Cảnh báo khẩn cấp

Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp

Trả lời các câu hỏi thường gặp và hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp 

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Thông tin liên hệ kinh doanh

Gọi cho chúng tôi

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp

Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 6 giờ chiều
1-800-468-4743

 

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Nông nghiệp

Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 giờ sáng- 6 giờ chiều
1-877-311-3276

 

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Năng lượng mặt trời

Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng- 5 giờ chiều
1-877-743-4112

 

Trung tâm Dịch vụ Xây dựng và Cải tạo

Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 giờ sáng- 6 giờ chiều
1-877-743-7782

 

Gửi email cho chúng tôi

Lên lịch cuộc gọi

Tiết kiệm thời gian. Yêu cầu gọi lại từ đại diện PG&E:

 
  1. Chọn cuộc hẹn sớm nhất có thể, hoặc
  2. Lên lịch một ngày và giờ cụ thể

 

Tài trợ nâng cấp thiết bị

Bạn có phải là khách hàng doanh nghiệp của PG&E đang xem xét nâng cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng không?

Yêu cầu mẫu tài trợ.  Nếu quý vị đủ điều kiện, một đại diện sẽ theo dõi quý vị.

Thêm nguồn lực doanh nghiệp

Tìm kiếm nhà thầu của quý vị được thực hiện dễ dàng

Tìm kiếm thư mục nghiệp vụ thương mại của PG&E. Tìm nhà thầu tốt nhất cho dự án tiết kiệm năng lượng của quý vị. 

Tiết kiệm tiền và năng lượng với giảm giá sản phẩm

Nâng cấp thiết bị bằng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng đã được phê duyệt. Tiết kiệm tiền. 

Quý vị có phải là người quản lý tài sản?

Các công cụ và nguồn lực cho chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản cho thuê.