Cảnh báo khẩn cấp

Báo cáo một sự cố

Thông tin liên hệ trong các tình huống không gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tay chân

biểu tượng cảnh báo khẩn cấp  Nếu quý vị ngửi thấy mùi khí tự nhiên hoặc nghi ngờ có trường hợp khẩn cấp, hãy rời khỏi khu vực đó ngay và gọi 9-1-1. 

biểu tượng cảnh báo khẩn cấp  Nếu quý vị phát hiện đường dây điện bị đứt, hãy tránh xa. Đừng rời khỏi xe hoặc nhà quý vị. Gọi 9-1-1. Sau đó, hãy gọi cho PG&E theo số 1-800-743-5000.

Báo cáo hành vi trộm cắp năng lượng

Ăn cắp năng lượng là một tội ác. Hành vi này cũng tạo ra các mối nguy hiểm chết người về hỏa hoạn và an toàn.

Sử dụng ứng dụng Report It

Sử dụng ứng dụng để báo cáo:

 

  • Cây cối hoặc thảm thực vật gần đường dây điện
  • Vấn đề với thiết bị của PG&E
  • Các mối quan ngại về an toàn không khẩn cấp

Báo cáo mất điện

Công cụ và mẹo báo cáo mất điện, trong đó có bản đồ mất điện của PG&E.

Báo cáo sự cố đèn đường

Có vấn đề với đèn đường? Điền vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi để báo cáo một hoặc nhiều vấn đề về đèn đường.

Báo cáo lừa đảo

Nâng cao nhận thức về các âm mưu lừa đảo tiện ích để bảo vệ ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị.

Quản lý thảm thực vật

Tìm hiểu cách dọn sạch cây cỏ khỏi đường dây điện để tránh cháy rừng và đảm bảo nguồn điện đáng tin cậy.

Thông tin thêm về vấn đề báo cáo

Gọi 811 trước khi quý vị đào

Gọi số 811 hoặc truy cập california811.org ít nhất hai ngày làm việc trước khi quý vị đào hoặc trồng cây.

Chuẩn bị và hỗ trợ cho sự cố mất điện

Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sự cố mất điện và khí đốt và nhận hỗ trợ.

An toàn

Nhận thông tin về an toàn điện và khí gas trong nhà, sân, doanh nghiệp và nhiều hơn thế nữa.

Chất lượng điện

Khám phá các vấn đề về chất lượng điện.

Các vấn đề về điện áp

Nếu quý vị gặp sự cố về điện áp, hãy gọi cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng của PG&E theo số 1-800-743-5000.