Cảnh báo khẩn cấp

Trao quyền cho chương trình EV

Đăng ký ngay

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Hỗ trợ chi phí sạc tại nhà

 

Chương trình Empower EV của PG&E cung cấp cho các hộ gia đình đủ điều kiện thu nhập lên đến $2,500 tiền thưởng tài chính. Chương trình mở rộng sang các khách hàng đủ điều kiện trong các hộ gia đình một gia đình gần đây đã mua hoặc thuê EV trong vòng sáu tháng trước khi đăng ký chương trình.

 • PG&E sẽ cung cấp một bộ sạc Cấp 2 miễn phí có giá trị $500 (dây cứng hoặc phích cắm vào ổ cắm 220+ Volt).
 • PG&E sẽ chi trả tối đa $2.000 cho mỗi hộ gia đình để nâng cấp bảng điều khiển do các thợ điện được cấp phép của chương trình, các Công ty Synergy, hoàn thành.
 • Miễn phí ghi danh.
 • Các dịch vụ của chương trình được quản lý trên cơ sở phục vụ lần lượt.
 • Khách hàng phải đồng ý vớicác điều khoản và điều kiện của chương trình (PDF).
 • Khách hàng phải có Hợp đồng Dịch vụ Điện dân dụng PG&E đang hoạt động.
 • Khách hàng phải xác minh tính đủ điều kiện về thu nhập (trong phạm vi 400 phần trăm mức nghèo của liên bang):
  • $54,630 cho một hộ gia đình một người
  • $73,240 cho một hộ gia đình hai người
  • $92,120 cho một hộ gia đình có ba người
  • $111,000 cho một hộ gia đình bốn người
  • $129,880 cho một hộ gia đình năm người
 • Khách hàng sẽ mua hoặc thuê EV mới hoặc đã qua sử dụng (pin hoàn toàn chạy bằng điện hoặc plug-in hybrid) trong sáu tháng trước khi đăng ký chương trình này.
 • Khách hàng phải sử dụng thợ điện được cấp phép của chương trình, Synergy Companies, để thực hiện công việc nâng cấp bảng điều khiển và chịu trách nhiệm tài chính cho bất kỳ chi phí nào vượt quá giới hạn chi phí dự án $2.000.
  • Xin lưu ý: Tính khả dụng của việc nâng cấp bảng điều khiển bị giới hạn. Đánh giá điện và nâng cấp bảng điều khiển ở các quận sau đây đang trải qua thời gian chờ đợi cực kỳ dài: Amador, Butte, Calaveras, Colusa, El Dorado, Glenn, Humboldt, Kern, Lake, Lassen, Marin, Mendocino, Monterey, Napa, Nevada, Placer, Plumas, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyou, Sonoma, Tehama, Tulare, Tuolumne, Yolo và Yuba. Cư dân đủ điều kiện ở các quận này vẫn có thể nhận được bộ sạc Cấp 2 miễn phí.
 • Khách hàng sẽ được tự động ghi danh vào gói mức giá EV2-A sạc tại nhà của PG&E và phải duy trì mức giá trong tối thiểu sáu chu kỳ thanh toán. Tìm hiểu thêm về kế hoạch tốc độ sạc tại nhà.

Lựa chọn 1: Người nộp đơn có thể được xác minh thu nhập bởi người thực hiện được ủy quyền của PG&E, GRID Alternatives. Sau khi quý vị nộp đơn, GRID Alternatives sẽ liên hệ với quý vị để được hướng dẫn về cách nộp hồ sơ thuế hoặc bằng chứng thu nhập khác.

 

Lựa chọn 2: Người nộp đơn cũng có thể đủ điều kiện tham gia Empower EV nếu họ tham gia và có thể cung cấp bằng chứng về việc ghi danh vào ít nhất một trong các chương trình hỗ trợ công cộng sau:

 • Chương trình dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (Women, Infants, & Children, WIC)
 • Chương Trình Hỗ Trợ Phương Tiện Sạch (CVAP)
 • Chương Trình Hỗ Trợ Lái Xe Sạch (DCAP)
 • Lái xe sạch sẽ ở San Joaquin
 • Thay thế chuyến đi của bạn (RYR)
 • Vệ sinh xe cho tất cả mọi người (CC4A)
 • Chương trình Trợ giúp Năng lượng cho Gia đình có Thu nhập Thấp (Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP)
 • CalFresh/Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) (trước đây gọi là Phiếu Thực phẩm (Food Stamps))
 • CalWORKs (Chương trình Hỗ trợ Tạm thời cho Gia đình có Hoàn cảnh khó khăn (Temporary Assistance for Needy Families, TANF)) hoặc Chương trình Hỗ trợ Tạm thời cho Gia đình có Hoàn cảnh khó khăn ở Bộ lạc (Tribal Temporary Assistance for Needy Families, Tribal TANF)
 • Hội Đủ Điều Kiện Nhận Thu Nhập Khởi Đầu Đầu (Chỉ Bộ Lạc)
 • Chương trình Thu nhập An sinh Bổ sung (Supplemental Security Income, SSI)
 • Medi-Cal cho Gia đình (Healthy Families A & B)
 • Chương trình Bữa trưa Học đường Quốc gia (National School Lunch Program, NSLP)
 • Hỗ trợ Chung của Văn phòng Sự vụ dành cho Người bản địa (Bureau of Indian Affairs General Assistance)
 • Medicaid/Medi-Cal (dành cho độ tuổi dưới 65)
 • Medicaid/Medi-Cal (dành cho độ tuổi từ 65 trở lên)

 

Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gửi email tớievs@gridalternatives.orghoặc gọi số855-283-4638.

Các nguồn lực bổ sung

Giảm giá EV đã qua sử dụng

Mua hoặc thuê một EV đã sở hữu trước đủ điều kiện và nhận được tối đa $4,000 giảm giá.

Tỷ lệ EV cư trú

Hãy xem mức phí này có thể làm giảm chi phí năng lượng của quý vị.

Các chương trình và tài nguyên EV

Truy cập các công cụ hữu ích và tìm thông tin EV có giá trị cho ngôi nhà của bạn.