Cảnh báo khẩn cấp
outage-preparedness-support-16-9.jpg

Chuẩn bị & hỗ trợ mất điện

Luôn chuẩn bị cho sự cố mất điện và nhận hỗ trợ

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Tại sao mất điện xảy ra?

  Trong khi chúng tôi nỗ lực ngăn chặn mất điện, chúng vẫn có thể xảy ra. Đây là lý do.

  Tại sao sự cố mất điện và rò rỉ khí xảy ra?

  Rò rỉ khí có thể dẫn đến mất điện do khí. Biết cách phát hiện rò rỉ có thể giúp bạn an toàn. 

  Đăng ký nhận thông báo cắt điện

  Nhận thông tin cập nhật về mất điện qua tin nhắn văn bản, email hoặc điện thoại.

  Các nguồn lực về cắt điện

  Các nguồn lực giúp bạn giảm tác động của mất điện, chuẩn bị và giữ an toàn. 

  Hỗ trợ sức khỏe và khả năng tiếp cận

  Trợ giúp thêm cho những người phụ thuộc vào nguồn điện để đảm bảo sức khỏe hoặc an toàn. 

  Hợp tác

  Tìm hiểu cách quan hệ đối tác của chúng tôi giảm tác động của sự cố mất điện. Chúng tôi làm việc với các cộng đồng địa phương và chính quyền bộ lạc.

  Hỗ trợ Tài chính

  Báo cáo sự cố mất điện hoặc mối lo ngại về an toàn

  Tìm hoặc báo cáo sự cố mất điện gần quý vị.

  Báo cáo cắt điện

  Báo cáo sự cố mất điện. Nhận trạng thái mất điện theo kế hoạch và ngoài kế hoạch hiện tại.

  Thông tin khẩn cấp

  Khí có mùi?

  Đến một nơi an toàn và gọi 9-1-1.

   

  Bạn có thấy đường dây điện bị hỏng không?

  Gọi 9-1-1 và sau đó PG&E theo số 1-800-743-5000.

  Báo cáo mối quan ngại không khẩn cấp

  Thông tin liên hệ trong các tình huống không gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tay chân, chẳng hạn như:

   

  • Đèn đường
  • Trộm cắp điện
  • Cắt điện
  • Cắt tỉa cây cối

  Khám phá các tài nguyên về cắt điện

  Ứng dụng Report It

  Báo cáo các quan ngại về an toàn không khẩn cấp. Cảnh báo chúng tôi về các vấn đề với thiết bị điện ở các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao.

  Safety Action Center

  Lập một kế hoạch khẩn cấp có thể giữ an toàn cho quý vị và gia đình quý vị.

  Sáng kiến lưu trữ tại khu dân cư

  Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện để sử dụng hệ thống lưu trữ pin miễn phí tại nhà hay không.