Mahalagang Alerto

Mag-ulat ng isyu

Impormasyon sa pagkontak para sa mga sitwasyon na hindi nagbabanta ng peligro sa buhay o biyas

icon ng alerto sa emergency  Kung nakakaamoy ka ng natural na gas o hinihinala ang isang emergency, umalis na ngayon sa lugar at tumawag sa 9-1-1. 

icon ng alerto sa emergency  Kung makakita ka ng bumagsak na mga linya ng kuryente, lumayo dito. Huwag lumabas sa iyong sasakyan o tahanan. Tumawag sa 9-1-1. At pagkatapos ay tumawag sa PG&E sa 1-800-743-5000.

Mag-ulat ng pagnanakaw ng enerhiya

Krimeng magnakaw ng enerhiya Lumilikha din ito ng nakamamatay na mga peligro sa sunog at kaligtasan.

Gamitin ang Report It app

Gamitin ang app para mag-ulat:

 

  • Mga puno o halaman malapit sa mga linya ng kuryente
  • Mga problema sa kagamitan ng PG&E
  • Mga alalahanin sa kaligtasan ng hindi pang emergency

Mag-ulat ng mga pagkawala ng kuryente

Mga kasangkapan at tip para mag-ulat ng mga pagkawala ng kuryente, kabilang ang mapa ng pagkawala ng kuryente ng PG&E.

Mag-ulat ng problema sa ilaw sa kalye

Problema sa streetlight? Punan ang aming online form upang iulat ang isa o higit pang mga isyu sa streetlight.

Magreport ng scam

Protektahan ang iyong tahanan o negosyo sa pamamagitan ng pagiging alerto sa mga utility scam.

Pamamahala ng halaman

Alamin kung paano namin inilalayo ang mga halaman sa mga linya ng kuryente upang mapigilan ang mga sunog at tiyakin ang maaasahang kuryente.

Higit pang impormasyon sa mga isyu sa pag-ulat

Tumawag sa 811 bago ka maghukay

Tumawag 811 o bumisita sa california811.org ng dalawang araw man lang ng negosyo bago ka maghukay o magtanim.

Paghahanda at suporta sa pagkawala ng kuryente

Manatiling handa para sa kapangyarihan at gas outages at makakuha ng suporta.

Kaligtasan

Kumuha ng impormasyon tungkol sa kaligtasan ng gas at kuryente sa iyong tahanan, bakuran, negosyo at marami pa.

Kalidad ng Power

Galugarin ang mga problema sa kalidad ng kapangyarihan.

Mga problema sa boltahe

Kung nakararanas ka ng problema sa boltahe, tawagan ang PG&E Customer Service sa 1-800-743-5000.