Mahalagang Alerto

Pagpapanatili ng kumpanya

Suriin ang gawain ng PG&E upang itaguyod ang malinis na enerhiya at tumulong na pagalingin ang planeta.

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Isinalin ng kompyuter ang pahinang ito. Kung mayroon kang mga katanungan, tumawag sa mga serbisyo ng wika sa 1-877-660-6789 .

Mga aksyon sa kapaligiran

Alamin ang tungkol sa mga pagsisikap ng PG&E na bawasan ang ating epekto at protektahan ang lupa at mga tirahan.

Lokal na pagbibigay

PG&E ang mga komunidad na aming pinaglilingkuran.

aming mga layunin sa klima

Alamin kung paano tayo nakatuon sa pagkilos sa klima sa California.

2023 Corporate Sustainability Report

Basahin ang tungkol sa pamumuhunan at pagbabago ng PG&E sa enerhiya na:

  • Ligtas
  • Maaasahan
  • Affordable
  • Malinis

Higit pa sa pagpapanatili ng kapaligiran

PG&E Corporate Sustainability Report

Alamin ang tungkol sa pangako ng PG&E sa triple bottom line.

Solar at mga renewable para sa iyong tahanan

Alamin kung paano magsimula sa solar at renewable energy.

Maghanap ng mga paraan upang makatipid ng tubig

Mga tip sa pagbabawas ng paggamit ng tubig sa iyong mga tahanan at bakuran.