Cảnh báo khẩn cấp

Xe điện

Hướng dẫn EV dành cho gia đình và doanh nghiệp

EV tại nhà

Bắt đầu với EV

Tìm hiểu cách EV có thể giúp bạn tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.

Tìm EV phù hợp nhất

Thị trường EV đang phát triển mỗi ngày. Tìm EV phù hợp với bạn và gia đình bạn.

So sánh các chương trình mức giá EV tại nhà

Tìm chương trình mức giá EV cho bạn.

EV cho doanh nghiệp

Mức phí EV Doanh nghiệp

Xem mức giá EV có thể giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm được bao nhiêu.

Chương trình Đội xe EV

Lắp đặt cơ sở hạ tầng sạc dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

Chương trình sạc EV

Tìm hiểu cách bạn có thể hưởng lợi từ việc lắp đặt bộ sạc trong bãi đậu xe của mình.

Chương trình sạc xe điện cho nhà ở nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ

Tìm hiểu về cách chúng tôi đang mở rộng quyền truy cập vào bộ sạc EV.

Trao quyền cho EV

Chương trình Empower EV của PG&E có thể cung cấp cho các hộ gia đình khoản ưu đãi lên đến $2.500. Phải đủ điều kiện nhận thu nhập.

Tìm hiểu thêm về EV

Cập nhật về các chương trình EV

Đăng ký để cập nhật về các chương trình xe điện, ưu đãi và giảm giá.

Chương trình thiết bị đo phụ EV

Đọc về chương trình thiết bị đo phụ EV.

Các tùy chọn năng lượng sạch khác

Tạo ra năng lượng sạch cho nhà hoặc doanh nghiệp của bạn.