Cảnh báo khẩn cấp
outage-preparedness-support-16-9.jpg

Chuẩn bị và hỗ trợ cho sự cố mất điện

Luôn chuẩn bị cho sự cố mất điện và nhận hỗ trợ

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Hiểu rõ tình trạng mất điện

  Có nhiều loại mất điện khác nhau có thể ảnh hưởng đến nhà hoặc doanh nghiệp của bạn.

  Hiểu rõ tình trạng mất điện do khí đốt

  Rò rỉ khí có thể dẫn đến mất điện khí. Biết cách phát hiện hoặc báo cáo rò rỉ có thể giúp bạn an toàn.

  Đăng ký nhận thông báo cắt điện

  Nhận thông tin cập nhật về mất điện qua tin nhắn, email hoặc điện thoại.

  Các nguồn lực về cắt điện

  Chúng tôi có các nguồn lực để giúp bạn giảm tác động của mất điện, chuẩn bị và giữ an toàn.

  Nguồn điện dự phòng

  Chúng tôi cung cấp các loại tùy chọn nguồn điện dự phòng khác nhau để giảm tác động của sự cố mất điện.

  Safety Action Center

  Lập một kế hoạch khẩn cấp có thể giữ an toàn cho quý vị và gia đình quý vị.

  Hỗ trợ Tài chính

  Chúng tôi cung cấp hỗ trợ bổ sung trong thời gian xảy ra thảm họa. Tìm hiểu về các tùy chọn có sẵn cho bạn.

  Báo cáo sự cố mất điện hoặc các lo ngại về an toàn

  Tìm hoặc báo cáo sự cố mất điện gần quý vị.

  Báo cáo cắt điện

  Báo cáo sự cố mất điện. Nhận trạng thái mất điện theo kế hoạch và ngoài kế hoạch hiện tại.

  Thông tin khẩn cấp

  Khí có mùi?

  Đến một nơi an toàn và gọi 9-1-1.

   

  Bạn có thấy đường dây điện bị hỏng không?

  Gọi 9-1-1 và sau đó PG&E theo số 1-800-743-5000.

  Báo cáo mối quan ngại không khẩn cấp

  Tìm thông tin liên hệ cho các tình huống không gây rủi ro trực tiếp cho cuộc sống, chẳng hạn như:

   

  • Đèn đường
  • Trộm cắp điện
  • Cắt điện
  • Cắt tỉa cây cối

  Khám phá các tài nguyên về cắt điện

  Ứng dụng Report It

  Báo cáo các quan ngại về an toàn không khẩn cấp. Cảnh báo chúng tôi về các vấn đề an toàn có thể xảy ra để giúp giữ cho cộng đồng của bạn an toàn hơn.

  Hỗ trợ y tế và trợ năng

  Nhận hỗ trợ cắt điện bổ sung nếu quý vị dựa vào nguồn điện để đảm bảo sức khỏe hoặc an toàn.

  Bản đồ Tiến độ An toàn Cháy rừng

  Chúng tôi đang nỗ lực để giữ cho cộng đồng được an toàn trước sự cố cháy rừng. Tìm hiểu về công tác an toàn cháy rừng trong khu vực của quý vị và xem quý vị có thể đủ điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ nào.