làm việc dưới sự giám sát của các cơ quan nhà nước như:

  • Cơ quan Kiểm soát Chất độc California (Department of Toxic Substances Control, DTSC)
  • Hội đồng Kiểm soát Chất lượng Nước Khu vực California (Hội đồng Nước)
  • Các cơ quan địa phương

   

  Chương trình MGP của chúng tôi bao gồm một thành phần giáo dục cộng đồng và tiếp cận cộng đồng mạnh mẽ. Chương trình cố gắng giảm thiểu tác động đồng thời mang lại lợi ích cho cộng đồng nơi chúng ta làm việc.

   

  PG&E đang giải quyết các tác động bằng cách khắc phục đất và nước ngầm tại:

  • Các nhà máy điện mà công ty trước đây sở hữu và vận hành
  • Các trạm thay thế
  • Trạm thu gom khí tự nhiên

   

  Công việc được thực hiện với sự giám sát của các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương.

   

   

  Bảo vệ các nguồn lực quan trọng của chúng ta thông qua việc dọn dẹp crôm
   
  PG&E tiếp tục khắc phục crôm-6 trong nước ngầm do các hoạt động trước đây tại các Trạm nén Hinkley và Topock. Để biết tổng quan, hãy truy cập Trạm nén . Để biết chi tiết về một trạm cụ thể, hãy truy cập:
   
   
  Hướng dẫn khắc phục bền vững
   

  PG&E sử dụng các nguyên tắc và quản lý bền vững trong toàn bộ vòng đời của các dự án khắc phục. Những thực hành này được phát triển với DTSC và các chuyên gia trong ngành và bao gồm:

  • Sử dụng các công nghệ đã được chứng minh, sáng tạo để giảm tác động của khí nhà kính
  • Sử dụng các chương trình cho thuê và nhà cung cấp địa phương
  • Tái chế càng nhiều vật liệu càng tốt

   

  Năm 2023, PG&E đã giảm:

  • Phát thải khí nhà kính tích lũy hơn 400 tấn
  • Chất thải lỏng hơn nửa triệu gallon

   

  Ngoài ra, chúng tôi tái chế 36.000 tấn chất thải bên ngoài. Chúng tôi cũng đã thêm 17 triệu đô la vào các nền kinh tế địa phương gần các địa điểm dự án của chúng tôi. Điều này đạt được bằng cách tìm nguồn cung ứng thiết bị và nhà cung cấp từ cộng đồng địa phương. 

   

   

  Thu hút các bên liên quan của chúng ta
   

  Trong hơn ba thập kỷ, chúng tôi đã hợp tác với:

  • Các bên liên quan,
  • Các cơ quan quản lý và    
  • Cộng đồng

  để thực hiện các phương pháp khắc phục bền vững của chúng tôi.

   

  Gắn kết các bên liên quan trong cộng đồng là một thành phần quan trọng trong nỗ lực của chúng ta. Tại địa phương, chúng tôi liên lạc với các nhà lãnh đạo thành phố, doanh nghiệp địa phương, các nhóm cộng đồng và cư dân để:

  • Nâng cao nhận thức
  • Xin ý kiến phản hồi
  • Xác định các vấn đề quan tâm với các dự án của chúng ta

   

  Chúng tôi hợp tác về các sáng kiến để giải quyết những vấn đề này, bao gồm:

  • Tuyển dụng tại địa phương
  • Đào tạo lực lượng lao động
  • Các sáng kiến STEM của trường học địa phương

   

  Thông thường, các nỗ lực khắc phục của chúng tôi tạo điều kiện đầu tư cộng đồng bổ sung, chẳng hạn như:

  • Tái phát triển Brownfield
  • Điền thông tin phát triển
  • Nhà ở giá cả phải chăng

   

  Cuối cùng, chúng tôi chia sẻ các thực hành tốt nhất và so sánh những nỗ lực của chúng tôi với các công ty năng lượng và ngành công nghiệp khác. Điều này bao gồm Hiệp hội Nhà máy Khí Sản xuất, một nhóm đồng nghiệp gồm các chuyên gia khắc phục từ các nhà cung cấp khí trên toàn quốc.

  Liên hệ chúng tôi

  Câu hỏi?

  Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy gọi cho đường dây nóng khắc phục môi trường của chúng tôi theo 1-866-247-0581hoặc gửi email tới remediation@pge.com.