Cảnh báo khẩn cấp

Phòng tin tức

Thông cáo báo chí

Tìm các thông cáo báo chí mới nhất của PG&E.

Thông tin mất điện

Tìm hoặc báo cáo sự cố mất điện. Bản đồ được làm mới sau mỗi 15 phút với các cập nhật từ trường.

Tài nguyên khẩn cấp

  • Nhận thông tin mới nhất về bão và ứng phó khẩn cấp trên toàn khu vực dịch vụ của chúng tôi.
  • Tìm các nguồn lực để giúp bạn chuẩn bị.

Tìm hiểu thêm về PG&E

Giới thiệu về PG&E

PG&E là một trong những công ty điện và khí tự nhiên kết hợp lớn nhất tại Hoa Kỳ.

Trang web Currents của PG&E

Tin tức và thông tin chi tiết từ PG&E.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có thắc mắc về phương tiện truyền thông, hãy gọi 415-973-5930