Cảnh báo khẩn cấp

Nguồn lực doanh nghiệp

Cải thiện hoạt động kinh doanh và giảm mức sử dụng năng lượng

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tiếp cận nguồn lực để tiết kiệm năng lượng và quản lý tài khoản PG&E của quý vị.

Dịch vụ xây dựng và cải tạo

Bạn đang lắp đặt một dịch vụ khí đốt hoặc điện mới hoặc thay đổi một dịch vụ hiện có? Chúng tôi cung cấp các công cụ và tài nguyên từng bước để giúp bạn trong suốt quá trình.

Chương trình giáo dục năng lượng miễn phí

Được đào tạo chuyên nghiệp và tiếp cận với các chuyên gia trong ngành—tất cả đều miễn phí.

Phát triển kinh tế

Bắt đầu, di dời và mở rộng doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu xem doanh nghiệp của quý vị có đủ điều kiện để được giảm giá điện hay không. 

Trung tâm Kinh doanh

Thêm nguồn lực doanh nghiệp

Nâng cấp thiết bị với hỗ trợ tài chính 0%

Nhận tài trợ từ PG&E dành cho thiết bị mới, tiết kiệm năng lượng

Tìm kiếm nhà thầu của quý vị được thực hiện dễ dàng

Tìm kiếm thư mục nghiệp vụ thương mại của PG&E. Tìm nhà thầu tốt nhất cho dự án tiết kiệm năng lượng của quý vị. 

Tiết kiệm tiền và năng lượng với giảm giá sản phẩm

Nâng cấp thiết bị bằng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng đã được phê duyệt. Tiết kiệm tiền. 

Quý vị có phải là người quản lý tài sản?

Xem lại các công cụ trực tuyến của chúng tôi dành cho chủ sở hữu cho thuê và quản lý bất động sản. 

Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có câu hỏi về quản lý năng lượng.