Cảnh báo khẩn cấp

Dịch vụ khách hàng doanh nghiệp

Trả lời các câu hỏi thường gặp và hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp 

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Thông tin liên hệ kinh doanh

  Liên hệ với Chúng tôi

  Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp

  Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 6 giờ chiều
  1-800-468-4743

   

  Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Nông nghiệp

  Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 giờ sáng- 6 giờ chiều
  1-877-311-3276

   

  Trung tâm dịch vụ khách hàng năng lượng mặt trời

  Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng- 5 giờ chiều
  1-877-743-4112

   

  Trung tâm Dịch vụ Xây dựng và Cải tạo

  Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 giờ sáng- 6 giờ chiều
  1-877-743-7782

   

  Gửi email cho chúng tôi

  businesscustomerhelp@pge.com

   


  Tài trợ nâng cấp thiết bị

  Bạn có phải là khách hàng doanh nghiệp của PG&E đang xem xét nâng cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng không?

  Yêu cầu mẫu tài trợ.  Nếu quý vị đủ điều kiện, một đại diện sẽ theo dõi quý vị.

  Thêm nguồn lực doanh nghiệp

  Tìm kiếm nhà thầu của quý vị được thực hiện dễ dàng

  Tìm kiếm thư mục nghiệp vụ thương mại của PG&E. Tìm nhà thầu tốt nhất cho dự án tiết kiệm năng lượng của quý vị. 

  Tiết kiệm tiền và năng lượng với giảm giá sản phẩm

  Nâng cấp thiết bị bằng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng đã được phê duyệt. Tiết kiệm tiền. 

  Quý vị có phải là người quản lý tài sản?

  Các công cụ và nguồn lực cho chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản cho thuê.