Mahalagang Alerto

Sa iyong komunidad

Bisitahin ang mga pasilidad, mga sentro ng pagpupulong at mga lokal na kaganapan sa panlabas na libangan ng PG&E

ícono de aviso importante Paalala: Isinalin ng isang computer ang pahinang ito. Kung may mga tanong ka, tawagan ang mga language service sa 1-877-660-6789.

  Mga lugar ng libangan

  Ang aming mga lugar ng libangan ay handa na para sa iyong kasiyahan. Tumuklas ng mga pagkakataon sa kamping sa mga bundok at mga hiking trail sa baybayin.

  Lineman's Rodeo

  Ang PG&E/IBEW West Coast Line Man's Rodeo ay isang natatanging kumpetisyon na ginaganap bawat taon sa Livermore. 

  San Ramon Valley Conference Center

  Mag-book ng isa sa 119 na mga pang-solo na tirahan na kuwarto ng sentro ng komperensya.

  Car show ng PG&E

  Maghanap ng impormasyon tungkol sa hometown na car at motocycle show ng PG&E.

  Higit pa tungkol sa PG&E

  Impormasyon sa kumpanya

  Tuklasin ang mga katotohanan, kasaysayan, pag-unlad at higit pa ng PG&E.

  Mga sistema ng PG&E

  Siyasatin kung paano pinapanatili ng PG&E na may supply ang California ng ligtas at malinis na enerhiya.

  Pakikipagnegosyo sa PG&E

  Alamin ang tungkol sa pagnenegosyo sa PG&E.