Cảnh báo khẩn cấp

Dịch vụ khách hàng

Giải pháp cho các vấn đề thường gặp

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Âm mưu lừa đảo

Hãy cảnh giác với các trò lừa đảo tiện ích. Bảo vệ ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị.

Yêu cầu bồi thường

Hiểu các chính sách và quy trình yêu cầu bồi thường của PG&E.

Dịch vụ ngôn ngữ và hỗ trợ

Tìm tài nguyên dịch vụ:

  • Bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh
  • Dành cho khách hàng bị điếc, khiếm thính, khiếm thị hoặc khuyết tật về ngôn ngữ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến và nhận hỗ trợ.

Nhu cầu dịch vụ nhiều hơn

Yêu cầu dịch vụ

Thiết lập các dịch vụ PG&E và lên lịch các cuộc hẹn dịch vụ trực tuyến.

Quản lý tài khoản của quý vị

Tìm và thực hiện các tác vụ tài khoản và lập hóa đơn.

Thanh toán và hỗ trợ

Nhận trợ giúp thanh toán hóa đơn PG&E của quý vị.