Cảnh báo khẩn cấp
outage-preparedness-support-16-9.jpg

Chuẩn bị & hỗ trợ mất điện

Luôn chuẩn bị cho sự cố mất điện và nhận hỗ trợ

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Tại sao mất điện xảy ra?

Trong khi chúng tôi nỗ lực ngăn chặn mất điện, chúng vẫn có thể xảy ra. Đây là lý do.

Tại sao sự cố mất điện và rò rỉ khí xảy ra?

Rò rỉ khí có thể dẫn đến sự cố mất điện khí. Biết cách phát hiện rò rỉ có thể giúp bạn an toàn. 

Đăng ký nhận thông báo cắt điện

Nhận thông tin cập nhật về mất điện qua tin nhắn văn bản, email hoặc điện thoại.

Các nguồn lực về cắt điện

Các nguồn lực giúp bạn giảm tác động của mất điện, chuẩn bị và giữ an toàn. 

Hỗ trợ sức khỏe và khả năng tiếp cận

Trợ giúp cắt điện bổ sung cho những người phụ thuộc vào nguồn điện vì sức khỏe hoặc an toàn. 

Hợp tác

Tìm hiểu cách quan hệ đối tác của chúng tôi giảm tác động của sự cố mất điện. Chúng tôi làm việc với các cộng đồng địa phương và chính quyền bộ lạc.

Báo cáo sự cố mất điện hoặc mối lo ngại về an toàn

Tìm hoặc báo cáo sự cố mất điện gần quý vị.

Báo cáo cắt điện

Báo cáo sự cố mất điện. Nhận trạng thái mất điện theo kế hoạch và ngoài kế hoạch hiện tại.

Thông tin khẩn cấp

Mùi khí?

Đến một nơi an toàn và gọi 9-1-1.

 

Bạn có thấy đường dây điện bị hỏng không?

Gọi 9-1-1 và sau đó PG&E theo số 1-800-743-5000.

Báo cáo mối quan ngại không khẩn cấp

Thông tin liên hệ trong các tình huống không gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tay chân, chẳng hạn như:

 

  • Đèn đường
  • Trộm cắp điện
  • Cắt điện
  • Cắt tỉa cây cối

An toàn nguồn điện dự phòng

Mất điện gây gián đoạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn giữ an toàn trước, trong và sau khi mất điện.

Khám phá các tài nguyên về cắt điện

Ứng dụng Report It

Báo cáo các quan ngại về an toàn không khẩn cấp. Cảnh báo cho chúng tôi về các vấn đề với thiết bị điện ở các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao.

Safety Action Center

Lập một kế hoạch khẩn cấp có thể giữ an toàn cho quý vị và gia đình quý vị.

Sáng kiến lưu trữ tại khu dân cư

Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện để sử dụng hệ thống lưu trữ pin miễn phí tại nhà hay không.