Mahalagang Alerto

Outages & kaligtasan

Alamin ang tungkol sa mga outage at kung paano manatiling ligtas sa panahon ng emergency

Sentro ng Walang Kuryente

Ireport ang isang outage. Tingnan ang mapa ng outage. Kunin ang katayuan ng kasalukuyang binalak at hindi nakaplanong mga outage.

Paghahanda at suporta sa pagkawala ng kuryente

Manatiling handa para sa kapangyarihan at gas outages at makakuha ng suporta.

Kaligtasan

Kumuha ng impormasyon tungkol sa kaligtasan ng gas at kuryente sa iyong tahanan, bakuran, negosyo at marami pa.

Bakit nga ba nagkakaroon ng electric outages

Alamin kung paano maaaring makaapekto ang mga pagkawala ng kuryente sa iyong bahay o negosyo. Tuklasin kung paano namin i on ang kapangyarihan pabalik.

Higit pang impormasyon tungkol sa mga pagkawala ng kuryente at kaligtasan

Safety Action Center

Gumawa ng emergency plan. Manatiling nababatid upang manatiling ligtas.

Iulat Ito mobile app

Gamitin ang PG&E mobile app upang mag ulat ng mga alalahanin sa kaligtasan ng hindi emergency.

Community Wildfire Safety Program

Alamin kung paano namin ginagawang mas ligtas at maaasahan ang aming system.