Cảnh báo khẩn cấp

Âm mưu lừa đảo

Nâng cao nhận thức về các âm mưu lừa đảo tiện ích để bảo vệ ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị

PG&E tuyệt đối sẽ không hỏi thông tin tài chính của quý vị qua điện thoại.

Cẩn thận với các hành vi lừa đảo qua điện thoại và email đang diễn ra

Nếu quý vị nhận được cuộc gọi hoặc email lừa đảo đáng ngờ, hãy liên hệ với PG&E.

Báo cáo cuộc gọi lừa đảoGửi Mẫu đơn Báo cáo Lừa đảo qua Điện thoại
Báo cáo email lừa đảo: Gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ ScamReporting@pge.com

Khách hàng của PG&E có báo cáo lừa đảo qua điện thoại, trong đó các cuộc gọi hiển thị tên PG&E trên ID người gọi 1-800-743-5000. Hoặc người gọi có thể đưa ra tuyên bố sai sự thật là họ đại diện cho PG&E.

Các cuộc gọi lừa đảo có thể bao gồm:

  • Nói với khách hàng rằng hóa đơn của họ đã quá hạn và họ sẽ bị cắt điện trong vòng một giờ, trừ khi thanh toán ngay.
  • Yêu cầu thanh toán cho PG&E bằng thẻ quà tặng, Thẻ MoneyPak® hoặc thông qua ứng dụng thanh toán như Venmo hoặc Zelle®. LƯU Ý: Để xem phương thức thanh toán được cho phép của PG&E, hãy truy cập Ways to pay (Cách thức thanh toán).
  • Hỏi số tài khoản PG&E của quý vị, thông tin đăng nhập hoặc số An sinh Xã hội để biết mức sử dụng năng lượng của quý vị trong khi nỗ lực bán dịch vụ hoặc cung cấp đánh giá năng lượng cho quý vị. Nhà cung cấp không cần thông tin này để biết dữ liệu sử dụng của quý vị. PG&E cung cấp chương trình Chia sẻ Dữ liệu của Tôi cho các nhà cung cấp chỉ để lấy dữ liệu sử dụng (không phải thông tin cá nhân), với sự cho phép của quý vị.
  • Nói với khách hàng rằng họ được PG&E hoàn tiền và/hoặc chiết khấu, được hoàn thuế liên bang hoặc còn dư nợ quá hạn chưa thanh toán cho PG&E. Người gọi sẽ cố lấy được số tài khoản PG&E và thông tin cá nhân khác của quý vị.
  • Tuyên bố sắp cắt điện và hỏi thông tin cá nhân để xác định liệu địa chỉ của khách hàng có bị ảnh hưởng hay không.
  • Tuyên bố đại diện cho một sáng kiến của PG&E để họ có thể bán sản phẩm hoặc vào nhà quý vị.

Hãy cảnh giác vì những kẻ lừa đảo có thể ngụy tạo số điện thoại thực của họ hoặc chỉ tuyên bố là đại diện của PG&E. PG&E sẽ không thực hiện những cuộc gọi như vậy.

CHÚNG TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG HỎI THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA QUÝ VỊ QUA ĐIỆN THOẠI. Quý vị nên xử lý yêu cầu cung cấp thông tin tài chính giả mạo như vậy là hành vi lừa đảo.

Bộ phận An ninh Doanh nghiệp của PG&E sẽ xem xét mỗi than phiền lừa đảo để xem có bất kỳ đầu mối điều tra rõ ràng nào không.

 

Hành động đối phó với hành vi lừa đảo ID người gọi

Nếu quý vị nghi ngờ cuộc gọi đến từ PG&E, hãy gác máy và gọi cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng của PG&E theo số: 1-833-500-SCAM (1-833-500-7226).

Gửi Mẫu đơn Báo cáo Lừa đảo qua Điện thoại

Lừa đảo nhắm đến khách hàng là doanh nghiệp Tây Ban Nha
Báo cáo hành vi lừa đảo qua điện thoại trong đó cảnh báo sẽ ngắt kết nối dịch vụ điện, trừ khi doanh nghiệp thanh toán thông qua thẻ tiền mặt trả trước, ví dụ như thẻ Green Dot. PG&E sẽ không thực hiện những cuộc gọi đó. Chúng tôi tuyệt đối không yêu cầu thanh toán ngay bằng thẻ tiền mặt trả trước qua điện thoại hoặc trực tiếp. Quý vị nên xử lý các yêu cầu tài chính như vậy là hành vi lừa đảo.

Khách hàng của PG&E báo cáo đã nhận được các email đáng ngờ có vẻ như là hóa đơn mà PG&E đã gửi. Những hóa đơn này là giả mạo và nên được xử lý như hành vi lừa đảo.

Nếu quý vị nhận được email lừa đảo đáng ngờ, hãy gửi email tới: ScamReporting@pge.com.

Cách phát hiện lừa đảo năng lượng

Tìm hiểu về các hành vi lừa đảo tiện ích phổ biến và việc cần làm nếu quý vị gặp tình huống đó.

Lời khuyên an toàn tránh âm mưu lừa đảo

Bảo vệ tránh khả năng mất mát do lừa đảo.

Bảo vệ thông tin cá nhân và số thẻ tín dụng

Tránh cung cấp thông tin qua điện thoại. Nếu quý vị cung cấp cho ai đó thông tin về thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán qua điện thoại, hãy báo cáo với công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc ngân hàng và cơ quan thực thi pháp luật.

Cẩn thận với các email yêu cầu thông tin cá nhân của quý vị

PG&E rất coi trọng vấn đề bảo mật của quý vị. Chúng tôi không gửi email cho bất kỳ ai yêu cầu họ cung cấp thông tin cá nhân mà không trước nhất đăng nhập vào tài khoản PG&E trực tuyến của quý vị hoặc gọi cho chúng tôi.

Hãy gọi cho PG&E

nếu quý vị lo lắng về tính hợp pháp của cuộc gọi về hóa đơn quá hạn, yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu thông tin cá nhân.

Yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân

Hãy yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi cho phép bất kỳ ai tự xưng là đại diện của PG&E vào nhà của quý vị. Nhân viên của PG&E luôn mang theo giấy tờ tùy thân và luôn sẵn sàng xuất trình cho quý vị xem.

Hãy gọi tới đường dây Dịch vụ Khách hàng của PG&E

1-833-500-SCAM (1-833-500-7226)

Nếu một người tự xưng là nhân viên xuất trình giấy tờ tùy thân và quý vị vẫn cảm thấy không thoải mái. Chúng tôi sẽ xác minh cuộc hẹn và/hoặc sự hiện diện của PG&E trong cộng đồng. Nếu quý vị vẫn cảm thấy bị đe dọa, hãy thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Xác nhận lịch đến gặp đã thu xếp

Quý vị sẽ nhận được cuộc gọi tự động hoặc riêng tư từ đại diện dịch vụ khí đốt từ PG&E trước khi họ đến gặp quý vị theo lịch đã thu xếp.

Tìm hiểu thêm về âm mưu lừa đảo

Trang web Currents của PG&E

Nhận biết các dấu hiệu lừa đảo để tránh trở thành nạn nhân của âm mưu lừa đảo tiện ích.